مردم افغانستان بسیار فراموش کاراند

نویسنده : دکتور طاوس وردک ، لندن ۱۵ هم فیبروری سال ۲۰۱۸ میلادی

‎‎(( ناجیان را فراموش نه کنید ))؟؟

ناجیان به حساب اسماعیل خان یعنی ( دزدان ، قاتلین ، ادمکشان ، تروریستان ، تفرقه افګنان ، غاصبین ، چپاولګران ، قصر نشینان ، صاحبان ده ها موتر زرهی ، و چندین بلند منزل وقصر د داخل وخارج کشور، وبل آخره تفنګ سالاران ، بم ګذاران و انتقال دهندګان انتحاریون  ) را ناجیان می ګویند ؟؟؟؟؟

هموطنان عزیز امروز ۲۶ م دلو یا به اصطلاح روز خروج سربازان شوروی بود ودر بسیاری ولایات جلسات و مجلس های از طرف رهبران و قوماندانان تنظیم های جهادی بیانات اتشین در محضر هواخواهان مجاهدین بیسیواد و یک بار پلو خور شان ایراد و از طرف پلو خوران بیسیواد ودور اندیش نعره تکبیر و الله اکبر سر داده شد ؟؟؟؟

انتقاد من ازین نیست که چرا این روز را یاد می نمایند ، ویا چرا این روز را تجلیل می نمایند ؟

انتقادم درین است که بسیاری چیز ها ویا اصطلاحات را یاد نه دارند ولی چندین بار یاد می نمایند ویا زمزمه می مایند ، هنر سخنرانی قوماندانان مجاهدین میراث از حامد کرزی است وهنر کرزۍ هم درین بود که او ( مفسدین ،دزدان وغارتگران رابا خود تا امروز دارد هرکسیکه قضاوت وحکم وجدانش رازیر پاکند کند مانند کرزی باشد ، اسماعیل خان شیندنډی باشد ، ضیا مسعود باشد ، ولی مسعود باشد ، بسمالله محمدی باشد ، یونس قانونی باشد ، امرالله صالح باشد ، ډبل عبدالله باشد )، مهم نیست و برای کرزی نیز این مهم نبود که کدام وزیر دفاع حکومت او به چهارملیون پشقل خریداری کرده کدام رهبر زمین های حکومتی را لیلام کرد ویا سلاح وتخنیک محاربوی زمان دکتور نجیب الله را که معادل (۳۰۰ ملیارد دالر تخمین زده می شود )  رهبران تنظیم ها وقوماندانان مجاهدین ترکه وتقسیم وبالای دشمنان وطن فروختن ویک مقدار انرا کشورهای اشغالګر غربی به کشورهای شان برد ، هرکدام شان که هزار ها مزد بگیردارند از کرزی و وزرای مثل کرزۍ متابعت میکنند، و تفنګ سالاران را به قسم سابقه اش با سلاح های مخرب در خانه ها و ګدام های شان که دقیق محافظت می شوند حمایت می شوند و از هرنوع امکانات مادی ووسایل معشیتی برخوردار اند ؟؟

وامروز افراد عادی مجاهدین همان یک بار پلو خوران را در میتنګ ها جمع نموده مثلا ( اسماعیل خان در هرات )  برای حکومت فعلی اشرف غنی اخطار و رهنمایی می کنند که باید به افکار مردم خاصتا ( ناجیان مراجعه نمایند و عطامحمد نور را شور نه دهند  ) ، حال ببینید هموطنان آیا شما حافظه دارید ، آیا شما کارهای که رهبران وقوماندانان تنظیم ها وجهادی در حق شما کابلیان ویا در دیګر ولایات انجام داد به یاد تان مانده ، آیا شما انها را ناجی می ګویید، همین اسماعیل خان در انتقام بچه خود ۴۰۰ بچه ودختر ومرد ترکمن را  در محوطه فرقه ۱۷ هرات تیر باران ساخت ، همین اسماعیل قیام ۲۴ حوت را رهبری نموده و به تعداد ۱۵۰ نفر هراتی شهید شدند وهمین اسماعیل در وزارت انرژی وآب هیچ کار ی نه کرد وقرار راپور سیګار در حدود ۲ ملیارد دالر دزدی نموده ، وکوټی دختر وزیر را نیز غصب نمود وحال باز خودرا ناجی می ګوید ، یادش رفت که پیش دوستم اسیر شد وباز در فکر وزارت است در حال که ۷۲ ساله شده یعنی در سنه ۱۳۲۶ تولد شده ودر ۱۳۳۹ به صنف ششم حربی شونځي یکجا با من داخل شده وهم صنفی بنده است و سن تقاعد را دارا است  ؟؟؟؟؟؟

ناجی یعنی نجات دهنده ، ناجی یعنی افغان مجاهد که به رضای خدا وبه خاطر مردم ووطن خویش جهاد نموده باشد و هیچ نوع سوی استفاده نه کرده باشند ناجی ګفته می شود ، یک نفر از مجاهین ناجی نیستند ، ناجی احمد شاه بابا بود ، ، ناجی وزیر اکبرخان بود ، ، ناجی محمد جانخان وردک بود ، ناجی میرمسجدی خان کوهدامنی بود،  ناجی دکتور نجیب الله بود ؟؟؟؟

کرزی باید با همه قوماندانان جهادی ورهبران جهادی زنده ، باید محکوم به اعدام شوند
نسل کشی وبوی عفونت ریا و دروغ انها را از هزاران کیلومتر دورتر با تمام وجود بوییده ام و پشتم از سنگینی فاجعۀ کشتار هزاران انسان این سرزمین می لرزد، که عامل آن کرزی و غنی اند،وډبل عبدالله اند ، کرزی و غنی وډبل عبدالله  تنها یک نام نیستند، نشانه یی جنایت ونشانۀ اهانت به انسانیت اند، کرزی ،اشرف غنی ، ډبل عبدالله ، قوماندانان جهادی ، رهبران جهادی به شمول حکمتیار باید به دادگاه معتبر و با صلاحیت محاکمه شوند، زمان که حامد کرزی بر تخت جمهوریت افغانستان توسط امریکایی ها نصب  شد و هویت ملاعمرش را با یک سناریوی سیاسی پایان بخشیدند تا زمانی که رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین امریکا در کتاب خاطرات خود نوشت که آقای کرزی ( ملا عمر اصلی ) در یک نشست محرمانه در ارگ کابل از من خواست تا در از بین بردن سران جبهه شمال وتضعیف آنها همرایش همکاری نمایم کرزی به من گفت بزرگ ترین تهدید در برابر حکومت من جبهه شمال است وکرزی افزود که حد اقل دست مرا در تقویه طالبان باز بگذارید تا بتوانم از آن طریق تفنگ سالاران را از بین ببرم ، صفحه 212 کتاب خاطرات رابرت گیتس است.
در فرجام حقایق از پشت پرده تاریخ رخ می نمایاند و کرزی با وزرای کابینه وی با اشرف غنی وډبل عبدالله که حال خودها را ناجی می نمایانند ، باید  محکوم به اعدام شوند به جرم هویت پنهانی اش به جرم کشتار مردم؛ به جرم جنوساید و به جرم دزدی کمک های جهانی و هزاران خیانت و جنایت دیگر و سپس نوبت اشرف غنی فرا خواهد رسید؟؟؟