مردم افغانستان عنقریب به هدف نهای خویش نایل می ایند


اتاترک آمدنی است

لیکونکۍ : دکتور فلسفه طاوس وردک لندن  پنجم نوامبر ۲۰۱۶

 

هموطنان عزیز تاریخ در افغانستان دو بار تکرار می شود ، وهر دو بار از غلط فهمی ، از خودخواهی ، از اعتماد نادرست بالای چپاولګران – دزدان – رشوت خوران و بیسیوادان در ساحات نظامی وملکی از طرف روسای جمهور یک قوم ویک زبان صورت ګرفته بود این بار نفر دوم همین قوم بالای خود متاسفانه تجربه می کند ، و ان بار اول (( سقوط دکتور نجیب الله شهید توسط جنرال دوستم بود )) در اول من شخصا در دفترش در ریاست جمهوری برایش ګفتم که شما زمان که ۱۰۰ ها پکتیاوال را به نام وطندار وقومت ویا پشتون تحمل کرده می توانید اقلا خواهش ویا ناز یک جنرال ازبک بچه را نیز قبول نمایید و اورا مورد تفقد قرار دهید ، اګر او می خواهد در شمال ریس تنظیمه شود ګپ بد نیست ، او علیه شما قیام نمی کند وبه شما خدمات شایان نموده است هر جای که مانند یک سرباز به جنګ روان کردین واز همه جای پیروز برګشت ،  من به شخص دکتور نجیب الله ګفتم که من لست جنرالان متعهد ووفادار و لایق ووطن پرست را به شما می دهم وشما از ان ها می توانید در هر مقام استفاده نمایید ، به من ګفت که دکتور طاوس  آدم های خوب ولایق هم رفتن به پیش ببرک کارمل ، باز من ګفتم که شرایط واوضاع و در عین زمان تحسین و ترغیب انها به مقامات وپوست ها و کمک های مختلف به ایشان میتواند در روحیه اکثریت شان تغیر رونما شود  و لی شما به انها موقع بدهید وانها را مورد تفقد ونوازش قرار بدیهید در ان صورت شما موفق می شویدولی با تاسف که شهید وطن دکتور نجیب الله بالای همان اسپ سفید خود که در مزار شریف خواب دیده بود سوار باقی ماند وبه سواری ادامه داد تا سر خودرا خودش خورد ، فقط غلطی و اشتباهات شخصی وی و مشوره های غلط و نابکار مشاورین ودوستان خاین به وی از جمله ( سلیمان لایق – مانوکی منګل – و بسیار دیګران ) که اورا تا اخر به جعل و کذب رهنمای کرد تا اینکه از طرف افراد جنرال دوستم روانه دفتر ملل متحد در کابل شد ، ودر کابل باز هم نه دکتور نجیب الله ونه یاران وفادارش که به نظر من به غیر بنده نویسنده این مقاله کسی به او دوست نه مانده بود ؟؟؟؟ که برایش مشوره بدهد تا از زندان فرار نماید و راهی یک طرف شود ، تا اینکه به دست دشمنان وطن با برادرش به دار اویخته شد ، هم قوم وهم تبارش ( اشرف غنی احمد زۍ ) که در کمپاین اول سال ۲۰۰۹ باخت وهمه باختش از خاطر یک تازی برادرش ومداخله بیجا وبیمورد وعدم تحمل انسان های متخصص و تحصیل کرده وسیاسی ونظامی مانند بنده که مرا از دفترش بیرون راند که باعث شکست وی شد ، همه را نادیده ګرفت ، در بازی کمپاین ۲۰۱۴ که علیه عبدالله عبدالله قرارداشت باز به پاشیدن و بذر ډالر ها در بین مردم به شکل مصنوعی و جعلی خودرا به قدرت رساند ، و برای رسیدن په ارګ ریاست جمهور با وصف تمام شعار های که روزانه سر می داد ، در عمل به یکی ان