دفتر دوبیتی های پرسوز

در این اوضاع آشفته و بحرانی منطقه و افغانستان که وطنگاه ما در گرداب ابهام، بحران، رقابتهای شدید سیاسی و قومی و انارشیزم مهلک می سوزد. فساد داخلی، چور و چپاول حکام، وحشت طالبان، فشارهای خارجی و موشکباری پاکستان بیداد می کند. بر ماست که دلهای غمین مردم میهن را به طرق گوناگون شاد گردانیم. فکر کردم برای طراوت خاطر هموطنان ماتمزده و عذاب کشیدۀ مان بهتر از هدیۀ عشق، محبت، احساس، عاطفه، شور، طرب و صفای دل چیزی نیست که تقدیم کنم؛ به این سبب خواستم «دفتر دوبیتی های پرسوز» که در فارمت (پی دی اف) درآمده است به حضور هموطنان پیشکش بدارم؛ باشد که قبول خاطر واقع شود. همرای فایل مذکور مقدمۀ کوتاهی نیز ارسال کرده ام تا برای معرفی دوبیتی ها همرای دفتر یاد شده به روی صفحۀ سایت بیاید. از لطف همیشگی تان جهانی سپاس. شاد و سرافراز باشید.

pdf

با سپاس افزون
رسول پویان