بیزارم

                    من از ظلم و ستم از قتل و استبداد بیزارم هم…

‎درگیر شدن، منزوی کردن و یا هم مخالفت نمودن 

‎سیاست آمریکا در قبال امارت اسلامی افغانستان! ترجمه و تلخیص -…

جنگ چریکی شیوه ای درست است برای تسخیر قدرت سیاسی

عبدالناصر نورزاد من به تازه گی، کتابی را در خصوص جنگ…

شلاق کاری پی درپی زنان : شرم جهان درقرن 21

         نوشته ی : اسماعیل فروغی      نمایش شلاق کاری پشت همِ چهارده…

هراس از فرنگشتاین تروریستی و تعامل جهان با طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید تبدیل شدن شمال افغانستان به وزیرستان شمالی و…

روگردانی روسیه از طالبان

      نوشته ی : اسماعیل فروغی        دعوت نکردن آگاهانه ی طالبان درنشست…

آیین وفا

رسول پویان ز لب های سکوت ساز دل آواز می خیزد زغوغای…

داستان «دوست‌ها»

نویسنده «لوسیا برلین» مترجم «آرزو کشاورزی» لورِتا روزی که جان سام…

جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

هیچ گفتمانی را نباید تابو پنداشت

                    بحث روی حکومت فدرالی گناه نیست      نوشته ی…

«
»

زندان زنان

رسول پویان

ندارد شور وشوق عشق هرگز مرز پایانی

ازل را در ابـد پیوسـته سـازد بـرق نیرانی

همیشه مهروماه در بزم انسان پرتو افشانند

گل افشان میکند دامان شـب را لعل خندانی

وفـا و هـمدلی و مهربـانی گـر شـود دمساز

مـراد دل کنـد درمـان درد و داغ هـجــرانی

پیام وصل اگراز روی اخلاص وعمل باشد

کـند لطـف سـلام دل تـزیـین خـوان مهـمانی

ز هرسو پا نهی دروازه های عشق دل بازه

بـرای محرم دل نیسـت لازم قـفـل و دربانی

اگـر احساس دلهـا نـشنـود نجـوای رویا را

ندارد فـایده یی هـرگـز جیغ و داد و افغانی

مزن بـرش طلایی تکه هـای شـیـشۀ دل را

که زر عمران نتوان کرد قلب خانه ویرانی

نه دارد داغ غربت غیر سوز آتشین در دل

نمی پـرسـد کسی امـروز احـوال پـریـشانی

سـراغ لانـۀ ویـرانـه ام را کس نمی جـویـد

که در زیـر جـفـای طالـبـانی شـد بـیـابـانی

کبوتررابه چنگ بازوآهو رابه چنگ گرگ

رها کـردند و دادنـد دست ظالم تیغ عریانی

نمی گوید جهان از قتل عام و کوچ اجباری

ز طالـب کـس نـدارد انتقاد تـند و پـرسـانی

وطـن گردیده زنـدان زنـان و مسلخ مـردان

دیگر توهین و قتل عـام انسان نیست پنهانی

خدا ویـران کند کاخ سـتمکاران طالب سـاز

که ویران کرده رویای خوش دخت دبستانی

خدا را نیز بایدن بـر سـر خلـق وطـن کـوبد

عجب فرعون مینازد به تاج وتخت سلطانی

7/11/2022