ده روز خونین  که زخمهای مردم ما را خونین تر ساخت

فرهاد

از یک طرف نهنگ از دیگر طرف پلنگ

هر دو بخون ما دهن کرده اند رنگ

گر چه بیش از چهار دهه میشود طبق سناریو کشور های توسعه طلب متجاوز، غارتگر جنگ اعلان ناشده، تحمیلی از خارج بر ضد کشور و مردم ما زیر بهانه های طالب، القاعده، داعش، تروریزم و غیره جریان داشته سبب نابودی میلونها انسان بیگناه تخریب، ویرانی وطن و غارت به ارزش هزاران ملیارد دالر ثروتهای مادی و معنوی کشور و مردم، مهاجرت میلیونها خانواده ها به کشور های منطقه و جهان گردیده انجام جنایات خونین و ضد بشری ده روزی آغاز ماه دلو 1396 در شهر کابل صورت گرفت ادامه سناریو بازیهای متذکره میباشد.

حمله انتحاری بر هوتل انترکانتینینتال  شهر کابل، انفجار موتر بم در مقابل تعمیر وزارت داخله سابق، حمله بالای کندک فرقه 111 پوهنتون مارشال فهیم و سایر نقاط کشور صد ها تن را شهید نمود قریب چهار صد تن در آن زخمی و ملیارد ها افغانی به هموطنان خسارات مالی وارد گردیده است. در حالیکه مردم غم زده و غرق در خون ما از زیر توده های خاکستر و شعله های دود و آتش، توته ها ی گوشت و لباس اعضای خانواده، عزیزان خود را جستجو مینمایند فریاد میکشند آه و ناله شان به آسمانها بلند شده در مقابل مسئولین با یاوه سرایی ها رفع مسئولیت نموده از جمله معین وزارت داخله میگوید که تروریستان نتوانسته اند به اهداف خویش موفق شوند!

بباور وی کشته و زخمی شدن صد ها تن در ده روز موفقیت طالبان محسوب نمیشود سه تن وزرای دفاع ، داخله و رئیس امنیت ملی در صحبت های شان چنین وانمود میکردند که ارگانهای امنیتی بصورت درست وظایف خویش را انجام داده است.

و تقاضای شهروندان را در مقابل کنار رفتن شان راه حل ندانسته وزیر دفاع میگوید از ما کرده کسی دیگری توان ظرفیت کاری داشته مراجعه نماید وی فکر میکند هر کس که  طی دو سال توانسته باشد از دگرمنی به دگر جنرالی برسد آن شخص بدیل ندارد.

احمد سعیدی ارگانهای امنیتی را به همکار تروریستان متهم نمود، امرالله صالح رئیس پشین امنیت ملی میگوید یک معاون شورای امنیت عضو و جاسوس اداره (ISI) میباشد بسیاری از مردم ستون پنجم  را عامل انجام دشواریهای خونین خوانده اند حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و بشردوست عضو ولسی جرگه میگویند بدون اتخاذ تصامیم صادقانه امریکا صلح و ثبات در کشور ما تامین نمیگردد.

بسیاری از مردم ادعاهای اختلافات بین امریکا و پاکستان را نمایشی و فرمایشی خوانده میافزایند امریکا به هیچ وجه حاضر نیست که بزرگترین وسیله هراس افگنی جهان را که دولت پاکستان میباشد از دست دهد.

عده دیگر به این باور اند که نقش ترامپ در اتخاذ  سیاست خارجی سمبولیک بوده نقش اساسی را  کمپنی های بزرگ سلاح فرا ملیتی امریکا داشته حلقاتی در دولت امریکا وجود دارد پلان های  کمپنی های متذکره  را در جهان عملی میسازند.

که شعله ور نگهداشتن جنگ های تجاوز کارانه و غارتگرانه در جهان از جمله کشور ما بخشی از آن بوده و میباشد  مارک جیمز خبر نگاری امریکایی در کتابی تحت عنوان طلایی زرد در سال 2017 میلادی نوشته است.

در صفحه 120 کتاب مذکور میخوانیم عربستان سعودی مطابق پروتوکول که با امریکا امضا نموده در قسمت تامین مالی برای داعش در افغانستان موظف گردیده که سهم مالی را به سازمان سیاه تحویل نماید میافزاید امریکا و شرکایش این توان را ندارند تا این پروژه وسیع را که هدفش داعش میباشد سالهای سال طول میکشد انجام دهند در صفحه 155 همین کتاب دلیل ادامه جنگ و حمایت از گلبدین حکمتیار را معادن دست نخورده افغانستان خوانده است روز تا روز وضع افغانستان را نارام بی ثبات تر ساخته زیرا که در طول چهار دهه جنگ بزرگترین منفعت را پاکستان بدست آورده است.

