ترامپ گفت، نمی خواهد ، افغانستان را از زمین، محو کند!

 

کمباور کابلی 


کارگردان شر است،«آقای خل»۱
یک درام ابتر است، آقای خل
گول آن نکتائی سرخش، مخور
در قفا جادوگر است، آقای خل
با تروریستان،خورد، چپلی کباب
طالبان را یاور است آقای خل
بد زبان، آسیمه سر،هذیان به لب
بس کریه المنظر است، آقای خل
راهکار دولتش ،مشتی فریب
حقه بازان را سر است ، آقای خل
شیشهء انسانیت را زد به سنگ
الکلی، تن پرور است، آقای خل
بعد نزده سال، اشغال و فساد
بسته بر دم خر است ،آقای خل
حالیا توهین به« افغان» میکند
یک قلم کور و کر است آقای خل
از شگفتی های عصر ما، نگر:
کشوری را رهبر است آقای خل!

پانویس:
۱- خل: به (ضم خ) کم عقل، بی کیاست
خل، خل مزاج: القابی است که برخی رسانه های منتقد آقای پریزدنت ترامپ، به نامبرده، اهداء کرده اند.