نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

بگذار برایت بنویسم

جمیله پلوشه  رومان "بگذار برایت بنویسم" از خانم ناهید…

سیری کوتاه بر نظام جمهوریت و چالش های آن به…

نویسنده: مهرالدین مشید در این تردیدی نیست که جمهوریت و مردم…

میترا نور و من قمر میترا

    > >                   …

عشق پاک دل

رسول پویان 31/3/2021 تبسم بر لبان غنچه هـای ناز می…

«
»

لطفاً آزادی بيان را به سخره نگيريد 

روز سرباز/روز ملی حمات از نيروهای دفاعی و امنيتی/روز حرمت به محافظان شرف و حیثیت جامعه مبارک باشد.

منتظر بودم روز سرباز برسد تا پراکنده‌گی‌های زير را که هفتۀ قبل در واکنش به صحبت‌های غير مسئولانۀ ملا مجيب‌الرحمن انصاری در قبال نظام و سربازان قهرمان و کنفرانس مطبوعاتی والی هرات در پاسخ به اظهارات سخيف آن ملای افراطی يادداشت نموده بودم، مِن‌باب هديۀ کوچک به قهرمانان و جِگرآورانی تقديم کنم که، بی‌خوابی می‌کشند، شهيد می‌شوند و مجروح می‌شوند، تا ملا مجيب‌‌ها، ملا شنواری‌ها و ملا گلبدين‌ها زير چتر امنيت و حاکميت نظام در امن و آسايش زنده‌گی کنند و از آزادی بيان موجود استفاده (استفادۀ سوء) نمايند.

چنانچه در جريان هستيد، هفتۀ قبل (اول حوت)، مولوی مجیب‌الرحمن انصاری، امام مسجد گازرگاه شهر هرات در خطبۀ نماز جمعه، حمایت مأمورين ملکی و نظامی از نظام (دولت و حکومت) را “گناه کبیره” خواند. او گفت: کسی ‌که از این نظام حمايت می‌کند، با قلم خود، با پول خود، با فکر خود، با سلاح خود، مرتکب گناه کبیره شده‌ است… او در ادامه خطاب به عالمان دين که از ساختار نظام جانب‌داری می‌کنند، با لحن تند گفت: تو عالمی که اين نظام را تأييد می‌کنی از جملۀ علمای يهود و نصارا هستی…!

و اما آقای قتالی والی هرات، روز بعدش در واکنش به سخنرانی/فتوای به اصطلاح جهاد مجيب‌الرحمن علیه نظام که همۀ مأمورين ملکی و نظامی و نیروهای امنیتی کشور را شامل می‌شد، خطاب به او گفت: ما خون داديم تا اين شهر آباد بشود، مردم ما آرام بشود، خون ما بريرد نمی‌گذاريم در اين شهر داعش بيايد، اين خوش خدمتی‌ها را نکنند، شرم کنند، هرات مهد علم بوده، من در پيشگاه نورالدين عبدالرحمن جامی شرميدم، من از خواجه عبدالله انصاری شرميدم، از بهزاد و گوهرشاد و کاشفی شرميدم، من از شهدای کُلِ تاريخ خود شرميدم، من پيش بچه‌های مبارز بدخشان و قندهار و هرات کم آمدم، بس است ماجراجويی. پايۀ برق را توسط خواهرزادۀ خود انفجار دادی به تو چيزی نگفتند. اسلام همين است که تو يک عروس را لت بکنی در مسير زيارتی که مردم در طول تاريخ آغاز زنده‌گی خود را در کنار خواجۀ انصار دعا کرده و توصل کرده و تسکين و آرامش پيدا کرده‌اند… پا از گليم خود بيشتر دراز نکن، احساسات مردم را جريحه دار نکن… توطئۀ بيگانه را نيار سر ما، ما را دوباره سوق نده به جنگ‌ها… يهود کسی است که داعش را توليد کرده، يهود کسی است که داخل ما تفرقه میاندازد، يهود کسی است که ما را می‌خواهد به طرف فقر و بدبختی ببرد.

والی هرات در ادامه افزود: در شرایطی که امارات به مریخ می‌رسد، ایران در فکر آبادی و نفت و اتم است، سعودی می‌خواهد زیباترین عروس شهرها را بسازد. کشورهای منطقه به اقتصاد خود فکر می‌کنند و به رفاه می‌رسند، هرات جایی برای تولید داعش نیست. این شهر “پایتخت تمدن اسلامی” بوده و کسی نمی‌تواند ما را از نو مسلمان کند یا به اسلام دعوت کند و جهاد را کسی برای ما معنی کرده نمی‌تواند!

همچنان حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که روز بعد از فتوای مولوی انصاری در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، در واکنش به سخنان وی گفت کهT اظهارات او خلاف نظر علمای افغانستان و علمای جهان اسلام است که جنگ را در افغانستان حرام می‌دانند، او باید با علمای دیگر هماهنگی کند. محب افزود: اگر کسی بر ضد نظام مردم را تحريک می‌کند، ما او را به‌حيث “باغی” می‌دانيم و بايد اجراات با او صورت بگيرد. مشاور شورای امنيت ملی گفت که به ادارۀ امنیت ملی کشور وظیفه سپرده شده تا موضوع را بررسی کند.

