تفاوت عمیق دیدگاه در حکومت ؛ رفتن به پرتگاه نیستی

 آغاز  کار حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی  با تنش های سیاسی و درگیری های درونی آغاز شد و انتظار می رفت با گذشت زمان این درگیری ها کاهش یابد اما انتطار با یاس همراه شد.

نخستین تنش شریک قدرت اقای غنی با عبدالله رسانه یی شد و این تا جای پیش رفت که احتمال کنار گیری یک بدنه حکومت زیر نام ریاست اجرایی شد ، تنش میان معاون اول ریاست جمهور نیز از چشم ها دور نماند . چندین بار هم شماری از وزرای کابینه حتی وزیر مالیه کشور که از نزدیکان رییس جمهور غنی بود به دلایلی که روشن است از کوچی های شان کنار گیری کردند. حنیف اتمر که در میان رسانه های داخلی و خارجه به نام پایه اصلی حکومت یاد میشد دور از انتظار از قدرت کنار رفت و دلیل آنرا تفاوت نظر با حکومت عنوان کرد.

در اخرین مورد حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه نیز استعفا داد .

اقای کرزی در استعفا نامه اش نوشت که تفاوت عمیق دیدگاه در حکومت وحدت ملی، زمینۀ خدمت را بیشتر محدود کرده است، من حضور دوامدارم را در این حکومت، برای دفاع از حقوق اساسی مردم افغانستان مؤثر نمی‌دانم و باور دارم که در چنین وضعیتی حضورم در کنار مردم مفید و مؤثر است“.

این استعفا نامه نشان میدهد که رهبری حکومت زیر نام وحدت ملی با سراسیمگی و دست و پاچگی کامل به سر می برد و ادامه این وضعیت افغانستان را به پرتگاه نیستی خواهند کشاند.

در کنار این ، روابط رییس جمهور با جریان های سیاسی نیز چندان خوب نیست ، احزاب سیاسی با اکثریت ، مخالف برنامه ها و طرح های حکومت در زمینه های متفاوت اند که تفاوت را در دو جلسه مشورتی صلح که در یک هفته گذشته با سران احزاب سیاسی برگزار شده بود می توان مشاهده کرد.

آنها با قدرت تمام برنامه های ریاست جمهور و طرح های اقای غنی را انتقاد کرده و ادامه وضعیت را به نفع مردم این کشور نداستند.

این جریان های سیاسی از حکومت خواستند که برای بیرون رفت از بحران سیاسی ، اقتصادی و امنیتی کشور به سیاست های بازنگری کند.

 ادامه  اين تنش ها تنها در ارگ ، مقام های حکومتی  و جریان های سیاسی باقی نمانده است، اين روزها اين تنش ها در جامعه افغانستان رخنه کرده است و بر زندگی اجتماعي شهروندان افغانستان تاثير گذاشته است. اين وضعيت را می توان در جاهای مختلف مشاهده کرد، از بحث های که در ميزگردهای رسانه های تصويری برگزار می شود تا بحث های مسافرين يک تاکسی، اما بازتاب اين تنش ها و در نتيجه تاثير آن بر روابط اجتماعی را، بيشتر از همه جا، مي توان در شبکه های اجتماعی مشاهده کرد

در چنین اوضاعی است که مردم، از عملکرد های حکومت  در کشوردلسرد شده و نمی خواهند که در کنار حکومت برای ثبات کار کنند. چیزی که از علت های اصلی دل زده گی همه گان از رویدادهای سیاسی و افزایش بی تفاوتی ها در برابر این مسایل دانسته می شود.
 بحث دیگری که زیاد برای رییس جمهور غنی حیاتی است موضوع انتخابات ریاست جمهور سال آینده است که وی نیز نامزد انتخابات ریاست جمهور گفته می شود .

تنش های سیاسی که در چهار سال گذشته  از عملکر های حکومت در کتاب تاریخ نوشته شده است تاثیر ناگوار به آینده سیاسی اقای غنی گذاشته است و مردم با اطمینان باورمند اند که دادن رای به رییس جمهور غنی در دور دوم به معنا تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود.

اقای غنی اینبار بدون حمایت جریان های سیاسی کلان ، بدون حمایت طرفداران سابق و از همه مهمتر بدون حمایت میلیون ها  شهروند ناراضی کشور که دسترخوان شان در زمان حکومت وحدت ملی خالی شد به میدان رقابت های انتخاباتی خواهد رفت که نتایج این انتخابات نیز از اکنون روشن است.

 

زاهد شاداب