سه منبع مارکسیسم اثر تاریخی مارکس

image.png

سه منبع مارکسیسم

اثر تاریخی مارکس

کارل کائوتسکی

 

این متن برای نخستین بار در سال 1908 به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد مرگ کارل مارکس منتشر شده است.

pdf