فرهنگ سیاسی مقتضای حاکمیت قانون – هدف چون بن ۲۰۰۱…

چندی پیش با نظیف شهرانی در نهضتی ظاهراً برای تغییر…

اسلام گرایان افراطی و انحطاط سیاسی و اجتماعی در جهان…

نویسنده: مهرالدین مشید طیف های گوناگون سلفی ها و دشمنی آنان…

قتل عام انسان

رسول پویان جهـان نظاره گر قتل عـام انسان است خـدا به حق…

دو داستان کوتاه از زانا کوردستانی

[فریبا] پیپ‌اش را گوشه‌ی لب گذاشت با طمأنینه... روی تخت نشست.…

ماهیت ساختار ساز در قانون اساسی!

حاکمیت قانون که لوازم ماهوی آن سطح آگاهی مردم از…

تعامل قدرت ها با طالبان؛ خیانت به مردم افغانستان و…

نویسنده: مهرالدین مشید تعامل با طالبان؛ دشنه ی زهر آلود بر…

خسته

نوشته نذير ظفر  12/03/23بلوك ستون بد گمانى نكنيد ، گر  ز…

گفت و شنود با استاد دستگیر نایل

گفت و شنود با محترم استاد دستگیر نایل چهره شناخته…

شرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به…

https://youtu.be/lIm0OnXkAwA?si=iqMP8yJeYpB12qsH اولاً تز یا تتبین مسئله این گونه اشتباه است: ریاستی…

انقلاب

دکتر بیژن باران ‎ زوال هر حکومت با زوال اصولی که…

صنعت مرغداری در افغانستان

نوشته کریم پوپل سال نشرکتاب ۲۵نوامبر۲۰۲۳ کشور دنمارک فهرست   مطالب صفحه      …

رفیق صابر

استاد "رفیق صابر" (به کُردی: ره‌فیق سابیر / انگلیسی: Refiq)…

اسلام گرا ها در فرازی از گزینه ی اسلام حکومتی…

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام گرا ها و نبود اجماع آنان  در…

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

materialismus. آرام بختیاری سه هزارسال اندیشه ماتریالیستی در 12 شاخه. بحث ماتریالیسم حدود…

افغانستان میدان یکه تازی طالبان و جنگ بر سر تقسیم…

نویسنده: مهرالدین مشید بحران مشروعیت و ستمروایی طالبان؛ نارضایتی سراسری مردم…

بار غم 

کشور ما کشور درد و غم است  رنج در رنج است…

عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان –…

اول:‌ عقیم های سیاسی یعنی اینکه عده با داشتن فرصت…

اصلاحات و توهمات

– دکتر بیژن باران چرا اصلاحات در غرب به انباشت سرمایه…

فلسفه حق در تز آفرینی عمل – شتاب بسوی پایداری…

تشخیص آسیب شناسی مقدم: خاک باد کرده روان هستیم٬ که ده…

نیم قرن رخداد های خونین در جهان اسلام و ناکارآمدی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم قرن مبارزات گروه‌های اسلامی و تبدیل شدن…

«
»

زندان زنان

رسول پویان

ندارد شور وشوق عشق هرگز مرز پایانی

ازل را در ابـد پیوسـته سـازد بـرق نیرانی

همیشه مهروماه در بزم انسان پرتو افشانند

گل افشان میکند دامان شـب را لعل خندانی

وفـا و هـمدلی و مهربـانی گـر شـود دمساز

مـراد دل کنـد درمـان درد و داغ هـجــرانی

پیام وصل اگراز روی اخلاص وعمل باشد

کـند لطـف سـلام دل تـزیـین خـوان مهـمانی

ز هرسو پا نهی دروازه های عشق دل بازه

بـرای محرم دل نیسـت لازم قـفـل و دربانی

اگـر احساس دلهـا نـشنـود نجـوای رویا را

ندارد فـایده یی هـرگـز جیغ و داد و افغانی

مزن بـرش طلایی تکه هـای شـیـشۀ دل را

که زر عمران نتوان کرد قلب خانه ویرانی

نه دارد داغ غربت غیر سوز آتشین در دل

نمی پـرسـد کسی امـروز احـوال پـریـشانی

سـراغ لانـۀ ویـرانـه ام را کس نمی جـویـد

که در زیـر جـفـای طالـبـانی شـد بـیـابـانی

کبوتررابه چنگ بازوآهو رابه چنگ گرگ

رها کـردند و دادنـد دست ظالم تیغ عریانی

نمی گوید جهان از قتل عام و کوچ اجباری

ز طالـب کـس نـدارد انتقاد تـند و پـرسـانی

وطـن گردیده زنـدان زنـان و مسلخ مـردان

دیگر توهین و قتل عـام انسان نیست پنهانی

خدا ویـران کند کاخ سـتمکاران طالب سـاز

که ویران کرده رویای خوش دخت دبستانی

خدا را نیز بایدن بـر سـر خلـق وطـن کـوبد

عجب فرعون مینازد به تاج وتخت سلطانی

7/11/2022