اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

*** تأکید وپافشاری براصل واصولیکه برآن علم وآگهی کامل نداریم نمای…

ای حاکمان بیداد گر!

امین الله مفکر امینی 2020-07-80 بــشما گــویم که برکذب…

جرگه ؟؟

هزاران جانی و قاتل رها کردید از زندانکشیدید پرده بر…

گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

در سالگرد مرگ شاملو: کارکرد گروهها و “روشنفکرانِ” “چپ” ایران

بقلم داود باقروند ارشد این یادداشت به نقد هنری شاملو و…

عید یعنی چه ؟

عید سعید اضحی را خد مت همه دوستان گرانقدر و…

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم گردی نشد از…

عید مردم

رسول پویان عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش…

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله «انصاری »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني » در امر به…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان تو هستمآتش به تن ازآتش…

مسخ و تحریف اطلاعات؛ بازی با سرنوشت مردم و جاده…

نویسنده: مهرالدین مشید آنگاه که دستگاهیان دست به مسخ و تحریف…

کابوس

پوهندوی شیما «غفوری»  خواب می بینم زمین لرزان شده طفل روحم چون…

شکننده گی اوضاع و ناهماهنگی ها را دست کم…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در جغرافیایی از ناکجاآباد تاریخ خواستم در مورد…

«
»

