ريس صاخب حمهور اشرف غني کوتاه ترين راه ختم جنګ ؟؟؟؟

اشرف غني ريس جمهور افغانساان براي مبارزه ومجادله عليه ملخ ها بايد از چندين راه وطروق استعمال دوا ودکتورين حربي استفاده نمايد ، ما نظاميان در جنګ ، تاکتيک هاي خاص و عمليات هاي خاص را به خاطر توقف تعرض دايمي دشمن از تجارب جنګ هاي منطقوي وجهاني استفاده مي کنيم ، به طور مثال (( بيتوه ستالينګراد – اسير ساختن اوردوي ټيکه خان جنرال پنجابي توسط نظاميان فهميده وبا جرات هندوستان و آزادي بنګله ديش – ويا محو ونابود کردن اجيران وطن فروش مجاهدين با کوماندو هاي پنجابي در اطراف سرخ ديوال ننګر هار به رهبري جنرال صاحب نبي عظيمي و آصف دلاور وحسامالدين حسام وديګران -. من ميتوانم چندين مثال بياورم مثلا ختم جنګ چيچين توسط ولاديمير پوتين ويا ختم جنګ سوريه توسط روسيه ))، پيشنها يک ارکان حرب ، يک سياست مدار ودکتور فلسفه دو مرتبه در مسکو و لندن براي ختم جنګ با پا کستان که هموطنان خود مان “” طالب ها را “” در آن دخيل و مجبور ساخته ذيلا پيشنهاد مي کنم ؟؟؟؟
۱- تمام رهبران خيزش هاي پشتون ها وبلوچ ها را به کابل دعوت نموده وبراي فاميل هاي شان محلات با امن رهايشي تهيه و با ايشان براي سه روز مشوره هاي مهم وضروري انجام دهند ؟؟؟
۲- همراي رهبران آزاديبخش ملي اين اقوام ومليت ها افسران عالي رتبه  قواي مسلح ما و قوماندانان  مجاهدين و طالب هاي ضد پاکستان جلسات مشورتي وتبادله نظريات در بخش هاي تخنيکي و سلاح و اکمالات شان و تعين معاشات براي سربازان وفدايان شان اسناد معتبر به امضا برساند  ، و نقاط مهم وستراتيژيک در خاک پشتونخوا وبلوچستان علامه ګذاري و به تاکتيک هاي خاص اين مناطق در ظرف مدت کمتر از شش ما به دست افغانهاي دوطرف خط آزاد ګردد ؟؟
۳-در نقاط آزاد شده از يوغ ( آي اس آي )، فورا قطعات منظم قواي مسلح د لوي افغانستان جابجا شود وهمه امکانات براي شان داده شود ؟؟؟؟
۴- رهبران پشتون هاي انطرف مانند (( محمد خان اڅکزي – اسپنديار ولي خان – هفراسياب خټک – منظور پشتين – علي خان او ډير نور ))،  په کابل کي په مهم ځاي کي تر امن لاندي دخپلو کورنيو سره را دعوت او له دغو ځايه د ( لوي افغانستان تر نامه لاندي)،  ددغو لوي او تاريخي ستر ملي قيام رهبري په غاړه واخلي او د شاعرانو اداره د سليمان لايق په  رهبري او د مطيع الله په معاونيت ور سره هميشه ” مشوري وکړي او حماسي اشعار ووايي ؟؟
۵- د ملګرو ملتو ، دامنيت له شورا نه وغواړي چي ۴۰ کاله دوي د پاکستان او امپرياليزم په خوښه زموږ په هيواد کي خلک د نيابتي جنګ په راوړلو ، بم ګذاريو او انتحاريو زموږ خلک به تندور کي کباب کړل ، نوره حوصله د اشغالګرو له پاره د افغانانو ، لرو برو افغانانو له پاره بس ده نن موږ مجبور يو په شکل د اشکالو دغه جګړه ختمه کړو ؟؟؟
۶- د افغانستان ټولو ځوانانو ، نارينه او ښځينه ته زما پيغام دي چي زه يو  ځاي در سره ددغو تاريخي ملي قيام بيرق بايد دلوي افغانستان تر بري پوري بايد په احتزاز کي وساتو ؟؟
۷- اشرف غني بايد عاجل ددغو کار له پاره د کوزي پشتونخوا مطرح کسان د بلوڅو د مشرانو سره کابل ته را وغواړي او د يوي ګډي اپراتيفي نظامي شورا تشکيل ورسره منظور او مسولين يي تعين کړي او ددغه تاريخي قيام موضوع حتمي ده ، ځکه پاکستان طالبان خپلي خوښي ته نه پريږدي او د زور نه په استفادي يي خندق او سيم خاردار هم در باندي قبول کړو د شاغلي  حامد کرزي ، امرالله صالح او اسد الله خالد  وزير دفاع نه هيله کوم چي په دغو موضوع کره کتنه وکړي ؟؟؟
د خيبر پشتونخوا پشتانه چي د لوي افغانستان د جوړيدو سره موافق دي او زموږ نور وطنداران چي د کورنيو جنګو له خاطر کوزي پشتونخواه ته تللي بايد هلته د پنجابيانو  په نظامي قشلو او اهدافو غلچکي بريدونه وکړي ، افغانانو دا تقدير دي چي نه بدليزي ، دا د ننګ او ناموس خبره ده ، پنجابيان خاصتا نظاميان يي په نرمو او انساني خبرو ونه پوهيدل دا بايد بيا د بيربند کوڅي ونړوي ؟؟