تام و جری هم سیاسی شدند !


خامنه ای گفت آمریکا مثل کارتون تام و جری شکست خواهد خورد ! سپاه پاسداران هم اعلام کرد ، آمریکا با خروج از برجام به سرنوشت صدام دچار میشود … آنالیز کارتون تام و جری بعدا …

 فعلا با هم مروری بر این مسیر فرضی سرنوشت صدام بکنیم . برای اینکه این اتفاق سرنوشت صدام برای آمریکا بیافتد ، ابتدا باید حکومت اسلامی ایران حدود 300 هزار نیروی رزمی و نظامی شامل بسیجی و پاسدار و طلبه ، چاقوکش ، الاف ، اختلاس گر… با تجهیزات سنگین و نیمه سنگین راهی قاره آمریکا کند ، قبلش هم باید با بقیه دینا رایزنی کند و همه را متقاعد کند که حمله به آمریکا و سرنگونی سرمایه داری برای صلح جهانی و دموکراسی و دین … لازم است . سیستم ولایت فقیه باید ابتدا در کشوری هم مرز با آمریکا مثل کانادا یا مکزیک مستقر شود .

در شب حمله با رمز خلاقییت دینی … سیم خاردارهای مرز آمریکا قطع میشود و فرمان حمله توسط ولایت فقیه صادر شود ، عزیزان دقت کنند این مرحله خیلی مهم است … بعد از عبور از مرز آمریکا ، لشگر اسلام به دو شاخه تقسیم میشود . شاخه اول میرود واشنگتن تا کاخ سفید را حسینیه کند و شاخ دوم میرود نیویورک تا فکری برای بی حجابی مجسمه آزادی کند.


صدام یک فرد بود که از پناهگاهی بیرونش آوردند ، سیستم بورژوازی فردی نیست بنابراین مقام ولایت فقیه بعد از تسخیر شهرهای مهم آمریکا ، باید به فکردستگیری سیستم باشد ، سیستم شامل کل جامعه میشود و جامعه آمریکا در کدام پناهگاهی میتواند جا بگیرد تا توسط سپاه پاسداران دستگیر نشود ؟


صدام را مدتها به دادگاه بردند و بعد تحویل مقتدا صدر دادند تا کینه شخصی و انتقام قبیله ای خودش را بگیرد . مقتدا صدر هم با 2 تا کرگدن دینی نقاب زدند وصدام را به دار کشیدند . اینجا هم ولایت فقیه سیستم بورژوازی را به دادگاه میکشاند … اما مقتدا صدر توی آمریکا از کجا پیدا کند ؟ گوریل انگوری هم از پذیرفتن نقشهای دینی پرهیز میکند ! مقام عظمای ولایتمجبور میشود دست به دامان مافیای مکزیک شود تا سیستم بورژوازی را تحویل او بدهد و آنها هم جامعه آمریکا را دار بزنند … و به این شکل دنیا به آرامش و صلح و دموکراسی میرسد.

فقط خواهشم از مقام ولایت فقیه این است که در جوک گفتن سرعت را رعایت کنید تا آدم فرصت خندیدن به همش رو داشته باشد .

خامنه ای وضعیت سیاسی را به کارتون تام و جری هم تشبیه کرد و گفت آمریکا مثل گربه باز هم شکست میخورد . از یه منظرمثال جالبی زده است . از این منظر که در کارتون معروف تام و جری ، هیچ کدام از طرفین قرار نیست از بین برود . کاخ سفید رسما بارها گفته که تغییر حکومت اسلامی ایران در دستور کارش نیست . آنها در پیوند با هم معنی دارند داستان باید ادامه دار باشد ، حتی در بعضی قسمتها تام و جری با هم وحدت میکنند تا عامل مزاحم سومی را از صحنه خارج کنند .در داستانهای کارتون ، موش هوش بهتری دارد و گربه ظاهرا کمی خنگ میزند…چیزی که خامنه ای نخواسته بفهمد این است که کل اون کارتون کارگردان و داستان نویس دارد . مثل حاکم شدن روحانییت در 1357 و رفتنشان درحدودنیم قرن بعد…

آمریکا که 12 شرط برای زنده شدن برجام گذاشت … 2 روز بعد خامنه ای 7 شرط گذاشت تا بمب اتم را با توسل به قرآن نسازد ! در ورای شرط و شروط طرفین یاد فاکتی تاریخی افتادم و مقایسه موقعییتها…در جنگ اول خلیج بعد از اینکه آمریکا صدام را از کویت بیرون انداخت ، تیمهای مذاکره تشکیل شد و تیم آمریکایی فقط یک جمله به تیم مذاکره کننده صدام گفت : شما اینجا نیستید که حرفی بزنید یا شرطی بگذارید ، شما اینجا هستید که فقط گوش کنید و انجام دهید…حالا هم همین حکایت است سیستم ولی فقیه درشرایطی نیست که شرط بگذارد. آنها به میز مذاکره برمیگردند تا فقط گوش کنند و انجام دهند .