دعوت نامۀ مطبوعاتی

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

کابل- چهارشنبه 20 جدی 1396

قابل توجه رسانه‌های محترم!

احترامانه نگاشته می‌شود:

قرار است وزارت عدلیه ج.ا.ا، از هفتۀ تجلیل از قانون اساسی، بزرگداشت نماید. در این مراسم، در پیوند به قانون اساسی و اسناد تقنینی ای که در پرتو قانون اساسی طرح، تدقیق و طی مراحل گردیده است، صحبت می‌شود. در این مراسم، از بزرگان کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی، ستره محکمه، لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز دعوت شده است.

بنابر این از شما خواهشمندیم تا در این مراسم حضور به هم رسانده و در پوشش خبری این مراسم همکاری نمایید.

موضوع: تجلیل از هفته قانون اساسی/اسناد تقنینی ای که در پرتو قانون اساسی طرح، تدقیق و طی مراحل شده است.

سخنرانان: دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیۀ ج.ا.ا

                 ستره محکمه

                لوی سارنوالی

                کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی

                کمیسیون مستقل حقوق بشر

زمان: روز شنبه، 23 جدی 1396، ساعت 9:40 صبح

مکان: تالار کنفرانس‌های وزارت عدلیه، منزل اول

نشانی: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست چپ

نشانی برقی: aman.reazat@gmail.com/aman.riazat@moj.gov.af

شماره تماس: 00 93 783117080