دَین

هشت ثور ِنکبت آور، میهنم را خوار کرد

در دیارم چورانداخت، خالی ازگلزار کرد

هر یکی از حامیانش ، با شعارِ مذهبی

دوزخی را خلق کرده ،عالمی پُرنار کرد

رهبرانش گفته بودند، چون طبیبِ حاذق اند

جای درمان ،این وطن را،کاملاً بیمار کرد

با هزاران لافِ استقلال آمد ، در عوض

بر سرِ افغان ستان ،لاهور را بادار کرد

هشت ثوری ها بظاهر،دشمن سرسخت روس

درخفا استاد شان ، باروس ها دیدار کرد

هرکدامش گرچه دستور ،از پشاورمیگرفت

می ندانم ،رهبرِ ایشان چرا؟ این کارکرد

مرمی لافش اگر دیوار برلین را شکست

در عمل  سیاف شان ، پغمان را دیوار کرد

روز جشنِ هشت ثورش ، یادم آید،آن وزیر

«وردکِ عبدالرحیمش»، خویش رادرغارکرد

این حلالی زاده های نطفهء شمر و یزید

دین و آیینِ محمد را،  چسان مردار کرد

کرزی مزدور حالا ، راهیِ ماسکو شده

خویشتن را چون متاعی ، داخلِ بازار کرد

دین «حداد» برعلیه این همه جهل وفساد

ازخواب غفلت مردمان را ،بایدا بیدار کرد

مسعود حداد

27 اپریل 2016