ستاره جدیدی که درآسمان هنرموسیقی کشورما درخشید

razmy

راحیل یوسفزی یکی از آوازخوانان جوان و زیبا و خوش صدای کشورماست که اینروز ها نامش برسر زبانهاست

او دریک خانواده هنری متولدشده و ازطفولیت به هنر موسیقی علاقه داشت که به تدریج علاقمندی اش بیشتر به هنر موسیقی معطوف گردید و به آوازخوانی روی آورد.

پدرش رحیم یوسفزی که خود از دست اندرکاران هنر موسیقی است راحیل ازهمان کودکی در پهلوی درس مکتب نزد پدر به تعلیم و یادگیری مبانی موسیقی نیز پرداخت و از تجربیات وی بهره مند گردید و سپس موسیقی کلاسیک هندی را بشکل علمی و مسلکی آموخت

راحیل از استعداد فراوانی برخوردار است و آهنگهای کلاسیک و غزل را با مهارت و زیبایی مخصوصی به اجرا در می آورد و ازهمین سبب با اجرای اولین آهنگهایش خیلی زود به شهرت رسید و نامش برسرزبانها افتاد

راحیل یوسفزی میگوید

موسیقی یک علم است ، باید آنرا بصورت علمی آموخت،

یک هنرپاک است، باید آنرا پاکیزه نگهداشت!

غرور و خودخواهی و سوءاستفاده ازنام هنرمیتواند انسان را تا قعر انحطاط اخلاقی ساقط کند.

با آرزوی سعادت و سلامت و آینده درخشان این دوشیزه مستعد وطن اینک جدیدترین آهنگ کلاسیک او را خدمت

شما دوستداران هنرموسیقی تقدیم میدارم .

زلمی رزمی

https://www.youtube.com/watch?v=9fGhTgm0kzc