زنده باد جولیان آسانژ

 

برای شرافت … برخیزید

برای انسانیت برخیزید

از جولیان آسانژ حمایت کنید

و از عشق او به تمام انسان ها

حمایت کنید

او را دستگیر کرده اند

زیرا او …

جنایتهای جنگی آمریکا را

در ویکی لیکس اش … افشا کرده است

مرگ بر آمریکا …

و مرگ بر نوکران آمریکا

نوکرانی چون … لنین مورنو

” بزرگترین خائن …در تاریخ اکوآدور

و در تمام آمریکای جنوبی”

همانطوریکه رافائلو کورآ

پرزیدنت پیشین اکوادرو…

می گوید

 

فرح نوتاش

وین 11 آپریل 2019

کتاب شعر 9