به کاروان صلح پیوست و به آن صور اعتماد به نفس وزید

نویسنده : زینب


هماهنگی برای مبارزه با تروریزم و اجماع منطقه یی برای صلح بیش از هر زمانی مساعد شده و تفاوت نطر ها میان کشور های منطقه برسر مبارزه با تروریزم در حال نزدیک شدن است و فضای مجازی بیش از هر زمانی برای صلح مساعد شده است. پس از نشست”پروسهء کابل” و نشست “تاشکند” فضای سیاسی منطقه برای مبارزهء هماهنگ و مشترک با تروریزم و تلاش ها برای بازسازی اجماع منطقه یی سرعت بیشتر یافته است. خوش بختانه که سطح مشارکت منطقه یی برضد تروریزم بلند رفته و صلح افغانستان به یک نقطهء مشترک میان کشور های غربی بدل شده است. ورخواست روسیه از امریکا و افغانستان برای نشست سه جانبه در پیوند به مبارزه با تروریزم پس از نشست ناشکند، در واقع نشان دادن چراغ سبز برای حل اختلاف روسیه با امریکا و افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان با استفاده از فرصت به این درخواست روسیه لبیک گفته و آماده گی خود را برای اشتراک در این نشست اعلان کرد. این نشست بدون تردید فاصلهء دیدگاه میان امریکا و روسیه را کاهش می دهد. این نشست ها طرف ها را فرصت می دهند تا بجای انتقاد های تند از یکدیگر از دور، رو در رو انتقاد ها و پرسش های شان را به یکدیگر مطرح کنند و در فضای صمیمانه برای رسیدن به توافق تبادل نظر کنند. این گونه نشست ها نه تنها شدت رویارویی میان امریکا و روسیه را کاهش می دهد؛ بلکه از شدت رویارویی ها میان امریکا و روسیه در خاورمیانه نیز می کاهد. رویارویی امریکا و روسیه در سوریه وعراق جنگ در خاورمیانه و بویژه در سوریه پیچیده تر گردانید. این رویارویی دو جبهه را در برابر یکدیگر قرار داد. یک جبهه شامل شماری کشور های عربی و ایران در محور روسیه و جبههء دیگر شامل شماری کشور های عربی و عربستان سعودی در محور امریکا است که روسیه داعش و گروه های مخالف بشار اسد را سرکوب می کرد و امریکا گروهء داعش و نیرو های سوریه را می کوبید. این رقابت هرچند دشواری های را بوجود آورد و اما سبب شکست داعش در خاورمیانه گردید که این شکست اختلاف امریکا و روسیه را به افغانستان کشید. روسیه ادعا کرد که داعش با طیاره های ناشناس از سوریه و عراق به افغانستان منتقل شدند و از آن به بعد وزیر خارجه روسیه بار ها گفت که چرخبال های ناشناس شورشیان داعش را در افغانستان منتقل می کند. جنگ خاورمیانه روسیه را دوباره و جنگ خاورمیانه روسیه را دوباره وارد رقابت با امریکا گردانید و احساس ذلت روسیه نسبت غرب را به احساس غرور بدل نمود و روسیه را دوبار به جهان برگردانده شد و جایگاهء خود در برابر امریکا را یافت. در واقع رویارویی میان امریکا و روسیه در خاورمیانه سبب اختلاف میان امریکا و روسیه در افغانستان شد. حال به هردو کشور لازم است تا براختلافات غلبه کنند و امریکا با روسیه جنگ در برابر تروریزم را به درستی مدیریت کنند و استراتیژی جنگ هم زود تغییر کند. در واقع تغییر استراتیزی جنگ چهرهء آن را نیز در افغانستان تغییر می دهد. از این رو گفته می شود که جنگ افغانستان قابل مدیریت است و این زمانی ممکن است که استراتیژی جنگ تغییر کند؛ زیرا عامل ادامهء جنگ موجودیت استراتیژی های رقابتی است. هرچه باشد حال فضای جدیدی برای صلح بوجود آمده و خوش بینی ها همراه با انعطاف پذیری های بیشتر در سطح ملی و بین المللی بوجود آمده است. چنانکه خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در صورت آغاز گفت و گو ها از جدول زمان بندی نیرو های خارجی سخن گفت و پیش از آن ناتو در نشست تاشکندبرای بیرون کردن نام طالبان از لیست سیا ابراز آماده گی کرد که این پیشنهاد ها می تواند، فضای بی اعتمادی میان حکومت و طالبان را کم کند و این در حالی است که سید اکبرآغا یکی از رهبران طالبان فضای بی اعتمادی را عامل مانع عمده در راهء صلح عنوان می کند. حال دیده می شود که در داخل کشور جنبش صلح در حال تقویت است و نوعی اجماع ملی در حال جان گرفتن است. اعتصاب شهروندان هلمند و پیوستن مردم به این کاروان و پشتیبانی سایر ولایت ها نشان دهندهء این است که حرکتی عظیم برای صلح در فضای مجازی چه در داخل و چه در خارج از کشور در حال نیرومند شدن است. حال بر نهاد های جامعهء مدنی و گروه های سیاسی و قومی صنف های پیشه وران است تا به کاروان صلح خواهی بپیوندند و با راه اندازی گردهمایی ها و راهپیمایی ها حمایت شان را از صلح ابراز کنند و روحیه صلح خواهی را در داخل کشور تقویت کنند و در ضمن نماینده گان خود را به گونهء مستقل نزد طالبان بفرستند و آنان را به گفت وگو صلح ترغیب کنند تا فضای اعتماد در دو سوی موافقان و مخالفان صلح ایجاد شود و هرچه زودتر گفت وگو های مستقیم برای صلح آغاز شود. به طالبان فرصت داده شود تا نظری

