مروری پیرامون آرای اندیشمندان مسلمان در مورد حکومت در اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید در قرآن واژگان متعدد ناظر به موضوع حكومت،…

آگاهی، آزادی و عدالت در یک نظام مردم سالار یا…

نویسنده: مهرالدین مشید هر نظام سیاسی دارای ارکان است و آگاهی،…

رو به قرون وسطایی

نسبت سپردن سرزمین ما به طالبان آن نوکران اعراب و…

تیغ خون آشام

رسول پویان عشق را در چنبر دام سـیاست می کشند مهردل ها…

چالشها ی ارزشهای موکراسی وازادی درافغانستان وتمکین به این ارزشها

روند گزینش ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان نشان داد  …

بیداری وفعالیت گسترده یی احزاب فاشیستی وراستگرا درالمان

ازانجایکه معلوم است حزب نازیستها درالمان غیر قانونی وفعالیتهای رسمی…

داستان حماسی چهل دختران

نوشته کریم پوپل بار دوم مورخ ۲۰ فبروری ۲۰۲۰ چهل دختران ،…

هرخماری عبدالعزیز نام ندارد؟

مورخ ۲۰ فبروری ۲۰۲۰ داستان کوتاه از کریم پوپل گویند در شهری مردی…

زندگی نامه منظور احمد پشتین

نوشته کریم پوپل ۲۰ فبروری ۲۰۲۰                      منظور احمد پښتین/  پشتین رهبر جنبش…

جنون قدرت

مرتضوی دهل زن ، تا که نماید اتن آنکه دگر بار…

نظم دجال- قسمت اول: شگفت از ذکر دجال

نویسنده: هدایت‌ الله‌ ذاهب رسول‌الله ﷺ همیشه از مسیح‌الدجال و فتنه‌های…

بمناسبت روز بین المللی زبان مادری

نوشته از ع. بصیر دهزاد فبروری را بحیث روز جهانی زبان…

افغانستان بازيچه قدرت مافيايي!

با يك نگاه گذرا به چگونگي شكل گيري ساختارقدرت در…

خاموشی

خفته در ویرانه ایم آن نای بیداری کجاست ؟بیخود و…

صلحِ امریکایی در راه است

                        نوشته ی : فروغی         من…

کاهش خشونت پاسخی به صلح یا بهانه ای برای خروج

نویسنده: مهرالدین مشید امضای توافقنامه با طالبان و افگندن توپ صلح…

۲۶ دلو نتیجۀ حماسۀ با شکوهی که دستاورد هایش…

نویسنده: مهرالدین مشید امروز ۲۶ دلو است، سی و یک سال…

نشته ده خوښي وطن کی! 

نشته  ده خوښي  وطن كی ځکه چی  رڼا…

زمری څنګه ډنګر شو؟ 

شاعر : سمیع الدین افغاني کوم پاچا په تیر وختو کې…

نبرد انسان با کرونا

رسول پویان گاه آتـش گاه تــوفـــان گاه دریـا می کشـد گاه کوه…

«
»

ماموریتها ی ناموفق  وبی تاثیر درعرصه تحقق استراتیزیکی امریکا

تغیر وتبدیلهای ا فسسران وکارمندان سیاسی دولت امریکا درافغانستان نسبت ،عدم ثبات سیاسی وتداوم جنگ داخلی با پشتبانی نیروهای منطقه، با قوت گرفتن طالبان باگسترش حاکمیت شان در مناطق مختلف افغانستنا ن، معضله بزرگ برای رهبران دولت امریکا شده است.  اعزام گروهای تروریستی داعش از سوریه به کشور وتشدید اختلافها میان ریسس جمهور غنی وعبدالله ریسس اجرائیه حکومت وحدت ملی ،باعث شده تا اتوریته دولت جمهوری اسلامی افغانستان در میان جامعه جهانی و قدرتهای منطقه یک دولت ضعیف وناکارامد جلوه گر شود . این امر زمینه را برای  مداخله مستقیم امریکا برای پیشبرد روند صلح درافغانستان با طالبان مساعد ساخته که با رویکردهای مختلف بانها داخل مذاکره مستقیم بدون حضور نمایند ه دولت افغانستان شود. این موضوع را نمایندگان باصلاحیت نهادهای مدنی وافراداگاه یی سیاسی دروسایل جمعی بازگو نموده اند. اعلام استراتیژیکی امریکا درافغانستان در طول یکسال با تغیرات وجابجا کردن افسران ونماینده گان وسفرای نطامی وسیاسی  تابحالی نتایج مثبت را بار نه اورده، بلکه شرایط رقت بار جنگ روزتاروز دامنه اش درکشور گسترش یافته، ورقم تلفات ملکی ونظامی دوچند بلند رفته است. نظر به گزارش روین گالگو عضوی مجلس نمایندگان امریکا از ایالت “اریزونا” تلفات نظامی امریکارا درطول 17 سال درافعانستان چنین گفته است”25 هزار امریکایی کشته وزخمی وهزارن نفر دیگر به امراض روانی وروحی مبتلاشده اند” درضمن اداره نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما از دسامبر 2017 تا مارچ 2018 به تعداد 763 غیر نطامی افغان و495 تن دیگر زخمی شده اند. تا بحال هیچگونه ماموریتهای  جدید وکهنه امریکا درافغانستان موافق نه بوده است بلکه شرایط رنج اور ورقتباور برای مردم بوده که به تلفات جگر گوشه های شان تمام یافته است. هر تغییر اغازگر وضع خونبارجدید بوده است.

