محبت شماره چهارم

محبت شماره چهارم

پیکار ودلاوری

خواهم که ملا مُری بیاید ویروس سراسری بیاید جان گیرد وجان مولوی…

گفت و گو های بی سرانجام تهران و تمامیت خواهی…

مهرالدین مشید در هفتهء گذشته امیر خان متقی وزیر خارجهء طالبان…

ای میهن ِ رنجور من

 ای خطۀ محصور من ای میهن ِ رنجور من خونی شده جان…

ندانم زچه گویم !

امین الله مفکرامینی 2022-16-01 نــــدانم زچه گویم وچه نویسم…

همسایۀ نامرد

رسول پویان هان! پاکستان وطن را سخت ویران می کند بس دغـل…

پاکستانیزه ساختن افغانستان!؟

باری قریشی وزیر خارجه پاکستان پس از استقرار نظام طالبانی…

رمان نو، محصول رنج های کودکی، فرار و مهاجرت، و…

آرام بختیاری  ناتالی ساراوته، مادر تئوریک مکتب "رمان نو". ناتالی ساراوته(1999-1900.م)، نویسنده…

حرفی چند بر بازداشت یک قوماندان طالب

عبدالصمد ازهر                …

جستاری بر ایده ئولوژی؛ اما طالبانیسم خطرناک تر از همه

نویسنده: مهرالدین مشید ایده ئولوژی از جمله چالش آفرین بحث ها…

تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان

تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان را عده ای از…

منکران دانش و دشمنان عصرنوین

از شما آنکه ز دانش روشنا باشد کی هست ؟ در…

مسعود و متقی ازهمدیگر چه می خواستند ؟

                  نوشته ی : اسماعیل فروغی     شاخ به شاخ کردن…

پایان مزدوری جهادیها و کرزی و غنی و آغاز ماموریت…

نویسنده: مهرالدین مشیدمردم افغانستان قربانی سیاستگران مزدور و خودفروختهافغانستان کشوری …

تحریم‌های آمریکا علیه افغانستان؛ ارمغان مرگ برای غیرنظامیان

آمریکا با اعمال تحریم و مسدود کردن دارایی‌های افغاسنتان، مردم…

زینت تاریخ

رسول پویان بار فرهنگ و تمدن تا که بر دوش من…

ديورند فكتوري بي ثباتي وتباهي افغانستان، راه حل چيست؟

عبدالاحمد فیض به گواهي تاريخ ازبدوي خلقت تصنوعي كشوري درپيرامون افغانستان…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:   قسمت بیستم   عرض آگهی: عزیز خوانندهٔ گرامی:  منظور وهدف دراین پژوهش…

طالبان

هر کئ از طالب حـــــمایت میکنددر حقیقت یک جــــــــنایت…

خانم استال،- میان روشنگری فرانسوی، رمانتیسم آلمانی، و فمنیسم اروپایی

آرام بختیاری یادی از مبارزات یک زن فرانسوی در دو قرن…

«
»

مرغان آزاده ایم!

امین الله مفکر امینی 2021-61-08

مـرغــان آزاده ایم ، ز عقابــــــان شــکاری نـــــــهراسیم

زنـده گی یافـــتن زالطاف صیادانرا ننــــک میشـــــماریم

در نبرد آزاده گی ای ما، کشــــــته ها داده دشـــــــمنـا ن

چه انگلیسها وامریکا ویـــا هـم دیـــــگران ازایــــــن وآن

نیست ترس ازمرگ گرازفضا هـم بیندازند ما را برزمـین

آن مرگ شرف دارد تا بقید برده گی زیسـتن ، بریقــین

هرکه خواهد نشان آزاده گی ای میهن آرد بــــــــه خـــــم

برعروج دو باره اش جانها دهیم تا است یــک نفس هـــــم

آزاده گـــــانرا زیبد آزاده گــــی بایـــــن مٌلــــک آبا یـــــی

که پرچم آزاده گیـــها حاصـــــــل نگـــــشته بـــــرگدایــــی

ارتجاع ونــــــوکرانش کشته هــــا داده بــــاین مــرزو بوم

بنــــــای آنا ن فروریخته و قطــــــع گشته آنــــــها را قدوم

زنان قهرمان مــــــــا را سخت است باردیگر بر حجا ب

در این عصریکه بشر دســـــت یافته زعلم به انجٌم ومهتاب

دشمنـــــان مگـــــرآگاه نیستند زتـــــــاریخ مـــــــیهن آبــا

کــــز شکست ننـــــــگین برایدن انگلــــــیس دارد حکایتها

مٌفــــــــکر عاقبت میــــــرهد میهن زاســــا رتهـای دشمن

جـــــــزنوای آزاده گان نــــــباشد بدشـــــت وکــــــوه ودمـن