برای آن که فضای رنگین کمان صلح یک رنگ و رنگین تر شود و اختلاف نظر ها برسر صلح برطرف شود و نظریه های رنگارنگ یک رنگ شود، باید به طالبان و تمام کشور های دخیل در جنگ افغانستان فرصت داده شود تا نظریه های خود را ابراز کنند. در این صورت نتایج صلح را هم می توان امیدوار کننده تلقی کرد و به آن امیدوار بود.هرچند تا کنون در برابر پیشنهاد دولت واکنش رسمی نشان نداده اند و اما از سکوت شان معلوم می شود جکه روی طرح یادشده مصروف رای زنی اند. چنانکه مجله ده اتلانتیک بااستقبال از نشست تاشکند به نقل از ویلز آگاه امور سیاسی نوشته، سکوت طالبان را بایدجدی بررسی کرد؛ زیرا طرح جدید صلح به بسیاری از خواست طالبان پاسخ داده است. این مچله به نقل از روبین کارشناس مشهور امریکایی نوشته که حکومت به یک پیشنهاد طالبان که همانا خواست طالبان گفت و گو با امریکا است نپرداخته است؛ زیرا طالبان می گویند حکومت شان را امریکا سقوط داد و طرف گفت و گوی آنان امریکا است و پس باید با امریکا گفت و گو کنند. روبین در پایان به ایجاد یک فضای مجازی صلح خوش بین است و حال زمان آن رسیده است که این فضا بیشتر شیشه یی و شفاف و قابل قبول به طرف های درگیر شود. پس بر همگان است اعم از شهروندان عادی کشور تا کارمندان و گارگران دولتی و غیر دولتی و دانش جویان و دانش آموزان تا با نهادی معتبر ملی و بین المللی همگام شوند تا رسالت شان را برای صلح و تامین ثبات در کشور به حسن صورت انجام بدهند و در موجی از جوش و خروش فضای صلح را رنگین تر و صمیمی تر کنند تا زمینهء ورود بر آن در سطح ملی و بین المللی افزایش یابد. تنها مردم افغانستان از جنگ خسته نشده اند؛ بلکه نیرو های رزمی طالبان نیز از جنگ خسته شده اند و هرچند شبکه های استخباراتی و مافیا های نظامی، فساد و مواد مخدر تلاش می کنند تا بر روحیهء رزمی آنان بیافزایند تا آتش جنگ را مشتعل نگهدارند؛ زیرا این جنگ برای نظامیان پاکستان و مافیا های منطقه و جهان پردرآمد است و آنان نمی خواهند جنگ خاموش شود و به بهانه های گوناگون به آن نفت می ریزند. از این رو لابی های مافیای بین المللی در مراکز مهم تصمیم گیری از واشنکتن تا لندن، پاریس و برلین نفوذ دارند و بر تمامی تصمیم گیری های مهم تاثیر گذار اند. از این رو است که تشنج های جهانی به زودی حل نمی شوند؛ اما با این هم این مافیا ها نمی توانند، در برابر موج های قدرتمند ایستاده گی کنند و همیشه ممانعت ایجاد کنند. خوش بختانه که موج خروشانی برای صلح و ثبات در سطح داخل و خارج از کشور به حرکت آمده و این امیدواری را بوجود آورده است که صلح در کشور در حال آبستن است و در هر گوشه و کنار کشور جنبش صلح و کاروان ضدجنگ به حرکت درآمده است و در برابر سیلاب خروشان آن ایستاده گی ناممکن است و این امیدواری بوجود آمده که چراغ صلح روشن شده و فضا را برای صلح هرروز رنگین تر روشن تر می کند و”چراغ را که ایزد برفروزد ” خاموش کردن آن امری است دشوار و ناممکن.  

13 – 1    96 /         2- 04 — 18