روسیه حق پاسخ گوئی هسته ای را برای خود حفظ می کند

دکترین دفاعی روسیه

 

Photo : RIA Novosti

مسکو، 26 دسامبر – ریانوستی| صدای روسیه :

در دکترین جدید نظامی روسیه که به تأیید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین رسیده، چنین نوشته شده است که  در صورتی که روسیه و یا هم پیمانانش مورد حمله قرار گیرند، روسیه پاسخ گوئی هسته ای را برای خود حفظ خواهد کرد. روز جمعه در سایت ریاست جمهوری مفاد دکترین نظامی روسیه اعلام گردید :

« در صورتی که روسیه یا کشورهای هم پیمانش با سلاح های هسته ای یا با سلاح های کشتار جمعی مورد حمله قرار گیرند، و یا در صورت تجاوز گسترده به وسیلۀ سلاح های کلاسیک بطوری که حیات دولت را بخطر بیاندازد، روسیه حق استفاده از سلاح های هسته ای خود را حفظ خواهد کرد.»

نسخۀ پیشین دکترین نظامی روسیه که سال 2010 به تصویب رسید همین فرمول را مطرح کرده است.

برخی رسانه ها پیشتر نوشته بودند که نسخۀ جدید دکترین نظامی شامل « ضربۀ پیشگیری کننده» نیز هست. ولی چنین مفهومی در متن رسمی مشاهده نمی شود.

بر اساس دکترین جدید نظامی روسیه، سلاح هسته ای به عنوان عامل مهم پیشگیری از جنگ هسته ای و کلاسیک تعریف شده است. تصمیم برای استفاده از سلاح هسته ای به رئیس جمهور روسیه بستگی خواهد داشت.

دکترین نظامی روسیه که در آوریل سال 2000 به تصویب رسیده مشخصاً می گوید که « روسیه حق استفاده از پاسخگوئی هسته ای را در صورتی که روسیه یا هم پیمانانش با سلاح هسته ای یا دیگر سلاح های کشتار جمعی مورد حمله قرار گیرد، یا در صورتی که تجاوز گسترده با سلاح های کلاسیک امنیت ملّی روسیه را به مخاطره بیاندازد روسیه حق استفاده از سلاح های هسته ای خود را حفظ خواهد کرد».

RIA Novosti
Lire la suite:
http://french.ruvr.ru/news/2014_12_26/La-Russie-se-reserve-le-droit-a-la-riposte-nucleaire-doctrine-de-defense-0200

 

روز 19 دسامبر، ریانوستی|صدای روسیه به نقل از ولادیمیر پوتین در مورد«خصوصیت دکترین نظامی روسیه» نوشت :

© Photo: RIA Novosti/Alexei Druzhinin

«ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه طی گردهمآئی در دانشکدۀ وزارت دفاع روسیه دکترین نظامی روسیه را به این شکل تشریح کرد که : دکترین نظامی روسیه همیشه خصوصیت دفاعی داشته، حتی اگر فعالیت ناتو در اروپای شرقی افزایش یافته باشد. در این صورت، روسیه به شکل « سازمان یافته و قاطعانه » از امنیت خود دفاع خواهد کرد.

علاوه بر این آقای پوتین تأکید داشت که از دیدگاه روسیه امنیت برابر برای تمام کشورها را به رسمیت می شناسد و در پی تقویت ثبات بین المللی می باشد.»

RIA Novostiمنبع

http://french.ruvr.ru/news/2014_12_19/Poutine-a-decrit-la-nature-de-la-doctrine-militaire-russe-1487/

در همین روز (19 دسامبر) صدای روسیه در مورد این گردهمآئی گزارش داد که «پوتین روند مدرنیزه کردن نیروهای هسته ای روسیه را تعیین کرده است»

© Photo: RIA Novosti/Alexei Druzhinin

«رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز جمعه در دانشکدۀ وزارت دفاع اهدافی را در مورد تجهیزات کاملاً نوین نیروهای هسته ای روسیه و پشتیبانی سلاح های مدرن تعیین نمود و به همین گونه بروز سازی تمام ناوگان بمب افکن های استراتژیک تا سال 2021.»

