محبت شماره چهارم

محبت شماره چهارم

پیکار ودلاوری

خواهم که ملا مُری بیاید ویروس سراسری بیاید جان گیرد وجان مولوی…

گفت و گو های بی سرانجام تهران و تمامیت خواهی…

مهرالدین مشید در هفتهء گذشته امیر خان متقی وزیر خارجهء طالبان…

ای میهن ِ رنجور من

 ای خطۀ محصور من ای میهن ِ رنجور من خونی شده جان…

ندانم زچه گویم !

امین الله مفکرامینی 2022-16-01 نــــدانم زچه گویم وچه نویسم…

همسایۀ نامرد

رسول پویان هان! پاکستان وطن را سخت ویران می کند بس دغـل…

پاکستانیزه ساختن افغانستان!؟

باری قریشی وزیر خارجه پاکستان پس از استقرار نظام طالبانی…

رمان نو، محصول رنج های کودکی، فرار و مهاجرت، و…

آرام بختیاری  ناتالی ساراوته، مادر تئوریک مکتب "رمان نو". ناتالی ساراوته(1999-1900.م)، نویسنده…

حرفی چند بر بازداشت یک قوماندان طالب

عبدالصمد ازهر                …

جستاری بر ایده ئولوژی؛ اما طالبانیسم خطرناک تر از همه

نویسنده: مهرالدین مشید ایده ئولوژی از جمله چالش آفرین بحث ها…

تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان

تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان را عده ای از…

منکران دانش و دشمنان عصرنوین

از شما آنکه ز دانش روشنا باشد کی هست ؟ در…

مسعود و متقی ازهمدیگر چه می خواستند ؟

                  نوشته ی : اسماعیل فروغی     شاخ به شاخ کردن…

پایان مزدوری جهادیها و کرزی و غنی و آغاز ماموریت…

نویسنده: مهرالدین مشیدمردم افغانستان قربانی سیاستگران مزدور و خودفروختهافغانستان کشوری …

تحریم‌های آمریکا علیه افغانستان؛ ارمغان مرگ برای غیرنظامیان

آمریکا با اعمال تحریم و مسدود کردن دارایی‌های افغاسنتان، مردم…

زینت تاریخ

رسول پویان بار فرهنگ و تمدن تا که بر دوش من…

ديورند فكتوري بي ثباتي وتباهي افغانستان، راه حل چيست؟

عبدالاحمد فیض به گواهي تاريخ ازبدوي خلقت تصنوعي كشوري درپيرامون افغانستان…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:   قسمت بیستم   عرض آگهی: عزیز خوانندهٔ گرامی:  منظور وهدف دراین پژوهش…

طالبان

هر کئ از طالب حـــــمایت میکنددر حقیقت یک جــــــــنایت…

خانم استال،- میان روشنگری فرانسوی، رمانتیسم آلمانی، و فمنیسم اروپایی

آرام بختیاری یادی از مبارزات یک زن فرانسوی در دو قرن…

«
»

خوناب دل

رسول پویان

دیـرسـت که از یـار نــوایی نشنیدم

لـبـخـنـد پـر از نـاز و ادایی نشنیدم

بر دختر خـورشـیـد برسـانید پیامی

دوتـار و دف و دلــربــایـی نشـنیدم

سازوغزل بزم بدخشان شده خامُش

از مطـرب مسـتانـه غـنـایی نشنیدم

خوناب دل از سینۀ آمو شده جاری

بـر قـایـق دل شـوق شـنـایی نشنیدم

در زادگۀ مـولـوی آتش زده دشـمن

جــز درد دل و نـالــــۀ نایی نشنیدم

ازدهله ومرغاب وهریرودچه گویم

غـیر دل خـون هـیچ صدایی نشنیدم

از رستم و از حاتم طایی خبر آرید

از دیـو سـیا خـیـر و سخایی نشنیدم

از مسجد و از مدرسه افـراط برآمد

از عــامـل کـشــتـار دعــایی نشنیدم

با نـام خـدا کشتـن انسـان شـده رایج

مهـر و کـرم و مـدح و ثنایی نشنیدم

از نـور دل طـور خـدا یا چه بـرآمد

زین سلسلۀ جز ماروعصایی نشنیدم

دامان صحاری شده تادوزخ وحشت

زان قـــافــلـــــه آواز درایـی نشنیدم

هرسونگری خون دل ودادوفغانست

جـز وحشـت شـمشـیر نـدایی نشنیدم

در میکده و دیر مغانم دل پاک است

از بـاده کـشـان هـیچ جــفـایی نشنیدم

باعشق وطرب مهرومدارا به دل آید

ازخنجروخون حرف صفایی نشنیدم

ازلعل لب یار غـزل نـوش کنم نوش

وه خوشترازین حال و هوایی نشنیدم

دل مایل دل گشته وجان مونس جانان

از عشق به جز مهر و وفایی نشنیدم

در حلقۀ بحران و کـرونا شده ایم بند

زانـرو گــذرِ تـپ تـپِ پـایـی نـشنیدم

از بـزم پـر از شـادی دل هـا بسرایـم

شایسـتـه تـر از کلک حـنـایی نشدیدم

عشق و هنر و مهر و تمدن شده باهم

عـالی تر ازیـن لطف خـدایی نشنیدم

29/7/2021