تا هنوز به 321 تماس‌های شهروندان، مشوره های حقوقی داده شده است

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیه مطبوعاتی

کابل- سه‌شنبه 9 جوزا 1396

مرکز خدمات حقوقی تلیفونی وزارت عدلیه (188) از دلو 1395 تاکنون، به 321 قضایای واصله در مسایل جزایی، مدنی؛ فامیلی و برخی مسایل عمومی شهروندان کشور، مشوره های حقوقی داده است.

از این میان، 61 تماس از سوی زنان گرفته شده است که بسیاری از آنان در مسایل مدنی-خانواده‌گی، نیازمند مشوره های حقوقی بوده اند.

این مرکز در 16 دلو 1395 افتتاح شده است و میزان تماس‌ها به این مرکز، به میزان آگاهی دهی آن برای شهروندان کشور، بسته‌گی دارد. هر چند مسؤولیت اصلی این مرکز، مشورده دهی حقوقی است و اما بربنیاد هدایت رهبری وزارت،  شکایت‌هایی که از سوی شهروندان در پیوند به کارکردهای وزارت عدلیه، مطرح می‌شود، نیز ثبت و به مسئولان مربوطه سپرده می‌شود. بنا‌براین؛ این مرکز تا اکنون 9 مورد از شکایت‌های واصله را ثبت و به مسئولان مربوط به‌منظور رسیده‌گی، سپرده است.