شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

جامی پر از زهر خجالت

در پیام زنده گی ما سود خود دیدیم و بسهر…

اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

*** تأکید وپافشاری براصل واصولیکه برآن علم وآگهی کامل نداریم نمای…

ای حاکمان بیداد گر!

امین الله مفکر امینی 2020-07-80 بــشما گــویم که برکذب…

جرگه ؟؟

هزاران جانی و قاتل رها کردید از زندانکشیدید پرده بر…

گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

در سالگرد مرگ شاملو: کارکرد گروهها و “روشنفکرانِ” “چپ” ایران

بقلم داود باقروند ارشد این یادداشت به نقد هنری شاملو و…

عید یعنی چه ؟

عید سعید اضحی را خد مت همه دوستان گرانقدر و…

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم گردی نشد از…

عید مردم

رسول پویان عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش…

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله «انصاری »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني » در امر به…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان تو هستمآتش به تن ازآتش…

مسخ و تحریف اطلاعات؛ بازی با سرنوشت مردم و جاده…

نویسنده: مهرالدین مشید آنگاه که دستگاهیان دست به مسخ و تحریف…

«
»

قلب افراطیت

رسول پویان

صفـای حسـن نبیند دـیدۀ بـدبـین

بگـوش خـر مخوانید آیت یاسین

ز سـرچـشمه بیایـد آب گل آلـود

زلال تر نشودآب چشمۀ چرکین

به آب دیدۀ دریا مشوسیه دل را

سفید کی بشود نقش قالی رنگین

نــرود در زمـــــان درد و الـــم

آب خـوش از گلوی کـس پاییـن

آب از سـر گـذشته باکی نیست

یک دونیزه و یا که بیش ازیـن

آش ناخـورده کی دهـان سـوزد

سطـل بی آب کی شــود وزیـن

آب که مــانـد گـنــده می گـردد

آب جـاری معـطـر و شـیـریـن

زنـدگی آفـتـــابـی بــر لـب بـام

همه افسوس و حسـرت پیشـین

بـا خـیـــال و امـیـــد آیــنـــــده

نقـد حـالی نمی شـود تضمـیـن

یک سـلامی بـه خلق کافی باد

ورنه ازبحث می شـوید غمین

از جـزع و فـزع چـه می آیـد

گـر دل آدمی بـــود ســنگـیـن

بخـیه بـر آب می زنـیـد تـاکی

نـان و مـاهی نمی شـود تأمین

خام طمع را به گنچ نگـذاریـد

که زکف میدهـد خر وخرجین

هـان! آزمـوده را مـیـازمایـیـد

بار دیگر شویـد خوار وحزین

بی حـیـا با خطای بـاد شـکـم

چارزانـو نشـسته اسـت زمین

بارها می گزد ز یک سوراخ

مار پرخط وخالی کرده کمین

منبع جنگ وکین و افراطست

گـر بـه دسـت سـتم بیفتد دیـن

ازمدارا و مهر وعدل تهیست

قـلـب افـراطـیت بُـوَد چـونین

24/4/2219