عوامل خانوادگی و تولیدی تعیین کننده نقش زنان 

دایانا کولی  برگردان: دکتر سحر سجادی فرستنده: حسین تلاش 26.04.2021 اختلاف های هگل٬ مارکس و…

دردمند مهربانان

سید عبید الله نادر د بیکسانو غمـــــخواران چــــــیرته دي هغه…

مور د هسک ستوری

مور د هسک ستوری ، د نړۍ رڼا ، د…

عید خون

رسول پویان 10/5/2021 عید آمـده طالـب چـرا تشـنۀ خـون است جنگ…

بپا خیزید ای مردم!

داکتر آرین بخاطر هفته خونین گذشته که بازهم دختران نوجوان بی…

صد سال سرنوشت خون بار افغانستان! 

        بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  شاید در صد سال اخیر شهروندان کم‌تر کشوری در…

شب قدر و عروج ملکوتی انسان پله به پله به…

نویسنده: مهرالدین مشید لیلته القدر خیر من الف شهر شب قدر بهتر…

مادر

فزون خواهم مادر اعتبارت  همیشه چون بهاران روزگارت  عزیزی در سفر رفته…

در رثای شهدای دیروز کابل

شناور  دریای خونیم، عید ما کجاست یاران کشته ی  دست جنونیم، مواعید ما…

مارکس و گونه پرستی از خود بیگانگی 

پیوست به گذشته... بخش ( سوم و پایانی) جان بلامی فاستر و…

مقام مادر

مادرم  موجود بی همتا ی  من  گوهر پا  کیزه ی  یکتا…

میترا نور و من قمر میترا

                         سلسله‌ی داستان تخیلی                    نوشته‌ی محمد عثمان نجیب این داستان کاملاً…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت سوم در افغانستان مجاهدين به شمول طالبان ، حکومت‌های مافیایی…

قتل گاه

 دشت عشق و کوه باور قتل گاه ما شده  مسجدومحراب منبر…

فروریزی «فراروایت» ها؛ امری تاریخی یا فراتاریخی؟ 

نویسنده: مهرالدین مشید تهاجم شوروی و امریکا به افغانستان بسیاری از…

قلم نماد آگاهی و آزادی و فرهنگ

نویسنده: مهرالدین مشید ن و القلم و مایسطرون به بهانهء روز قلم امروز…

شوق همدلی

رسول پویان جانا بیا که در دل و در دیـده جا…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب  بخش هفت : اَها ای آسمان هایی که…

سخت تنها بدون تو

مجید احمدی غزل سرای زیبایی های زبان فارسی دری، غزل…

د وطن حال

سید عبید الله نادر خیالي خیالي ګــلونه ،له دې…

«
»

قلب افراطیت

رسول پویان

صفـای حسـن نبیند دـیدۀ بـدبـین

بگـوش خـر مخوانید آیت یاسین

ز سـرچـشمه بیایـد آب گل آلـود

زلال تر نشودآب چشمۀ چرکین

به آب دیدۀ دریا مشوسیه دل را

سفید کی بشود نقش قالی رنگین

نــرود در زمـــــان درد و الـــم

آب خـوش از گلوی کـس پاییـن

آب از سـر گـذشته باکی نیست

یک دونیزه و یا که بیش ازیـن

آش ناخـورده کی دهـان سـوزد

سطـل بی آب کی شــود وزیـن

آب که مــانـد گـنــده می گـردد

آب جـاری معـطـر و شـیـریـن

زنـدگی آفـتـــابـی بــر لـب بـام

همه افسوس و حسـرت پیشـین

بـا خـیـــال و امـیـــد آیــنـــــده

نقـد حـالی نمی شـود تضمـیـن

یک سـلامی بـه خلق کافی باد

ورنه ازبحث می شـوید غمین

از جـزع و فـزع چـه می آیـد

گـر دل آدمی بـــود ســنگـیـن

بخـیه بـر آب می زنـیـد تـاکی

نـان و مـاهی نمی شـود تأمین

خام طمع را به گنچ نگـذاریـد

که زکف میدهـد خر وخرجین

هـان! آزمـوده را مـیـازمایـیـد

بار دیگر شویـد خوار وحزین

بی حـیـا با خطای بـاد شـکـم

چارزانـو نشـسته اسـت زمین

بارها می گزد ز یک سوراخ

مار پرخط وخالی کرده کمین

منبع جنگ وکین و افراطست

گـر بـه دسـت سـتم بیفتد دیـن

ازمدارا و مهر وعدل تهیست

قـلـب افـراطـیت بُـوَد چـونین

24/4/2219