جنگ وتروریسم را با دموکراسی درامیختند 

محمدولی
نباید صلح ودموکراسی را در تقابل قرار دهند

آوازه چنین است که امریکا وطالبان در مورد عدم تدویر انتخابات ریاست جمهوری توافق خواهند کرد.
ایالات متحده امریکا که رهبران عراق ولیبیا را به جرم دیکتاتوری به مرگ محکوم کرد، سوریه را باعین اتهام به جنگ ویرانگر وتباه کن مواجه ساخت وایران را زیر نام نبود دموکراسی نوع خودش سالهاست تحت فشار تعذیرات وتهدید به جنگ دراورده است ، با طالبان ( تروریستهای دیروز) که افغانستان را به بهانه سرنگونی ا نها اشغال کرد به توافق میرسد تا دولت افغانستان ازراه پیش گرفته درگذرد وبا داشتن قانون اساسی، نظام دولتی، قوای مسلح، گذَشتاندن لویه جرگه ها وسه دور انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی ، آزادی قسمی زنان ، وجود احزاب سیاسی وجامعه مدنی ، داشتن پارلمان ، قضا و سارنوالی سر تسلیم به توافق امریکا – طالب یعنی گروهیکه جز جنگیدن وکشتن چیزی با خود ندارد فرود اورد واز تدویر انتخابات صرفنظر کند ( گرچه موسسات شمرده شده نتوانسته اند درزندگی اجتماعی وسیاسی مردم اثرات بزرگ بجا گذارند ودولت هم تا گلو در فساد غرق است ولی باهمه کمی ها نسبت به نبود ان رجحان داردزیرا مردم در دور جهادی وطالبی رنج انرا دیده اند ) .
نفی عملیه های دموکراتیک نزده ساله ومنع احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پس لگد به قانون اساسی است که امریکا زمانی انرا مظهر اراده مردم میگفت وپروسه های شکلی ونیم بند دموکراتیک را باوجود تقلبات وسیع بحیث دستاورد تجاوزش برخ جهانیان ومردم امریکا میکشید.
رجحان طالبان براین پروسه ها چهره حقیقی سیاست امریکا را که گفته میشد دور از صداقت وپیچیده در نیرنگ ودروغ بوده حافظ منافع گروهی از سرمایه داران و استثمار گران است در عمل نشان میدهد.
روی کدام منطق امریکا عملیه دموکراتیک مطالق به قانون اساسی افغانستان را فدای گریز ازین کشور میکند ، باشعار دموکراسی ومبارزه با تروریسم داخل افغانستان شد وبا نفی دموکراسی و توافق با تروریسم خارج میشود. این شکست ان کشور است ، نه تنها شکست در عرصه نظامی بلکه شکست یک سیاست حجیم با تفکر دموکراسی نوع خودش که بیش از ۲۰۰ سال با دهل وسرنای سرمایه وجنگ انرا برای جهانیان مینواخت و برتر می نامید . پولهای زیادی را صرف کشتن افغانهاکرده ادعای حکومت داری خوب ، استقرار اوضاع وتامین حقوق بشررا به افتضاح کشانید.
در طول نزده سال که جنگ وتروریسم را با سرنوشت مردم گره زد با دادن ملیونها دالر انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی را راه انداخت ، حالا که به زعم خودش بسوی صلح با طالبان میرود انتخابات را نفی میکند وطرح طالب بر جانب افغانی با امادگی های اتخاذ شده وهژده کاندید سهمگیر در انتخابات رجحان میدهد، کجای این عمل با اعمال وگفته های گذشته اش پیوند خورده وبه خیر مردم بوده میتواند ؟ اگر صلح ودموکراسی موازی بهم به حرکت نیافتد فاصله میان این دو نمیتواند مشکل موجود را به شکل بنیادی حل کند .
وقتی امریکا هزاران تن بمب را بر محلات زندگی مردم میریخت ، طفلکان مکتب رو را به جرم رفتن روی پلوان قطار طالبان گفته بمبارد میکرد ،دردشت گمبیری فردی راکه غرض رفع معذرت نشسته بود بنام مین گذار هدف راکت طیاره قرار میداد، برنماز گذران در مسجدی در کاپیسا به نام تجمع طالبان بمب میریخت ومحافل عروسی را به خاک یکسان میساخت همه را مبارزه با تروریسم وامحای تروریستان برای استحکام وبقای دموکراسی قلمداد میکرد حالا چه بلایی بر سرش امده است که رخ به عقب کرده برای نفی دموکراسی با تروریستها به تفاهم میرسد وراه طی شده خون واتش خود وطالب را ازدموکراسی به دیکتاتوری دره وشلاق واگذار میشود؟
مولوی قلم الدین رئیس دره وشلاق زمان حاکمیت طالبان را غرض چشم ترسانی مردم برای توضیح مذاکرات به تلویزونها ظاهر میسازد .
سیاست امریکا در مورد افغانستان انقدر خام وناسنجیده طرح شده است که روسای جمهور ان کشور بدون در نظر داشت موازین قبول شده روابط بین الملل ومنشور سازمان ملل متحد در بیان مکنونات درونی سیاست شان تحمل را ازدست میدهند وبعد برای تلافی ان یک کشور را تهدید به قربانی تند روی شان می نمایند.
دراول حمله به افغانستان (آرمیتاژ) معین وزارت خارجه امریکا پیام بوش رابه پاکستان چنین گفت در صورت دست بردار نشدن از حمایت طالبان که عساکر مارا در افغنستان میکشند به عصر حجر برخواهد گشت، یعنی ان سرزمین را با ملیونها نفوسش از نقشه جهان محو میسازد.بعدآ ترامپ در تلافی ان اخطار به عمران خان اطمینان توانایی محو افغانستان ازنقشه دنیا با قتل ده ملیون نفوسش را داد .
این چه تدبیر وچه سیاست است که با بازی های نا بخردانه گاهی پاکستان را تهدید به قربانی افغانستان میکنند وباری افغانستان را قربانی پاکستان می سازند یکی را به خاطر حمایت از طالب ودیگری را برای به قدرت رساندن طالب ؟
ماده اصلی بازی طالبان است وصحنه این بازی افغانستان .این کشور مانند بازی بزرگ که قسمت های از خاکش را از دست داد ودر جنگ سرد بزانو انداخته شده دستاوردهای شصت ساله اش در اتش جنگ جهادی ها چه با دولت چه در میان خودشان سوخت حالا در بازی ماجرا جویانه امریکا بار دیگر زیر تهدید تقسیمبندی جدید جنوب اسیا قراردارد وامریکا میخواهد دربدل مشکل کشمیر افغانستان را به پاکستان عرضه نماید . پاکستانی که به اعتراف وزراء وسیاسمدارانش در حق افغانها جفا های نا بخشودنی کرده زیر نام جهاد با استخدام هفتگانه ها وهشتگانه ها هیچ چیزی در بساط ان سالم نماند ،با وجود حضور ناتو وقوای نظامی امریکا نزده سال طالبان را بویرانی اش امر کرد حالا این سرزمین چهار راه شرق وغرب وشمال وجنوب را با غنای معادن وابهای خروشان با تامین تسلط طالبان در اختیار میگیرد واز معضله کشمیر با هند در میگذرد. این تحفه ای است که امریکا انرا به پاکستان پیشکش می نماید.