دلاک

ترجمه : بهروز مطلب زاده  چشم های محمد ولی، پسر10 ساله…

درد وطن

یادم نمی روی بخدا هیچگاه وطن ای مایه‌ی سرور من و…

سکوت در برابر مفسدان و زورگویان؛ جاده سازی برای طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید فساد و زورگویی خطرناک تر از تروریزم است فساد…

روزنامه‌نگارانی که در جهان با مجازات واپس‌گرایانه اعدام رویارو شده‌اند

چهار روزنامه‌نگار در یمن و مدیر یک کانال تلگرامی در…

نابودی

شمله و لُنگی ای افغانی بخاک اندر شدتا که آن…

وحدت ملی در سایه ی تجاوزات خارجی در افغانستان

تا  تجا وزها و جنگ  دهشت  است  وحدت ی ملی نه…

کَسِ خط ندان و خط نخوان؛ آدم ماقبل تاریخ است!…

محمد عالم افتخار                          (اهدای عامِ آموزش خواندن و نوشتن) در میان هزاران…

در گیرودار منافع آمریکا یا چنگ زدن بر ندای آتش…

نوشته از بصیر دهزاد شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا…

رنگین کمان

رسول پویان باران چو دانه های گهر درشتاب بود گاهی هــوا تـیـــره…

شماره دوم سال بیست و سوم محبت

شماره دوم سال بیست و سوم محبت از نشر…

شمارشمارۀ هفتم ماهنامۀ اعتراض

شمارشمارۀ هفتم ماهنامۀ اعتراض 

کتابخانۀ عامۀ کابل سوگوار است 

نویسنده: مهرالدین مشید سوگواری کتابخانۀ عامۀ کابل؛ پس از وفات حیدری…

زما پيغام ريس جمهور او امرالله صالح ته ؟؟

هيواد وال ويني چي يوه لويه ډله په عمدي او…

طبع شاعر

 نوشته نذیرظفر شاعری طبع گرم میخواهد دلی محزون و نرم میخواهد شاعری عشق…

بادزد مال ودزد جان ودزد ناموس وطن چه میتوان کرد…

میگوینددر قبرستان هم همسایه بد در کنار قبرت دفن نشود. پاکستان…

فلسفه فویرباخ،- نقد دین و الهیات مسیحی

آرام بختیاری  فیلسوف آته ایست؛ میان فقر و سوسیال دمکراسی.  نقد دین…

سُرورگم شده

میرعنایت الله سادات              …

اختلاف در کابل و همسویی امریکا و بریتانیا با پاکستان

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان و بازی بزرگ جدید میراث حقه بازی…

حق حیات ومسوولیت دولت! 

عبدالاحمد فیض حق حیات شالوده وبنیاد حقوق وارزشهای است که به…

د ارواښاد ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار پېژندنه !

ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار :  الحاج ډاکټر عبدالله ګل اخلاص…

«
»

به همرای بهار آید

به پیشواز بهار که می آفریند و می آفریند

کــه تـضـادهـا بــه هـــمــدیــگـر کـنـار آیـد کـنـارآیـد

چـه خــوب اســت گرکــه فتنه هــا قــرار آید قرارآیـد

و دیــگر جــنـگ و جــهل و کیـن   سفر بندد سفر بندد

و خــلق خـســـتهء افــــغـــان   بـیآســـایــد بـیـآســـایـد

کـــبوترهای خوشبـختی    هــزاران مـــژده هــا دارند

از آن صـــلح که نزدیـک اسـت و   برکشور فـراز آید

و دیـگر مادران را   چـشم گریــان و پریــشان نـیست

بخـنـدد کــودک افـــغـان    ســرودش ســـــــازگار آید

چه خوش گرجنگ خاموش و  اندر میهن آتـش نیست

هــزاران طــــفل و مــادر  زآتـــش جـنـگ کــنار آیـد

و تــوپ و تانک   از مـام وطـن  دافـع شـــــود دافـــع

هــمـه مـــردان آمـــاده   اگـــــــر روز نــثـــار آیـــــد

نـه فــیـری بـر بــرادرو   نـه دیـگر خـانهء  ویــــران

نــدای صــــلح برلــبها     بـیــکـدیــگر کــــــنار آیـــد

و مــردان و جــوانان    جــوهر هـمــت بدســت آرنــد

کــه هــمــت   بـهر احـــیای وطن     حـتما بـکار آیــد

ســـــیاهی ها شـود روشــن    به عـــزم مـــردم دانــــا

جــوان و عــالـم و عــاقل    به رسـتــن انـتـــظــار آیـد

وایــن جــنـگ نـکوهـیده    بـتاریخ بـســــپـرد مــردم

و بــعد از دوره تاریـــک     صـــبح نـوبهــــــار آیـــد

کـه دیـگر بـاز رفـیـقـانـم بگـیـرنـد دســتـی هــمـدیـگـر

بــســوزنــد دســتـی را  اگــر قـــصـدی شـکـار آیــــد

دعــای ما به مــردانی     که جــان و تـــن فـدا کردنـد

بــروز رستــخـیز آنـان    به صــدها افــتـــــخار آیــــد

چـه خوش گـرزودتر    لـطف خــدا گردد نصـیــب ما

که ایـن رحـم خـــــداوندی     به هـمرای بهـــار آیــــد

همــگان آشـــتی جـویان     بدور یـکدیــگر چـرخــنــد

چــو”آریـن” هـا سـرود خـوانـان بـسـوی نـوبهـار آیــد

آرین