قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

عشق پاک دل

رسول پویان

31/3/2021

تبسم بر لبان غنچه هـای ناز می رقصد

نگاه دلــربـا در دیــدۀ غـمّـاز می رقصد

حیا ونازوتمکین وخجالت رنگ ها دارد

که درنقش ونگارحال بااعجازمی رقصد

دل پاکـیزه هـنگام جـواب آرام می لـرزد

بزرگی و شرافت با جبین باز می رقصد

نیستان دل شیدای انسان نغمه باران است

که درهرتارو پود زندگی آواز می رقصد

نشاط وشورواحساس لطافت آورد مطرب

انرژی طرب درپرده های سازمی رقصد

به چشم معرفت ازخاک تا افلاک گر بینی

ازل در پیچ وتاب حرکت آغاز می رقصد

ندارد عشـق پاک و خالص دل هیچ پایانی

به چنگ رودکی گر دلبر طنّاز می رقصد

نیـستان آتـش پاکیـزه دارد شمس معنی کو

به نای مولـوی تا حافظ شیراز می رقصد

بیا در مشرب دل اوج معنی را تماشـا کـن

که در آیـیـنـۀ او بی تکلّف راز می رقصد

در اوج آسمانها کوکب طالع زند چشمک

به روی شـانـۀ اقبال ما شـهباز می رقصد

کنار چـشـمـۀ پاک خـراسـان باز عـایـشـه

به سـودای محمد جان دلگـداز می رقصد

نه تنها این سر شوریده دارد شوق دلبازی

به پای ساز دلسوزعاشق جانبازمی رقصد

خط و خـال بتان از دفـتـر تاریـخ می تابـد

تمـدن در دل خـطّ کهـن دمساز می رقصد

زبان یارجانی راببوسم بسکه شیرین است

زدوران کهن درعصرنو ابراز می رقصد

طلسم تـیـرۀ افراطیت گـر بشکند در ذهـن

همای فکـر انسان با پـر پرواز می رقصد

اگر آزاروجور داعش وطالب شود معدوم

در اوج شادمانی خلق ما دلباز می رقصد

به نازم جشن نـوروز بـزرگ خطۀ پاکان

که درموج نگاه یارِ دل اعزاز می رقصد