قابل توجه جلالتمآب رییس جمهور ایالات متحده آمریکا

عبدالصمد ازهر

آقای رییس جمهور ترمپ،

شما تازه بشردوست شده اید و نمی خواهید ده ملیون انسان را بکشید ورنه در ده روز افغانستان را از صفحه گیتی محو می کردید. آما فراموش کرده، اید که شمار بیشتر از این را در چهل و پنج سال اخیر کشته اید و این ملت را خانه خراب کرده اید. ده ها چند آن را در کشورهای مختلف، بالخصوص کشورهای  اسلامی، نابود کرده اید.
در زمان زمامداری شخص شما هرشب و هر روز  صدها انسان بیگناه به شمول اطفال و زنان در بمباران کور کشته شده می روند. مادر بمب ها به امر شما در افغانستان آزمایش شد که از اثرهای طبیعی و بیولوژیکی آن سرزمین و مردم محل رنج می برند.
مجاهد را شما ساختید، طالب را شما با کش و فش و هنگامه پر آوازه هست کردید، داعش را شما به وجود آوردید و به همکاری همان شریک ستراتژیک تان، پاکستان، به کشور ما انتقال دادید. اکنون باز در تبانی با پاکستان چه آشی برای ما می پزید؟
جناب ترمپ،  شما عادت کرده اید شکست های تان را با لاف و گزاف بپوشانید. باری کوریای شمالی را به امحای کامل تهدید  کردید، بار دیگر ونزویلا، سپس ایران و اکنون افغانستان را.
قضاوت عامه از بلوف های این چنینی شما اینست که زنده گی انسان، حقوق انسانی، انسانیت، قانون، حقوق بین الدول، احکام دینی و اخلاق، در نزد شما پشیزی اهمیت ندارند.
ملت افغان از شما یک پرسش ساده دارد:
در حالی که این دولت شما بوده که در طول بیشتراز چهار دهه با وسایل و ذرایع مختلف انواع بدبختی ها را بر این ملت تحمیل کرد، و شما را هم کسی به افغانستان دعوت نکرده بود که اکنون در باطلاق جنگ خود کرده در برابر دشمن خود آفریده گیر مانده اید، این ملت به شما چی بدی رسانده است که چنان نیت بد در برابر کشور شان دارید؟
مطابق به پیمان ستراتژیک و موافقتنامه امنیتی، شما مکلفیت دفاع از سرزمین ما در برابر تجاوز دارید، نه حق فروش یا تباهی آن به نفع دشمن ما.
می دانیم که شما انواع اسلحه کشتار و امحای جمعی در اختیار دارید و از به کاربرد آن هم باکی ندارید ، ولی چنان معلوم می شود که هنوز هم در اشتباه غرق استید و این ملت را نشناخته اید.
این ملت از آزمون های بسیار سخت در طول تاریخ بدر آمده و در برابر زور تسلیم نشده اختیارش را به بیگانه نسپرده است.
ما از اعتراض مقام ریاست جمهوری و مطالبه توضیحات از اظهارات جناب شما قاطعانه پشتیبانی می کنیم و چشم به راه پاسخ قناعت دهنده می مانیم.