جنایات رژیم آخوندی ایران، هدف های چند جانبه دارد!

سلیمان کبیر نوری درین جا می خوانید: - رویکرد وحشت و بربریت…

شاخصه های ازحقوق اساسی مردم ودفاع ازآن

*** زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است قانون اساسی افغانستان  هرکسی…

از بینوایان ویکتور هوگو، تا شعر سنگر حسن حسام

آرام بختیاری   ویکتور هوگو،- اگر خدا خواهد و شیطان مزاحم نشود. اخبرا…

طالب افغان می کُشد

طالب افغان میکُشد خلق مسلمان میکُشدپدر طفلکِ درماندهء بی نان…

تپش دل

رسول پویان دل در خـیـال صورت زیبا تپیده است با چشـم عشق…

بـــــخاطر گرامیداشت بنیان گذاران صلح وسوسیالیزم!

امین الله مفکر امینی 2020-04-07 بـا اندیشه ای تابنــاک…

سلفی گری و تروریزم ابزار شبکه های استخباراتی؛ تیغ آخته…

نویسنده: مهرالدین مشید مکثی بر شعار های رنگین سلفی ها از…

شمارۀ 58 سوسیالیسم کارگری

شمارۀ 58 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

د افغان ماشوم!!! 

دا  افغان ماشوم  ساکن د قبرستان دی تور لحد کې  یئ…

مقامات حکومت افغانستان به تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پایان دهند

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) بازداشت دو روزنامه‌نگار بدست ریاست…

دلاک

ترجمه : بهروز مطلب زاده  چشم های محمد ولی، پسر10 ساله…

درد وطن

یادم نمی روی بخدا هیچگاه وطن ای مایه‌ی سرور من و…

سکوت در برابر مفسدان و زورگویان؛ جاده سازی برای طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید فساد و زورگویی خطرناک تر از تروریزم است فساد…

روزنامه‌نگارانی که در جهان با مجازات واپس‌گرایانه اعدام رویارو شده‌اند

چهار روزنامه‌نگار در یمن و مدیر یک کانال تلگرامی در…

نابودی

شمله و لُنگی ای افغانی بخاک اندر شدتا که آن…

وحدت ملی در سایه ی تجاوزات خارجی در افغانستان

تا  تجا وزها و جنگ  دهشت  است  وحدت ی ملی نه…

کَسِ خط ندان و خط نخوان؛ آدم ماقبل تاریخ است!…

محمد عالم افتخار                          (اهدای عامِ آموزش خواندن و نوشتن) در میان هزاران…

در گیرودار منافع آمریکا یا چنگ زدن بر ندای آتش…

نوشته از بصیر دهزاد شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا…

رنگین کمان

رسول پویان باران چو دانه های گهر درشتاب بود گاهی هــوا تـیـــره…

شماره دوم سال بیست و سوم محبت

شماره دوم سال بیست و سوم محبت از نشر…

«
»

طالبان میگویند


لست هئیت مذاکره کننده ارجانب دولت همه شمول نیست ما با انها مذاکره نمیکنیم.
همه شمول یعنی چه ؟ باکدام ترکیب لست میتواند همه شمول باشد؟
۱– ازلحاظ ترکیب ملیتی وقومی.
۲- ازلحاظ ترکیب سمتی وزبانی .
۳– ازلحاظ ترکیب مذهبی.
۴– ازلحاظ ترکیب جنسیتی.
۵- ازلحاط ترکیب سنی.
۶- ازلحاظ ترکیب احزاب سیاسی.
۷– ازلحاظ ترکیب جامعه مدنی.
۸– ازلحاظ ترکیب موقف اجتماعی ( اقشار وطبقات)
۹– ازلحاظ ترکیب دولتی.

