رزاق مامون و اهانت به خانم گوگوش!


فرید احمد فرزامرزاق مامون، صاحب صفحهء گزارشنامه افغانستان یا به قول ظریفی « گوز + آورش نامهء افغانستان» در همین تازگیها، به گوگوش ، خواننده معروف پاپ ایران ، اهانت کرده و این هنرمند هفتاد سالهء غربت نشین را« روسپی» خوانده است. رزاق مامون ، این دشنام وقیحانه و تاخت وتاز « جهاد فروشانه !» به خانم گوگوش را ، بر اساس نقل قولی از نعیم پوپل، آواز خوان افغان ، مرتکب شده و نوشته است:

«نعیم جان پوپل در گفت وگو با برنامه «فانوس» شبکه تلویزیونی پیام افغان روایتی را بیان کرد که در روح من در جایگاه یک شنوندۀ موسیقی واهل این آب و خاک ( افغانستان) یک سیخ آتشی را فروبرد. پوپل بیان کرد که یک مصاحبه گوگوش را به تازه گی شنیده است که می گفت آهنگ های مرا در بسا کشور ها «حتی درافغانستان» می شنوند!
مگر گوگوش به چند زبان آهنگ می خواند که «حتی» درافغانستان او را می شنوند؟»


رزاق مامون، بخاطر کلمهء« حتا» که آنرا از یک نقل قول هوائی ، در یافت کرده ، یک خوانندهء محبوب نسل دیروز و مطرح امروز را که میلیون ها طرفدار دارد و اغلب اهالی فارسی زبان در تاجکستان و افغانستان ، اورا «هنرمند همیشه بهار» ، میدانند و تاجک ها، گرد لباس اورا سرمهء چشم کرده اند ؛مورد هتک حرمت لفظی قرار داده و اززبان « فرهیخته گان ایران!» ، گوگوش را « جنده » قلمداد کرده است.
ناگفته، پیداست ، در سراسر ایران ، فقط رژیم خرافه پرور، هنر ستیز و انسان کش « جمهوری اسلامی» است که گوگوش را « جنده » میخواند وهمینطور تمامی هنرمندان مهاجر را ، روسپی و فاسق و فاجر میخواند!
آیا رزاق مامون، که هنر و ادبیات را از چشم جمهوری اسلامی ایران می نگرد ، کار گزار و ایجنت رژیم ایران است؟
برخی شواهد میگوید چنین است؛ زیرادر یک نظر کلی، دو رسانهء انترنتی در حال حاضر ، بطور سیستماتیک و پلان شده، به جعل اخبار و رویداد های سیاسی میپردازند:
۱– شبکه اطلاع رسانی افغانستان( افغان پیپر) ، که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران( شاخه قدس) ، راه اندازی شده و از جانب همین نهاد نظامی، امنیتی، تمویل و تجهیز میشود. هدف از برپایی « افغان پیپر»، کوبیدن بر طبل تفرقهء قومی در افغانستان، خدشه دار کردن وحدت ملی و سمت دهی مذهبی و جاسوس پروری در داخل افغانستان است.
۲ – گزارشنامه افغانستان، به گردانندگی رزاق مامون است که برای صیانت از احزاب جهادی ( بویژه احزاب جهادی وابسته به رژیم اسلامی ایران)، ایجاد شده، رزاق مامون ، در جعل اخبار ، خاصتا جعل اخبار انتخاباتی ، ممتاز است و کمتر رسانه ای ، اینهمه بی پروا و پیگیر به جعل رویداد های منطقه و اخبار داخل، دست می یازد!
رزاق مامون ظاهرا ، در مقاطع گونه گون ،درجهء اعتبار و مقبولیت یک رهبر جهادی یا قومندان تنظیمی را سبک و سنگین میکند؛ مثلا گاه ،عطامحمد نوررا به صدر می نشاند، یا اسماعیل خان رااز گوشهء انزوا بدر میکشد، یا عبدالله عبدالله را سردار جهاد و مقاومت میخواند یا برای گلب الدین و پسر برهان الدین، ستایشنامه می نویسد!
هم گزارشنامهء افغانستان و هم شبکه اطلاعرسانی افغانستان، اخیرا مشترکا پروژهء ، آوردن احمد مسعود ( پسر احمد شاه مسعود فقید) را افتتاح کردندکه این عرق ریزی و قهرمان سازی، ثمری نداد؛ احمد مسعود نه کاریزمای پدر را داشت نه جسارت پدر را.
برخی عناوین گزارشنامهء افغانستان را بنگرید، از نقل گزارشها ی جعلی جناب مامون ، صرف نظر میکنم :
شاه امان الله، گوش به فرمان هیتلر!
عبدالله، از رقیب خود جلوتر است!
ارگ، ممکن است نتیجه را به نفع غنی، اعلام کند!
قوای امنیتی، از غنی ، اطاعت نمی کند!
یوناما، نقاب خود را از چهره، برداشت!
زنان زندانی، هر شب، کرایه داده می شوند!
داوود زی،بزرگان تاجک و هزاره را به سگ ، تشبیه کرد!
رزاق مامون که روز های پایانی اقامت او در وطن ، سخت ، هشداردهنده و دردناک بود، و من ، از یاآوری آن، بخاطر اخلاق و انسانیت، میگذرم، نمیدانم چرا و چطور در دام شبکه های استخباراتی افتاد، او که یک روزی با شبکه جهانی ( بی . بی . سی) همکار ی داشت، شاید می توانست یک روزنامه نگار متعهد به اصول ژورنالیزم معاصر باشد، اما ترجیح داد قلم را به پشیزی بفروشد!