شوربختانه با سپری شده هفده سال از اشغال کشور ما توسط نیروهای نامی امریکا وناتو ، با موجودیت دولت فاسد اقتدار گرا وقبیلوی بروکرات غنی نه توانسته اند که گروهی های پراکنده ومتلاشی شده طالب را از صحنه سیاسی ونطامی دور سازد. جای شک نیست که طالبان هم به تنهایی نمی جنگد درعقب انها دست جنرالهای بلند رتبه نطامی پاکستان و عربستان سعودی موجود است. این دوکشور برعلاوه تعهدات همکاریهای اقتصادی ونطامی با امریکا هیچگونه عملی مثبت نکرده واز کمک وهنمکاری با طالبان وداعش  دست بر دار نه بوده ونسبت به هروقت دیگر تشدید میابد. درچنین شرایط به طور فیلمهای سریالی رهبران سنای امریکا هربار با با پُر روی تغیرجدید استراتیژیکی جنگ افغاسنات را به نمایش میگذارند وامید واری بهبود اوضاع را میدهند.!

دولت امریکا بازهم براساس رویکردهای تکرار ی خود مبنی برفعال شدن وتشدید روند صلح درافغانستان باگروپ طالبان اینبار زلمی خلیل زاد  سیاستمدار شکسته خورده دردو مرحله واپسین سالهای 2001 و2005 که به حیث کارمند باصلاحیت دولت امریکا وظیفه اجرا کرده است سومین بار تعین نموده،که هیچگونه دستاورد مثبت  به نفع مردم افغانستان درزمان مامریتش با خودنداشته است. برعکس وضع سیاسی ونطامی واجتماعی کشور براساس تنشجات واختلافهای قومی ومذهبی زبانی وسمتی بیشتر گسترش یافته، که درروند تاریخ  به استثنای حکومت عبدالرحمان ونادارغدار وجود نداشته است. صفوف طالبان ازیک کمیت اقلیت ناچیز به صدها هزار ارتقا وروحیه رزمی واستقرار شان درافغانستان نسبت به هرزمان دیگر افزایش یافت. وتجارب بزرگی جنگی را کمایی نموداند؛کشت مواد مخدره 97 فیصد بلند رفته وبیشتر از دومیلیون تن  باشندگان کشوربه به مواد مخدره محتاط شده اند. بازهم اینبار به عنوان نماینده ویژه امریکا درامور افغانستان با هویت دوگانه و با وظایف جدید بر بنیاد شناخت قبلی با طالبان، دور از امکان نه خواهد بود که صفوف این گروه را درلباس داعش مدغم تاوسیله وافزاردیگری برای اهداف بعدی امریکا درمنطقه تقویه وازان استفادنمایند د!  بر بنیاد این امر با میانجگری کشورهای اسلامی خصوصن عربها اقلیت سرشناس رهبران انها مجبور خواهند شدتا برای مصروف ساختن اذهان جامعه جهانی در روند صلح به نفع تحقق استراتیژیکی امریکا درافغانستان بپیوندند. تا بتواند وضع امنیتی را به نفع ختم موافقانه انتخابات پار لمانی درکشور حفظ نماید. واز جانب دیگر گزنیش خلیل زاد به حیث نمایند فوق العاده در افغانستان تداوم یابد ومثبت ارزیابی گردد. امریکا ایبنار با پیشک کشیدن تبلیغات انتخابتی مبنی برمساعد ساختن سهم جوانان وبیروکرتها وشخصیتهای ملی سناریوی جدیدی را سردست دارد تا بتواند ازاینطریق بازهم سیطره خویشرا پیشتر درکشو ما بسط وتوسعه بدهد. خلیلیزاد با سیاستها پشست پرده با طالبان وگروهای جهادی ازتباط تنگانگ دارد . واز جانب دیگر نظر به وظایف وموقف خلیزاد درامریکا، وی با شرکت ” بلک واتر” که به حیث نهاد نیرومندو بازوی ارشد امریکا میباشد ارتباط وپیوند دارد تا به نفع این سازمان  خصوصی ساز جنگ را درافغانستان عملی سازد. این امر باعث تقلیل مصارف امنیتی و نظامی امریکا دراینده در افغانستان خواهد شد. وازسوی دیگر ازبار مسئولیتها دولت امریکا، خویشرا از لحاط قانونی بیرون میکند. با این عمل بازهم افغانستان بیشتر به سوی قومندان سالاری وزور سالاری با استفاده از افراد استفاده جو وخایین ودزد رهزنی در تشکل این شرکت ، بازهم فاجعه های سالهای قبل تکرار خواهد شدد.طرح خصوصی ساز خلاف حقوق حاکمیت ملی افغانستا ن به صفت کشور مستقل میباشد،و پیوندهای ملی را ضعیف وانرا بی بنیاد خواهدساخت . خصوصی سازی جنگ درافغانستان تهدید بزرگ برای ازهم پاشیدن نهادهای اجتماعی وامنیت ملی کشور میباشد تکراراین عمل زمینه ساز ایجاد کشمکش های قومی ومذهبی و کشتار بیرحمانه که در سایر کشورهای جهان صورت گرفته است ، خواهد بود.

رستمی