شعار ها عمل نه کرد وباز هم بنده برایش کمپاین از لندن فعال نګاه کردم ولی اندک ترین توجه به من ومثل من ۱۰۰ ها نفر مستحق دیګر وقعی نه ګذاشت ، اګر ما را در اطراف خود راه می داد امروز بسیار چیزهای که باید نمی شد ویا تکرار نمی شد که در غیاب موجودیت من شد ، سقوط دوباره ولایت کندز ، به ۱۰۰ ها ولسوالی ، امروز شروع برای یک تحول به شکل جهش مطرح است مثلا ( ولسوالی ها سقوط می کند – ولایات سقوط می کند – روزانه به ۱۰۰ ها هموطن ما شهید ومجروح می شوند ، قاچاق انسان ادامه دارد – بیکاری زیاد شده می رود – فقر و مریضی ده چند شده رفت – نا امنی در ودروازه شهر کابل را می زند ، دختر ها و زنان به شکل فجیع سنګسار و یا تیر باران می شوند ، مداخلات طالبها و داعشیان ده چند زیاد شده می رود ، سربازان تولي وار و کنډک وار فرار می کند ، اعتماد مردم روز به روز از حکومت وحشت ملی زیاد شده می رود ) کارهای است که شخص ریس جمهر اشرف غنی به ان زمینه مساعد ساخت ، صدور فرمان ریس اجرایه  داکتر عبدالله عبدالله – صدور فرمار ریس حکومت داری خوب ضیامسعود ، تقرر جیلانی پوپل رشوت خور معلومالحال تاریخ – تقرر عمر زاخیل وال رشوت خور بین المللی – و تقرر ۱۰۰ ها رشوت خوران و قاتلین جهادی در پوست های مختلف ) همه از جمله کار های است که من صرف نمونه ان را برای تان یاداور می شوم ، اشرف غنی انقدر به خود غره و به خود متکی است که از دست وی بهترین نفر وی که اورا به قدرت رساند ( جنرال دوستم را خفه ساخته )، زندګی یک مدرسه است ، از ګذشته های زندګی دوستم باید بسیار چیز ها می اموخت ، معاون اول بود چرا صلاحیت هایش را بند کردی ، چرا به نظرش اهمیت نمی دهی ، حال که ظرف چینی شکست اګر ترمیم هم شود درز ان برای همیشه نمایان است ، جنرال دوستم بالای ریس جمهور اشرف غنی و شخص عبدالله دیګر اعتماد نه دارد و جنرال دوستم تصمیم ګرفته تا قدرت سیاسی را این بار شخصا به دست بګیرد و عین کار های را که (( اتا ترک )) نموده بود در افغانستان عملی سازد ، اردوغان نیز از ترک تباران است که ترکیه را از یک توطیه خونین نجات داد ، برای جنرال دوستم همین حالا در سر تاسر ولایات جلسات برګزار می شود ومردم از وی حمایت خویش را اعلان می دارند ، من که امروز ۱۸۰ درجه تغیر مفکوره وعقیده فاطمه ګیلانی را شنیدم وحمایت خودرا از جنرال دوستم اعلان نمود ، مردم سر از امروز حساسیت وباریکی موضوع را خوب تحلیلی نمایند که چرا زن دوم وسوم افغانستان حمایتش را از جنرال دوستم اعلان نموده است ، ومردم افغانستان  باید بدانند که برای اشرف غنی فقط یک راه باقی مانده وان این است که قدرت سیاسی را به جنرال دوستم تسلیم نمایند وجنرال دوستم حکومت نظامی اعلان کند وبعدا کابینه اتلافی به شمول همه جریان های سیاسی مخصوصا افراد متخصص – تحصیل کرده – و کسان که دستان شان به خون و رشوت الوده نه باشند بسازد ودولت را برای سه سال ایدنده رهبری نماید و بعدا زمینه انتخابات را میسر بسازند .