باز هم و هنوز هم منافقین !


اعتراضات لبنان و عراق در دومین ماه ادامه دارد ، اعتراضات مردم ایران هم پیوند بخورد و به هر قیمت ادامه پیدا کند هلال شیعی میرود لای قبر امام خمینی …قطعی اینترنت در ایران تصمیم شورای امنیت اسلامی ایران ، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ اینترنت جهان است که بنا به گفته متخصصان فنی چنین حجمی از خاموشی بیست و چهار ساعت زمان میخواهد مثل اینکه شما بخواهید کلید لامپ خانه ای را خاموش کنید و 24 ساعت زمان لازم دارد تا به کلید برق برسید و خاموش کنید . اینترنت ملی اسلامی هم فقط 5 درصد فعال است …


ریچارد گرینل، سفیر آمریکا در آلمان در توییتی از توانایی فنی برای بازگرداندن اینترنت برای مردم ایران خبر داد. او تضمین کرد که این اینترنت “آزاد از مسدودکننده‌های دولت” ایران خواهد بود … بله که میتواند اگر بخواهند جاکشها…تاکنون 2 نماینده مجلس اسلامی استعفاء دادند ، یکی شان هم گفت میشود اعتراضات را مثل همیشه سرکوب کرد ولی خاموش نمیشود …

روحانی رئیس جمهور سپاه پاسداران گفت : آنقدر دوربین داریم که همه معترضان را شناسایی و دستگیر کنیم …

مقام معذب رهبری هم گفت این شلوغی ها کار منافقین است و باز هم دژمن…این اقرار به نقش یا نفوذ مجاهدین در ایران شاید از عصبانییت عظما باشد ولی بی دلیل هم نیست . موضوع مثل آتشی زیر خاکستر میماند که منافقین و یا آمریکا فقط آن را عریان میکنند . ریشه این اعتراضات ابتداعا نه به عملکرد منافقین ربط دارد و نه سیاستهای غرب . ریشه این اعتراضات که حالا به نام گرانی بنزین سرباز کرده است تماما به سیاستهای 40 ساله حکومت اسلامی ایران برمیگردد . این روش و سیاستهای مافیای دینی در زمانه فعلی نمیتواند ادامه و استمرار پیدا کند . سرکوب و چماق و تیرباران ، کهریزک … موقتا آرام میکند مثل خرداد 1388 و بقیه ها…ولی معالجه نمیکند . سیستم حاضر در پیکره نظم نوین جهانی بیمار است و علاجی هم ندارد ، مگر شیمی درمانی و ماهیتش عوض شود و یا عوضش میکنند با جراحی سخت و خونین…


رفسنجانی زمانی گفته بود 95 درصد ضرباتی که منافقین از ما میخورند به خاطر رفتار وعملکرد خودشان است … حالا هم اعتراضات مردم ایران ریشه در عملکرد اسلامی خود حکومت دارد . غرب و یا منافقین حداکثر مثل کاتالیزور عمل میکنند . هیچ گروه یا سیاستی نمیتواند اعتراضات مصنوعی بسازد و سازماندهی کند . بعضی وقتها نگاهی هم به خودتان ، سیاستان ، تفکرتان و بیلان 40 سال گذشته تان بکنید …فقط زمانی راه حل واقعی مشکلات را پیدا میکنید که برای یافتن مقصر از خودتان شروع کنید . این قانون را فراموش نکنید …اسماعیل هوشیار
18.11.2019