مردم به وعده های سرخرمن بی باور شده اند

فرهاد

ای بسا امداد که استبداد بود

ای بسا منجی که خود جیلاد بود

ای بسا شادی که دل را خون کند

ای بسا درمان که درد افزون کند

ای بسا گرگ تبهکاری و پلید

بره را در جامعه چوپان درید

فانی

وزارت خارجه امریکا به تاریخ ششم حمل سال 1395 اعلان نمود مقام های امریکایی هر زمانی بخواهند هراس افگنان داعش را در هرجایی از جهان به شمول افغانستان هدف حمله نظامی قرار خواهند داد می افزایند این کار آوردن فشارهای بیشتر برای داعشیان است تا آنان از ساختن جای  پای در بخش های دیگر جهان به شمول افغانستان جلوگیری نمایند!

در رابطه به وعده های فوق ذکر مردم بی باور شده دیدگاه های خویش را چنین بیان داشته اند بیش از چهار دهه میشود که سران قصر سفید متحدین منطقه ئی و جهانی شان زیر بهانه های مختلف توانستند کشور جنت نشان ما را به جهنم برای باشندگان آن مبدل سازند حالا که دامان رسوایی های آنها به جهانیان بلند شده از سرکوب هراس افگنان داعش برای مردم وعده میدهند. در حالی که همه میدانند اکثریت هراس افگنان، تروریستان، قاچاقبران مواد مخدر، افزار کاری ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان از جمله امریکا بوده منحیث افزار از آنها استفاده نموده و مینمایند!

از این لحاظ به وعده های آنها باور نداشته می افزایند بی تفاوتی مسئولین و نیروهای امریکایی در برگزاری جلسه بزرگ داعشیان طی هفته های اخیر در ولایت کنر برگزار شد اثبات ادعای ماست.

از جانب دیگر سخنگوی وزارت داخله از رسیدن جو لغمان (سرکوب داعش) به مردم اطمینان میدهند. نشر خبرهای نادرست از ناحیه کشته شدن حافظ سعید رهبر داعشیان و حضور آن در نقاط کوهستانی ولسوالی ترکانوی ولایت کنر که وسایل اطلاعات جمعی نشر نموده نیز از بخشی وعده های دروغین سران استخبارات متحدین منطقه ئی و جهانی آنها بوده و میباشد. قبلا وسایل اطلاعات جمعی از آموزش هراس افگنی برای کودکان خبری را در ولایت کنر نیز نشر نموده بودند.

محمد طیب عطا یک تن از سناتوران به وسایل اطلاعات جمعی گفته که یک هفته قبل داعشیان در ولسوالی چپه دره یک نشست را انجام داده که در آن رهبر شان را انتخاب کرده و مسئول شانرا در ولسوالی هم تعیین کردند و میخواهند که فعالیت های نظامی خویش را رسما آغاز نمایند.

پوتین رئیس جمهور فدارتیف روسیه در همین هفته از افزایش روز افزون داعش در افغانستان اظهار نگرانی نموده افزود در حال حاضر بیش از ده هزار هراس افگنان مسلح در افغانستان فعالیت مینمایند. به نسبت امکانات مالی در دست دارند زمینه برای فعالیت آنها در افغانستان مساعد است. آقای وزیری سخنگوی راست گوی (!) وزارت دفاع ملی از بین بلند داژها به مردم اطمینان میدهد که داعشیان در سراسر کشور سرکوب شده اند در حالیکه نیروهای افغان سال پر از ماجراهای خونین در مبارزه مسلحانه با طالبان، داعش، حقانی و سایر هراس افگنان را سپری نموده چنین پنداشته میشود به نسبت بازیهای ریاکارانه، دو گانه، خصمانه بازیگران رویدادها در سال جاری از این بیشتر تکرار خواهد شد زیرا که در عمل بخاطر تجرید و کاهش هراس افگنان، تروریستان، مافیای مواد مخدر، غاضبین میلیونها هکتار زمین، جنایت کاران سازمان یافته، صاحبان سرمایه جنگی، غیر مشروع، قاچاق بران سنگ های قیمتی آثار باستانی، عاملین فساد گسترده، مساعد شدن زمینه کاریابی، تطبیق عدالت اجتماعی یکسان قانون، یک گام مثبت و اساسی عملا برداشته نشده است.

موجودیت ده ها هزار لانه های تروریزم، شوراهای رهبران هراس افگنان کویته، میرانشاه، پشاور در آن طرف خط دیورند، عدم توجه به تجهیز قوای مسلح با سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی موجودیت سرپرستان در وزارت های داخله و دفاع ملی اثبات ادعای ماست. از جانب دیگر تمام نیروهای فاسد، غاضب، غارتگر که در نابودی صد ها هزار تن مردم بیگناه و غارت هزاران میلیارد ثروت های مادی و معنوی کشور سهم فعال داشتند با گروهای طالب، داعش، القاعده، حقانی و غیره وجه مشترک داشته بدون محدود نمودن صلاحیت های آنها نباید انتظار تامین صلح و ثبات، تدویر انتخابات آزاد و دموکراتیک، تطبیق عدالت اجتماعی یکسان قانون، آسایش رفاه و ترقی را در کشور داشت.

در حالیکه سران استخباراتی کشورهای منطقه و جهان از جمله نظامیان پاکستانی، سران سعودی، قطر، مافیای مواد مخدر، بین المللی، عاملین فساد گسترده، غاضبین میلیونها هکتار زمین، جنایت کاران سازمان یافته، قانون ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، زن ستیزان، ناقضین حقوق بشر، زورمندان محل عملا یک جنگ خونین و نا برابر را بر ضد ده ها میلیون مردم آغاز نموده اند با تاسف سران حکومت وحدت ملی هنوز هم بخاطر دستیابی به قدرت بیشتر مصروف چانه زنی ها هستند و بازی های را آغاز نموده برخورد در فاریاب بین گروهای جمعیت و جنرال دوستم اثبات ادعای ماست.

خلاصه این که دشواری های فوق ثابت میسازد که بازیگران اصلی متحدین منطقه و جهانی آنها در تعهدات خویش صادق نبوده و نمیباشند و با تکرار بازی های گذشته میخواهند سال های سال به جنگ غارتگرانه ادامه دهند تا بتوانند به اهداف که برای رسیدن به ثروت های مادی و معنوی کشورهای آسیای میانه، خاور میانه، فدراتیف روسیه و چین، ایران و غیره دارند برسند با تاسف در این جنگ غارتگرانه فرزندان افغان قربانی گوشت دهن توب و چوب سوخت بوده کدام سودی به دست نیاورده و نخواهند آورد.

به باور ما حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش کشور بخاطر کاهش دشواری های فوق و بیرون رفت از وضع موجود صدای اعتراض خویش را با راه اندازی جامعه مدنی مبارزات مسالمت آمیز بر ضد بازی های فوق بلند نمایند در غیر از آن با ادامه بازی های فوق کشور و مردم از این بیشتر به سوی نابودی سوق خواهند شد.