تحلیف مشروعه خواهان !

مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با یه عالمه مهمان خارجی از اروپا تا زیمباوه تا اوشون پشن ، سلفچگان ، اعضای کلوپ قدرت…دیروز انجام شد . کل این نمایش ارزانی خودشان . ولی حسن روحانی حرفی زد که اندازه تمامیتش نبود . روحانی گفت : امروز 14 مرداد است؛ یکصدو یازده سال پیش جنبش مشروطیت ایران از میان آشفتگی‌های فراوان سربر آورد و حماسه‌ای نوآفرید….

روزنامه شهروند

 


من نمیدانم حسن روحانی از مشروطه چه میداند ولی در تواریخ ثبت شده است که آن جنبش را اساسا روحانیون مرتجعی مثل شیخ فضل الله نوری ، کاشانی ، خمینی یعنی سلف همین حسن روحانی دست در دست انواع شاهان به شکست کشاندند و البته به جز این ، جوهره آن جنبش ضد استبدادی با قوانین ضد انسانی شرعییت و دین در قانون اساسی و التزام به نماینده خدا یعنی ولی فقیه یا سایه خدا ( شاه ) در تضاد مطلق بود….

فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ امضاء شد و تا دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه ادامه یافت و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی کشور ایران گردید . ولی در اثر ایستادگی و سرپیچی همان مجلس از فرامین محمدعلی شاه ، بالاخره شاه با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد…. شب قبلش هم از آخوندی خواست برای به توپ بستن مجلس استخاره کند . آخوند هم استخاره کرد و گفت خوب آمده و مبارک است ! لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در۲ تیر ۱۲۸۷/‏۲۳ ژوئن 1908 به توپ بستند….

شیخ فضل الله نوری به عنوان یک مشروعه خواه معتقد بود : مشروطه یا همان دموکراسی با دین اسلام سازگاری ندارد «قانون مشروطه با دین اسلامِ حضرت خیر الانام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام….


جناب حسن روحانی تنها حرف درستی که شیخ فضل الله نوری زد همین است . دین با دموکراسی و آزادی و ارزشهای متعارف امروز بشری در تضاد است . شما به همان مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری سوگند خوردی . حرف زدن از جنبش مشروطه کار روحانییت و ارتجاع نیست ، مگر با بیرون انداحتن مطلق دین از دولت و سیاست …. همین . با ساختار دین هیچ امیدی به سازندگی نیست .

……………………….


متن خلاصه شده سوگند ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران


من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم… خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم . همه استعدادها و صلاحیت خویش را در ترویج دین و اخلاق، با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السّلام، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم….


علی خامنه ای : نسل جدید دیکتاتوری ندیده و نمیداند چیست ؟ ما دیکتاتوری سلطنتی را دیده بودیم….

یارو رسما مخاطبان رو گوسفند اسکول گیر آورده….

البته هرکس دیگری هم که نماینده رسمی اروپا زیر تخماش چمبره میزد همینطوری عرعر میکرد…

اسماعیل هوشیار