بدل کردن چهره ها، در کاهش دشواریهای موجود اثر گزار میباشد؟

 

(فرهاد)

بهر سبک که خواهی جامه پوشی

من از طرز خرامت میشناسم

(سعدی)

وسایل اطلاعات جمعی خبری را نشر در آن گفته شده که احتمال دارد زلمی خلیل زاد بحیث نماینده دولت امریکا در افغانستان معرفی بالای ایجاد دولت موقت که یک گزینه دولت امریکا میباشد کار لازم را انجام دهد، کابل نیوز در قسمت خبر 2/6/1397 از توافق طالبان و محمد اشرف غنی بخاطر ایجاد دولت انتقالی بواسطه نماینده دولت امریکا صورت گرفت خبر میدهد.

مردم و آگاهان امور درین رابطه دید گاهای متفاوت را ارایه نموده اند، عده به این باور اند ایجاد دولت موقت گام مؤثر بوده، میافزایند که خلیل زاد تجارب کافی در شناخت نیروها و مخالفین مسلح در پاکستان دارد میافزایند وی مخالف عملکرد پاکستان بوده و میباشد فشار های وی در جلوگیری از اعزام تروریستان به افغانستان از خاک پاکستان تاثیرات مثبت در پی خواهد داشت.

عده دیگر میگویند خلیل زاد از آغاز تدویر جلسه بن اول چندین سال بصفت سفیر امریکا در افغانستان وظیفه انجام داد در این رابطه چند جلد کتاب طرح و مشکلات روبرو بود نوشته است وی و سران حکومت انتقالی، انتخابی، قصر سفید، متحدین جهانی و منطقه ای آنها بازیهای را طی هفده سال در افغانستان انجام داده اند که  ثمرۀ آن از این قرار است:

افزایش هزاران تن مواد مخدر و مبدل ساختن افغانستان به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، غصب میلیونها جریب زمین بواسطه غاصبین، قطع جنگلات، استخراج غیر قانونی هزاران معادن، آثار باستانی به ارزش هزاران ملیارد دالر و قاچاق آن بخارج کشور، حیف و میل بیش از هفتاد فیصد، ده ها میلیون دالر که بنام کمک به مردم افغانستان سرازیر گردید.

لیلام نمودن هزاران دستگاهای بزرگ و کوچک تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش زیر نام خصوصی سازی، عدم حمایت از تولیدات داخلی که سبب ورشکسته شدن ده ها هزار دستگاهای خصوصی و مهاجرت میلیونها تن از تولید کننده گان ماهر و مجرب به کشور های منطقه و جهان گردید هزاران تن آنها قربانی هوسهای قاچاقبران انسانها، طعمه نهنگ اوقیانوس ها گردیده اند.

کسر بیلانس تجارت نود و چهار فیصد یعنی واردات نود و چهار، صادرات شش فیصد میباشد.

پول شوئی، نشر و پخش بانک نوت های افغانی در خارج از کشور، فرار سرمایه، قاچاق اسعار خارجی سبب پائین آمدن اعتبار بانک نوت های افغانی در مارکیت های داخلی، افزایش فقر، بیکاری، بیماری در کشور گردیده در حال حاضر بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر رو آورده، هفتاد فیصد به امراض های فزیکی و روانی مبتلا بوده به گفته مسئولین 55 فیصد مردم نمیتوانند سه وقت غذا بخورند.

اکثریت وزارتخانه ها نتوانسته اند در سالهای گذشته سی فیصد پلانهای انکشافی خویش را تطبیق نمایند در حال حاضر بیش از شش میلیون تن با قبول توهین و تحقیر بخارج کشور مهاجرت نموده بیش از یک میلیون تن در داخل کشور مهاجرت نموده اند به نسبت انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی سالهای گذشته که با تقلب گسترده همراه بود، مردم را بحرانهای شدید امنیتی، اقتصادی تهدید نموده عدم اعتماد به بازیگران سبب ایجاد فرسنگ ها فاصله میان دولت و مردم گردیده از همین لحاظ به فیصله های کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی اعتماد نکرده در شهر کابل وعده از ولایات دروازه های دفاتر کمیسیون انتخاباتی را مسدود نموده اند.

سرقت های مسلحانه، آدم ربائی، ماین گزاری روی جاده، جنگ های گروهی در شهر ها، ولایات، روستاها روزانه جان صد ها تن از هموطنان بی گناه ما را میگیرد.

تشدید شدن رقابت خصمانه بین کشور های منطقه و جهان از جمله امریکا، فدراتیف روسیه، انگلیس، چین، پاکستان، هندوستان، ایران، سعودی کشور ما را به پایگاه آزمایش گاهای انواع ایدولوژی ها، سلاحهای مدرن زمینی، هوایی، میدان نبرد کشور های متذکره و کشتار میلیونها افغانهای بی گناه مبدل ساخته است.

انجام بازیهای، جنایت بار از جمله استعمال بم که به مادر بم ها شهرت دارد در یکی از ولسوالی های ولایت ننگرهار، حملات خونین در قول اردوی 203 شاهین، حملات بالای  چهارراهی زنبق شهر کابل، چهارراهی دهمزنگ، حمله خونین بالای آموزشگاه در دشت برچی، ولایت غزنی، پکتیا، کندهار، بغلان، فاریاب و سایر نقاط کشور صورت گرفت ده ها هزار خانواده ها را داغدار و سوگوار ساخت مشت نمونه خروار اثبات ادعای ما میباشد.

سوال اینجاست که میتوان جلو بازیهای خونین را که بیش از چهار دهه بخصوص هفده سال گذشت بالای ملت ها صورت گرفته هنوز هم ادامه دارد با تغیر چهره ها در قدرت کاهش داد؟

به گفته آگاهان امور و مردم زمانی میتوان به وعده های بازیگران امیدوار بود بجای تغیر چهره ها در راهبرد خویش تغیرات اساسی بیاورند یعنی بجای پافشاری دیوانه وار غرض افزایش شعله های آتش و جنگ های نیابتی بر ضد کشور ما و کشور های منطقه، رقابت های علمی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی را جاگزین سازند زیرا که زمان آن گذشته زیر بهانه داعش، طالب و سایر تروریستان میلیونها مردم را نابود و شهر ها را ویران تا بتوان  به اهداف خویش دستیاب شد.