یادت نره

تا ترا جان است به تن این حرف من (یادت…

داستان کوتاه اعلان

 ندارم بخدا! نیست! والله ندارم! بلله ندارم!- ندارم و نیست…

با زهر پاشی های قومی نمی توان سیاه کاران تاریخ…

نویسنده: مهرالدین مشید زهر پاشی های قومی و فراافگنی های سیاسی در…

حقوق مالکیت آب دریاها بین کشورها

نوشته : کریم پوپل مورخ۴ جون 2023 افغانستان کشور محاط به خشکه…

                                     میله گل زرد

                        ولایت باستانی کاپیسا تجلیگاه نوروز                   جایگاه عیاران وجولانگاه مهمانان بهاری میباشد ظهور…

افغانستان به چه سمت و سویی در حرکت است؟

نویسنده: مهرالدین مشید مردم افغانستان قربانی بدهکاری های رهبران طالبان به…

رابطه ثنویت زرتشتی با 2گرایی مغز

دکتر بیژن باران ثنویت تصمیم گیری با گزینه این یا…

                      تهدید و اخطار به طالبان 

       نوشته ی : اسماعیل فروغی       اظهارات تهدید آمیز و اخطارگونه ی…

د غبرګولي، اتمه،‌ د پښتو خوږه ژبه، په ویاړ ټولو…

لیکونکۍ: محمدعثمان نجیب ژبه،‌ او مورنۍ ژبه، د څښټن تعالیٰ له…

چگونه بنویسیم؟ 

نویسنده: محمدناصر غلامی  اگر بنویسیم، چگونه بنویسیم؟ از مدت‌ها به این‌سو…

پرنده‌ی خیال روایت از شرح حال جامعه افغانستان

«پرنده‌ی خیال» دفتر شعری است‌که به‌تازگی به زیور چاپ رفته…

جنگ آب و تریاک

رسول پویان جنگ آب و معدن و تریاک را در می…

منازعه بر سر حق آبۀ هلمند یا بازی های  سیاسی…

نویسنده: مهرالدین مشید حق آبه یا بازی آخوندها و طالبان با…

از دموکراسی نباییست نالید!

این یادداشت را بخاطری مینویسم که گاهی عده یی از…

     انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت

آرام بختیاری       اسپینوزا،نبوغی چون مارکس،در 3 قرن پیش. فلسفه اسپینوزا(1677-1632م)، یک هلندی…

چگونگی مشروعیتِ نظام سیاسی 

نگارشی از سخی صمیم:  ***  یاد آوری ضروری: افکار ونگارش این قلم…

زاغه نشینی در غرب و رونق کالای چینایی

نویسنده: مهرالدین مشید هر از گاهی که از جا بلند می…

داستان «درگیری میشیگان»

نویسنده «ارنست همینگوی» مترجم «جعفر سلمان نژاد» جیم گیلمور از کانادا…

اطلاعیه در مورد حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم…

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جمهوری جنایتکار اسلامی سرمایه در ایران پس…

از جنگجویان استخباراتی تا پیش مرگان جنگ قومی

نویسنده: مهرالدین مشید پیش مرگان جنگ قومی چوب سوخت شبکه های…

«
»

خجسته  باد اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان

رفقای کارگر!

اول ماه مه، روزنمایش همبستگی جهانی پرولتاریا وهمه خلقهای گیتی با یکدیگر است.این روز تاریخی  روز اعتراض صد ها میلیون زحمتکش ازگرسنگی و بینوائی و ستمدیدگی است. دراین پیکاردوجهان متضاد دربرابرهم ایستاده است: جهان سرمایه و جهان کار. جهان استثمار و بردگی واستعمار، جهان برادری و برابری و تساوی حقوق ملل. جهان جنگ وتجاوزات امپریالیستی، فاشیسم وراسیسم، جهان صلح، نان، وآزادی وهمبستگی. 

درجهان سرمایه، مبارزه طبقه کارگر علیه انحصارها و دولت های سرمایه داری نئولیبرال بخاطر دفاع از حقوق خود اوج میگیرد. بورژوازی چنانکه درماهیت اوست میکوشد نتایج حاصل از بحران اقتصادی را بر دوش طبقه کارگر بگذارد. اعتصابات واعتراضات ملیونی وشکوهمند کارگران وزحمتکشان  فرانسه درهفته های اخیرو مقابله با تعرض بورژوازی امپریالیستی به حقوق آنها نشانه آنست که مبارزه طبقاتی نه تنها درشکل اقتصادی بلکه در اشکال سیاسی آن نیز شدت مییابد و دامنه و سیعتری میگیرد.