«علاوه بر این، رئیس جمهور روسیه در مورد ضرورت مدرنیزاسیون ناو هلیکوپتر بر و تولید بمب افکن استراتژیک نسل جدید تأکید داشت. ولادیمیر پوتین در عین حال یادآور شد که در سال 2015 نیروهای هسته ای استراتژیک روسیه می بایستی به 50 موشک بالیستیک قاره پیما مجهز گردد.»

RIA Novostiمنبع

http://french.ruvr.ru/news/2014_12_19/Poutine-a-fixe-la-tache-de-moderniser-les-forces-nucleaires-russes-1570/

سایت صدای روسیه روز 13 دسامبر 2014 در مورد دکترین نظامی روسیه نوشت : مسکو در دکترین نظامی اش بازدارندگی غیر هسته ای را نیز در نظر گرفته است.

Photo : RIA Novosti

یکی از منابع آگاه که در نگارش پرونده شرکت داشته است مشخصاً توضیح می دهد که نسخۀ به روز شدۀ دکترین نظامی فدراسیون روسیه ساخت و ساز های بازدارندگی غیر هسته ای را در نظر گرفته است.

به گفتۀ این منبع آگاه سلاح های هسته ای نمی تواند به عنوان عنصر بازدارندۀ مطلق مطرح باشد. تهدیدات جدید نظامی از نوع جنگ مخلوط از عناصر مختلف واکنش دیگری را ضروری می سازد و ساخت و ساز بازدارندگی غیر هسته ای یکی از این شیوه های واکنش است.

اصطلاح « بازدارندگی غیر هسته ای » در مادۀ 8 دکترین نظامی نوشته شده است و اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و فنی به هدف پیشگیری از تجاوز علیه روسیه فهرست شده است.

در ماه سپتامبر، ولادیمیر پوتین به روز رسانی دکترین نظامی فدراسیون روسیه را تا پیش از پایان سال ضروری اعلام کرده بود.

منبع http://french.ruvr.ru/news/2014_12_13/Moscou-soumet-dans-sa-doctrine-militaire-une-disposition-sur-la-dissuasion-non-nucleaire-4434/

پایان نوشت مترجم :

دکترین نظامی روسیه بسیار روشن است و واقعیت انکار ناپذیری را در مورد ضامن عینی امنیت ملّی مطرح می سازد.

متأسفانه واقعیت چنین است، کشورهائی که فاقد دفاع هسته ای می باشند در واقع فاقد اصلی ترین و مهمترین سلاح در دوران معاصر هستند. البته کشورهائی مانند ایران که دکترین دفاعی آنها بر اساس شهادت و یا امداد غیبی بوده و یا اساساً پیروزی مادی را منع می کند و طرفدار دکترین پیروزی خون بر شمشیر است، دائماً در معرض تخریب و تجاوز و تحقیر و چپاول قرار می گیرند. و از آنجائی که چنین دکترینی (بخوانید اعتقادات مذهبی ولی همواره طبقاتی که نه بر حسب اتفاق همواره با طرح های امپریالیستی همخوانی پیدا می کند) در بنیادهایش دچار اختلال می باشد یعنی فاقد قانون است ( یعنی بی پدر است)، نتیجۀ کار نیز رواج بی پدری خواهد بود. به عنوان مثال تشکل اپوزیسیون های مزدور و خائن را نیز می توانیم یکی از تجلیات همین بی قانونی و بی پدری بدانیم. همان گونه که پدران قانونی ایران قادر به اهراز مقام پدری خود نیستند و نمی توانند از ایران و ایرانیان دفاع کنند. در هر صورت ایرانیان اگر مورد حملۀ اتمی و یا غیره قرار بگیرند نه تنها نمی توانند از سلاح هسته ای استفاده کنند، بلکه حتی حق استفاده از انرژی هسته ای را هم ندارند و حتی حق استفاده از منابع طبیعی خودشان را هم ندارند. منابع طبیعی ایران دائماً مورد دستبرد قرار می گیرد.

وقتی ولادیمیر پوتین پشت تریبون می آید و یا در رسانه ها او را می بینیم که به مردم روسیه و تمام جهان اعلام می کند که :

« روسیه جنگ را می پذیرد » واقعاً موجب افتخار مردم روسیه می شود، به این معنا که روسیه خواهان جنگ نیست ولی اگر به ما حمله کنند، برای جنگ آماده هستیم.

حمید محوی