چرا پاره‌های از اظهارات مولوی انصاری، آقای قتالی والی هرات و آقای محب مشاور شورای امنيت ملی را هرچند شايد به مخاطبان تکرار اما در فوق نقل کردم؛ منتظر بودم در این يک هفته که گذشت، با آن سخنان سگاليده و  تراشيده و قالبی جناب قتالی و تأکيد مشاور شورای امنيت ملی کشور مبنی بر بررسی موضوع توسط امنيت ملی، شاید ملا مجيب انصاری پیگرد قانونی شود و بخاطر فتوای شورش در برابر نظام و تمامی منسوبين ملکی و نظامی دولت و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، آنچه قانون اساسی و قوانين نافذه حکم می‌کند، توبيخ گردد؛ اما تو گویی حکومت و دولت خواب باشند و یا واقعاً از اجرای قانون بر حامیان افراطيت و تروريزم و داعيشيزم عاجز.

آقای وحيد قتالی بی‌شبهه از احساسات پاک‌شان آمده‌اند و سخنرانیِ آتشين‌شان در واکنش به فتواهای غير مسئولانۀ مولوی مجب‌الرحمن انصاری، هر شنونده‌ی را به وجد می‌آورد. همچنان جناب محب، مشاور شورای امنيت ملی کشور که سخنان ملا مجيب را “باغی”گری خواند و به امنيت ملی حکم صادر نمود که موضوع جداً بررسی شود، برای لحظۀ آدم را به حکومت‌داری خوب و حاکميت قانون اميدوار می‌سازد؛ اما وقتی میبينی با آن همه جديت در سخنرانی‌های تشريفاتی، روی مسايل حاد و سرنوشت‌ساز تصميم عملی به صر تقرب می‌کند و برای محار شرارت‌پيشگی و تبليغات زهرآگين عليه تماميت ارضی و منافع ملی کاری از پيش نمی‌برند؛ اميدها به يأس مبدل می‌شود و به خودت حق می‌دهی تا مديران ارشد نظام را بی‌مديريت بگويی و سهل‌انگار.

و لاجرم در حسرتی که چه بگويی، وقتی با اين همه کش و فش، قوای قضائيه و اجرائيه، حکم صريح قانون که برای‌شان اعطا شده است، صلاحيت پيگرد قانونی مجرمين و دشمنان پيدای نظام را در قَلَمرَو حاکميت خويش ندارند، با دشمنان پنهان و مخالفين مسلح نظام چگونه مبارزه خواهد شد.

بلی؛ روی سخنم جانب والی صاحب هرات، مسئولين بلند رتبه و پايين رتبۀ امنيت ملی، پوليس ملی، نيروهای کشفی و جنايی، نهادهای عدلی و قضايی، بالاتر از آن مشاور صاحب شورای امنيت ملی و در رأس سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور است! نمی‌دانم وظيفۀ شما عالی‌جنابان بر علاوۀ اخطار دادن مُفت و سخنرانی‌های تشريفاتی و احساساتی، از نظر اجرايی و حکم قوانين نافذه در قبال تبليغات سوء و خيانت در برابر نظام و منافع ملی چيست؛ تعريف شما از منافع ملی چيست؛ خط سرخ شما برای محار افراطيت، داعيشيزم و طالبانيزم چه‌ها اند.

اگر مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و فتواهای شورش‌گرايانه و اراجيف و اظهارات سخيف مجيب‌الرحمن‌ها، مولوی شينواری‌ها، گلب‌الدين‌ها و امثالهُم را که دارند از بناگوش‌تان فرياد می‌زنند و عملاً عوام‌الناس را عليه نظام می‌شورانند، خيانت ملی نمی‌پنداريد و از «کود» آزادی بيان برای‌شان «لک‌بخشی» عنايت می‌فرماييد و آن جنابان با جسارت تمام به صفوف داعش و طالب سرباز جلب و احضار نمايند؛ پس خيانت ملی و تبليغات سوء عليه نظام کدام‌ها اند. ديديم که والی صاحب هرات نهايتاً در حد يک سخنرانی آتشين برامد می‌کند و بازهم از مردم بيچاره مدد می‌جويد که با دست خالی و حمايتی که از جانب دولت نمی‌شوند، در برابر مجيب‌ها ايستاده شوند. لطفاً، لطفاً شما امنيت جان و مال، حيثيت و وقار مردم را مطابق قوانين نافذۀ خودتان تضمين نماييد، بعد از مردم با سر بلند تقاضای ايستادن در کنار نظام عليه مافيای زور و زر، ترور و ترياک و تکه‌داران دين و مذهب، قوم و تبار را بنماييد.

لطفاً ملت را، منافع ملی را و آزادی بيان را بيشتر از اين به سخره نگيريد. مخالفين مسلح نظام را که نمی‌توانيد نابود سازيد، حد اقل در برابر خاينين ملی و مخالفين بی تفنگ خطرناکتر از تفنگ‌‌دار، مطابق قوانين نافذه که برای‌تان صلاحيت داده است، بی‌ايستيد و چندتا از اين عناصر افراطی را به‌جزای اعمال‌شان برسانيد تا مردم به شما باور نمايند و اعتمادشان نسبت به نظام بيشتر گردد.

عبدالله رسولی

فعال مدنی- رسانه‌ای