استعمال واژه ها وبه کاربرد جملات بدون توجیه مفهوم دقیق انها یکی از عوامل سردرگمی درعملیه های سیاسی شده مشکل تعبیر متفاوت میان حلقات ومهره های مصروف درین عرصه را بار میاورد.
قبلآ درمورد ترکیب لست ارائه شده نظرم را بیان کرده بودم ، امادرمورد اینکه طالبان ان لست را نسبت همه شمول نبودن رد کرده اند باید کمی درنگ کرد.
وقتی گروهی برای جانب مقابل طرحی میدهد یا طرح اورارد میکند باید همطراز بودن خودرا درنظر داشته باشد.
درلست ارائه شده ازجانب دولت تقریبا ترکیب ها در نظر گرفته شده است اما در برخی مواردازموازنه لازم برخوردار نیست ، مثلآ از لحاظ ترکیب احزاب سیاسی تنها از جمعیت اسلامی پنج تن هریک ( کلیم الله نقیبی ، غلام فاروق مجروح، حفیط منصور ، ضرار احمد مقبل ، وخالد نور) ویک خانم هوادار ومدافع ان ( خانم کوفی) که شش تن میشود شامل است. ازدیگر احزاب یک یک نفر وازبعضی هیچکس جا ندارد ،
یک خانم حقوقدان از جامعه مدنی وجمعآ چهار خانم ، ازمیان جوانان فعال ومستعد درحیات سیاسی جامعه کسی نیست ترکیب جوانان با عضویت خالد نور وباتور دوستم تمثیل شده است.
دو نماینده پارلمان از ترکیب جمعیت در لست جادارد.
ترکیب قومی وسمتی وزبانی دروجود همین لست درنظر گرفته شده است.
بصورت نسبی وبنابر ضیقی انواع ترکیبها میتوان گفت لست قسما مشمول ترکیبهای موجود در جامعه است .
اما ایا جانب طالبان هم میتوانند درلست مذاکره کنندگان شان همین ترکیب را رعایت نمایند که لست دولت را رد میکنند؟
درجانب دولت چیزهای وجوددارد که طالبان ازان عاری هستند ونمیتوانند یک لست همه شمول مذاکره کننده را معرفی دارند . احزاب سیاسی ندارند ، جامعه مدنی ندارند ، در موردزنان به اصطلاح ( جن وبسم الله) هستند، موقف اجتماعی معین ندارند صرف جنگنده ها هستند . ایا حاضر خواهند شد که خلاف تفکر مسلط مذهبی تسنن در ترکیب هئیت شان کدام پیرو مذهب شیعه را جا دهند ، اگر حاضر شوند این عمل شان تصنعی بوده خلاف مشی اتخاذ شده شان مبنی برتطبیق شریعت اسلامی بر بنیاد مذهب حنفی میباشد.
درجانب دولت چیزی بنام افکار عامه برخاسته از محافل اجتماعی ، سیاسی ، مطبوعات، مجامع مختلف دینی ومذهبی ، جامعه مدنی ، رادیو ، تلویزیون ودر کلیت ان یک‌نظام سیاسی دارای هیرارشی اداری بر بنیاد قوای ثلاثه در وجود یک قانون اساسی میباشد وجوددارد( اینکه فاسد است وناقص است یا صاحب اختیار کامل نیست ودچار اختلافات شدید است یکطرف گذاشته شود ) اما مهم انست که تقریبا یک جامعه سازمان یافته با ذهنیت عامه متمایل به دموکراسی وازادی های مدنی موجود است .
ایا در جانب طالبان‌چنین ارزشها وجود داردکه بر مبنای ان خودرا برتر دانسته برلست ارائه شده دولت تنقید همه شمول نبودن را گیرند؟ ( کس نگوید که دوغ من ترش است) .
تشکیل وساختار ترکیبی طالبان ازچندین نقطه نظر با جانب دولت قابل مقایسه نیست ، انهاصرفآ یک گروه جنگی سیار هستند که بنابر فشار جنگی دولت دریکجا نمیتوانند مستقر باشند پس ساحه معین ونفوس تحت حاکمیت همیشگی ندارند .
اگر دولت تحت هدایات وسلطه امریکا عمل میکند عین حالت را طالبان هم دارند واین راز دیگر قابل پرده پوشی نیست ازدوحه تا کابل وپاکستان همه چیز برملا شده وقابل بحث نمیباشد.
مذاکره کنندگان طالب ازچند حزب ، کدام جامعه مدنی یا افکار عامه برخاسته از یک نظام‌بنیاد یافته برقانون ومطبوعات ازاد نمایندگی میتوانند ؟
چنین حالت برانها قابلیت وجودی وتطبیقی ندارد ونمیتوانند یک هئیت همه شمول مذاکره کننده را تشکیل دهند که با اجندای واحد قابل قبول همه‌این اجزاء باجانب دولت به مذاکره بنشینند.
روی این حقایق بابلند پروازی بی جادوعدم فهم ازاصطلاح همه شمول نباید بخود صلاحیت تعین لست مذاکره کنندگان دولت را بدهند .بهتر است پای شانرا به اندازه گلیم شان دراز نمایند.