امسال درشرایطی به استقبال اول ماه می رویم که نبرد دراوکراین برعلیه نیروهای نئونازی وبرعلیه امپریالیسم آمریکا وجبهه ناتوبرای درهم شکستن سلطه دلار درجهان ونظم تک قطبی درجریان است.این نبرد برای همه دولت‌ها و ملت‌ها وحتی طبقه کارگردرجهان سرنوشت‌ساز بوده وجنبه حیاتی دارد.پیروزی جبهه جنگ افروز ناتودراین نبرد مرگ وزندگی  پیروزی ارتجاع مطلق، پیروزی استعمارونئولیبرالیسم و میلیتاریسم عریان وادامه وضع تا کنونی چند دهه معاصر است، اما شکست ناتوگرچه نابودی امپریالیسم و سرمایه‌داری را دربرندارد ولی فضائی ایجاد خواهد کرد که امکان رشد کشورها ومبارزه طبقاتی را افزایش می‌دهد. فضای چندقطبی بیش‌تر قابل تنفس است تا فضای خفقان‌آوریک قطبی که با تجاوز، تحریم، نسل کشی، امرونهی شکل می‌گیرد ومملو ازتحقیروتوهین است وسرنوشت کشورها، ملت‌ها وانقلاب‌ها درگرو تصمیم آقای جهان یعنی آمریکا و ناتوست. درفضای چند قطبی حق حاکمیت ملی کشورها از امنیت بالاتری برخوردار است و سیاست تحریم ملت‌ها و گرسنگی دادن به آنها به بن بست می‌رسد. شکست ناتو در اوکراین پایان امپراتوری دلار و غارت ساده ملت‌ها توسط آمریکا و تشدید مبارزه تعیین کننده طبقاتی در آمریکاست. تضاد کاروسرمایه دربسیاری ازممالک دراین فضا عمده می‌گردد وما را به سوسیالیسم یک گام نزدیک‌تر خواهدکرد. نظم نوین آمریکا با تخریب وتجزیه یوگسلاوی شروع شد وبا تجاوز به عراق به فرمان جرج بوش پدررسما اعلام گردید.واز آن تاریخ عراق، لیبی، افغانستان، سوریه، یمن و ایران و بسیاری از ممالک جهان قربانی این نظم نوین شدند که اکنون به بن‌بست رسیده است. دنیای بعد از سرکوب نازی‌ها دراوکراین دنیای قبل از آن نخواهد بود. 

امسال درشرایط به استقبال روزجهانی کارگر می رویم که حکومت ستمگرسرمایه داری اسلامی با ادامه سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی ، افزایش سرسام‌آورگرانی کالاهای ضروری و تشدید بحران وژرفش شکاف طبقاتی ،زندگی مصیبت باری را بر کارگران وفرودستان جامعه تحمیل کرده است. امسال نیزمانند سالهای پیش، با توجه به گرانی دهشتناک و غول تورم تحمیل شده به جامعه، افزایش دستمزد ۲۷ درصدی برای کارگران و۲۰ درصدی برای کارمندان در سال ۱۴۰۲، نه تنها یک دهن‌کجی به خواسته‌های جامعه بلکه اعلان یک جنگ و دشمنی آشکار به میلیونها نفر از کارگران وزحمتکشان ایران و خانواده‌هایِ آنان است.از طرفی دستگیریهای خودسرانه و سرکوب کارگران به شدت ادامه دارد، شماری از رهبران اتحادیه های کارگری و معلمین در زندان گرفتارند وعلیرغم این اما کارگران ایران هرگزاز پای ننشسته اند و مبارزه علیه خصوصی سازی، اخراج دسته جمعی و برای دریافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد و برای تشکیل  سندیکای مستقل دامنه وسیعتری یافته است.برهمین اساس آنچه طبقه کارگر ایران درروز جهانی کارگر طرح میکند مربوط است به مطالبات عاجل زیر :

مبارزه برای آزادی فعالین کارگری وهمه زندانیان سیاسی،مبارزه درزیرشعار بازگشت کارگران اخراجی برسرکارخود، مبارزه علیه سیاست اخراج سازی کارگران، مبارزه علیه خصوصی سازی صنایع و واحد های تولیدی،مبارزه برای دریافت حقوق معوقه، مبارزه برای اضافه دستمزد به نسبت سطح رشد تورم وافزایش هزینه زندگی،مبارزه برای تضمین امنیت شغلی که عامل تضمین این امنیت وحدت و تشکیلات خود کارگران است، مبارزه برای حق دارا بودن آزادانه تشکلهای مستقل کارگری، مستقل از تشکلهای دولتی.

حزب کارایران(توقان) به کارگران ایران و جهان اول ماه مه را شاد باش  می گوید و تاکید می کند سلاح کارگر در مبارزه برای حق خود، سلاح تشکل وآگاهی طبقاتی است‌. حزب واحد طبقه کارگر مهمترین سلاح طبقاتی درنبردعلیه بورژوازی است.تنها دراین صورت است که می توان با بسيج ورهبري اردوي كاروزحمت ماشین سرکوب سرمایه داری را درهم شکست وبا استقرار سوسياليسم از شراستثمار وتمام مظاهر نظام کهن رهایی جست! 

                                                درود به طبقه کارگر قهرمان ایران!

                                            درود به طبقه کارگر جهانی و همه خلقهای شیفته آزادی واستقلال!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

حزب کارایران(توفان)

اردیبهشت ۱۴۰۲

www.toufan.org    

https://telegram.me/totoufan