فراخوان نمایشگاه عکس به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان»  و خانواده های قربانیان به مناسبت دهم
دسمبر روز جهانی حقوق بشر، تصاویر قربانیان جنگ و فجایع چهار دوره گذشته
را در یک نمایشگاه عکس، در پارک شهر نو کابل به نمایش می‌گذارد.
از شما صمیمانه تقاضا مینماییم تا با شرکت تان در این نمایشگاه، ما را در
پوشش رسانه‌ای آن یاری رسانید.

محل: پارک شهر نو
تاریخ: دو شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷ (۱۰ دسمبر ۲۰۱۸)
زمان نمایشگاه عکس: ۹:۰۰ صبح الی ۴:۳۰ عصر

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
شماره تماس:  ٠٧٠٧٨٠٣٥٦٠
ایمیل: victims.families@gmail.com
ویبسایت: www.saajs.org
فیسبوک:‌ www.facebook.com/SAAJS