دو نماینده برجسته ادبیات ترکمن سده هفده 

ترجمه- رحیم کاکایی در ادربیات ترکمن تا نیمه دوم سده هیجده…

شکست

دلها  شکسته ، قامت  زیبا  شکسته است طرز نگاهِ  نرگس  شهلا …

افتخاربه انتحاری ها ، اعتراف صریح به جنایات نابخشودنیست

      نوشته ی : اسماعیل فروغی      چگونه می شود انتحاررا جزء افتخارات…

سکوت جهان در زنده سوزی افغان ها

بقلم، الهه احرار تا بکی جنگ و قتال در میهنم افغانستان این…

تظاهرات زنان افغانستان

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی  ضد امپریالیست     …

نا رسا گفته هایی از این قلم

 محمدعثمان نجیب دیدم که خفته بودی در بستر ناز دیدم که خرامی داشتی سراپا…

ساختار خطی و غیرخطی در شعر

دکتر بیژن باران اکثر پدیده ها خطی اندکه خروجی با…

روابط طالبان و پاکستان پس از فرار غنی یا سقوط…

نویسنده: مهراالدین مشید در این شکی نیست که جغرافیای هر گونه…

به بهانهء میلاد پیامبر اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید چه مولودی که گلبانگ خرد را تا آسمان…

یک قرن شعار "ادبیات سلاح است"

Enzensberger, Hans Magnus 1929-2021 آرام بختیاری مونتاژ شعری از آقای مگنوس. هانس مگنوس…

زمان آزمون و امتحان

داستانیم  و که روی هر  زبان افتاده ایم بخت  تاریکیم و…

ندانم طالبان!

امین الله مفکرامینی 2012-12-10 نـدانم طالبان کز کدام جنس و کـــدام…

اشک نامه ای در پای درد های بی پایان و…

نویسنده: مهرالدین مشید  یادها و خاطره ها سفری ناتمام از خواجه…

میلاد مسعود

نصیراحمد – مومند                                                                                                          سدنی - آسترالیا   کوتاه سخنانی بمناسبت ‎                           …

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:   قسمت پانزده   در پیوند به قسمت قبلی:   قانون جزاء و تنظیم جزاهای…

آیین عشق

رسول پویان دلی که بادلی ازروی صدق پیوند است به اصل ارزش…

چین لقمه ی افغانستان را بلعیده نمی تواند

       نوشته ی : اسماعیل فروغی       درست دوماه از تصاحب قدرت توسط…

کنفرانس بررسی وضعیت زنان افغانستان زیرسلطه طالبان

به مناسبت روزجهانی زن علیه طالبان ازسوی شورای سراسری زنان افغان…

تظاهرات‌های روز جهانی زنان علیه طالبان در بیش از ۳۰…

به فراخوان نهاد زنان علیه طالبان، روز جهانی زنان علیه…

نداى دادخواهانه

شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، ضمن سپاس…

«
»

مهد عشق و فرهنگ

رسول پویان

صلح امریکا و پاکـسـتان جنگ آورده است

فـوج افـراطی بـا تـیر و تـفـنگ آورده است

آفـت اشـــغـال و آســیـب تـجــاوز در وطـن

فـقر و نا امنی و استبداد و دنگ آورده است

سـلطۀ خـونـین امـریکا بعـد از بـیسـت سـال

جنگ داخلی به این ملک قشنگ آورده است

کشتی بی ناخـدا را در وطـن بشکـسته است

آب را گل کرده غرقاب ونهنگ آورده است

قـول امریکا دروغ و عهـد امریکا خطاسـت

جای صلح ودوستی تیغ وفشنگ آورده است

طالب و داعـش را نیرو و قـدرت داده است

فوج پاکستان را با نیش و چنگ آورده است

آن که قـلـب آسـیـا را در عمـل آزرده اسـت

بهر کاخ شیشه یی خویش سنگ آورده است

طالب و تیم غـنی مسئول بحـران گـشـته انـد

ارث امریکا وکرزی این جفنگ آورده است

مافـیا و دزد و فـاسـد را چـو قـدرت داده اند

جای روزی شیشه وتریاک بنگ آورده است

حق اقوام را اگر فاشیزم خونین خورده است

وحشیان را نیز با دندان و چنگ آورده است

با قـیــام مـردمی عــدل و مـسـاوات آوریــد

حق خود را خلق از چنگ پلنگ آورده است

جـنبش نـو بهــر اســتـقلال و آزادی ضـرور

ارگ وطالب بردگی باجای ننگ آورده است

گنجهـا پنهـان شـده در خـاک زیـبــای وطـن

جذبه هایی بس رقابت از فرنگ آورده است

قصـد امریکا چـو باشـد قـلدری و تک روی

اژدها و خرس قطبی را به تنگ آورده است

در تعـادل کشـوری سـازیـم با حـق و حقوق

مـردمِ آزادِ مــا بـیـــل و کلـنـگ آورده است

ارث مـولانـا و جــامی و ســنـایی در وطـن

عشق و دوستی ومحبت فرهنگ آورده است

دانـش فــارابـی و ســیـنـا و بـیــرونی بـسـی

نور دانـایی بـه دل هـای زرنگ آورده است

مهد عشـق و دانش وفرهنگ بـاشـد جـاودان

طالب و داعش گرچه بنگ بنگ آورده است

سـرزمین نیزک و قـارن و مسلم زنـده است

طاهر فرزانه یی را در پوشنگ آورده است

اجـنـبـی از ریـشـه و تـاریـخ ما آگاه نـیسـت

یک مثـالـی از تـمـدن ارژنـگ آورده اسـت

صد هـزاران مرتبه دشمن زده سـرهـای ما

باغ میهن باز گلان رنگ رنگ آورده است

باده و حماسه و مطرب و عـرفـان ساز دل

آن که شـور و استـقامت آهنگ آورده است

از تمـدن هـمــدلی و صـلـح و آرامی طلـب

آنکه انسان رازحیوانی به هنگ آورده است

4/7/2021