در هفته گذشته سفیر روسیه در صحبتی که در ناروی داشت نقش پاکستان را در تامین صلح افغانستان اثر گذار خواند افزود روسیه حاضر است به همکاری پاکستان طالبان را در میز مذاکره حاضر نماید.

ترامپ در دیداری که با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد داشت گفت ما حاضر نیستیم با طالبان که مردم را میکشند مذاکره نمایم افزود دیگران نتوانستند طالبان را سرکوب نمایند ما این کار را انجام میدهیم سخنگوی ریاست جمهوری، وزارت دفاع حمایت خود را از سخنان ترامپ اعلان نمودند احمد ضیا مسعود طی صحبت گفت بدون سرکوب قطعی طالبان حاضر نیستند به میز مذاکره حاضر شوند.

شورای علما و شورای صلح در گردهمایی که داشتند جنگ را راه حل ندانسته کشتار مردم بیگناه را خلاف دین مبین اسلام خوانده میافزایند جنگ افغانستان یک پروژه خارجیها بوده از حکومت افغانستان خواهان تامین امنیت شهروندان شدند.

کمال سایی عضو ولسی جرگه در صحبت از طریق کابل نیوز داشت میگوید بمبارد های هوایی جریان دارد خانه های مردم ویران فرزندان شان کشته میشوند گرداننده گان با انجام این کارها صفوف دشمنان مردم را تقویه مینمایند.

آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران در صحبت که داشت میگوید امریکایی ها داعش را در عراق، سوریه حمایت نموده غرض توجهی حضور شان به افغانستان انتقال داده اند.

مقامات ریاست جمهوری و اجرائیه و سفارت امریکا در کابل و سایرین انجام جنایات فوق را محکوم نموده رهبر کاتولیک های جهان در یک گرد همایی بزرگ کشتار مردم بیگناه افغانستان را جنایت بشری خوانده از اشتراک کننده گان خواست به احترام شهدا و زخمی های افغانستان یک دقیقه سکوت نمایند.

آقای احدی رئیس جبهه ملی نوین در گردهمایی در کابل دولت افغانستان را به نسبت مبتلا به فساد در مدیریت ناتوان خوانده خواهان اصلاحات در ارگان های امنیتی گردید.

مردم میگویند سالهای سال است که مسئولین صرف با اعلامیه های و یاد بود شهدا روز های ماتم ملی و توظیف کمیسیونهای حقیقت یابی رفع مسئولیت نموده که هیچ درد را دوا نکرده و نمی نماید پرتاب چهار هزار دو صد بمب بالای مردم بی گناه  در سال 2017 میلادی توسط امریکایی ها جز کشته و زخمی شدن مردم بی گناه ما کدام سودی نداشته و ندارد، مردم میگویند چرا سران قصر سفید تحریم های مالی، اقتصادی را بالای عاملین جنایات یعنی سران نظامی اداره آی، اس، آی پاکستان و سعودی به نوشته خبرنگار امریکایی تمویل کننده داعش میباشد وارد نمی نمایند؟

از جانب دیگر با همه ساز و برگ کشفی که امریکا در اختیار دارد چرا همکاران هراس افگنان را که در داخل دولت اعمال نفوذ نموده مورد تعقیب عدلی قرار نمیدهند؟ و چهره کثیف آنها را به جهانیان افشا نمی نمایند؟

با تاسف بزرگترین صدمه جنگ را شهروندان بی گناه ما از ناحیه وارد شدن خسارات مالی، جانی و روانی را دیده اند و در این جنگ خانمانسوز منحیث مواد سوخت و گوشت دهن توپ مبدل گردیده اند در مقابل غاصبین میلوینها، عاملین فساد گسترده، جنگ افروزان، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، جنایت کاران سازمان یافته و حامیان بین المللی شان سود های بزرگ را بدست آورده اند.

خلاصه اینکه  دشواریهای فوق ثابت میسازد که در جلوگیری انجام بازیهای خونین ده روز اول ماه دلو و سایر جنایات گذشته بازیگران بزرگ و حامیان بین المللی شان از جمله امریکا و متحدین آنها وظایف خود را بخاطر تامین صلح و ثبات واقعی در کشور ما  بصورت اساسی انجام نداده.

با انجام بازیهای ریا کارانه، دوگانه، نمایشی و فرمایشی کشور و مردم ما را به گردآبهای خون و کوره های آتش و تشدید بحران های خونین درگیر ساخته اند.

وقت آن رسیده بخاطر کاهش جنایات فوق تمام نهادهای سالم اندیش با راه اندازی مبارزات مسالمت آمیز و حرکات جامعه مدنی و وسایل اطلاعات جمعی صدای اعتراضات خویش را بلند نمایند در غیر آن با ادامه وضع موجود افغانستان بسوی از این بیشتر در گرداب های خون غرق خواهد شد.