بابک زنجانی !

 

صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی سایه روشنهای زیادی دارد که به نظر من ربطی به حفظ اسرار ندارد ، اگر واقعا اسراری بود که نباید فاش میشد موضوع اساسا به دادگاه و رسانه و بوق زدن برای اعدام کشیده نمیشد . حکومت اسلامی ایران سابقه قتلهای بی صدا و پرصدا و انواع قربانی کردنها را تجربه کرده است که اولین آن قربانی کردن شخص منتظری در جریان قتل عام زندانیان سیاسی بود . قتلهای زنجیره ای و سیعد امامی که واجبی خورد ، فاضل خداداد و مه‌آفرید خسروی را هم اعدام کردند و باقی ماجراها . صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی جدای از اینکه اجرا شود یا نه….بیشتر حامل یک پیام درشرایط پسابرجام است .

سابقه داستان : مطابق آنچه در اینترنت منعکس شده است ، بابک زنجانی تاجری معمولی بوده که بیشتر در خارج ایران مشغول داد و ستد بوده است . در زمان دولت احمدی نژاد و اوج گرفتن تحریمها ، بابک زنجانی توسط سپاه پاسداران تبدیل به عاملی اجرایی جهت دور زدن تحریمها و فروش نفت قاچاق در خارج ایران میشود . و در همین مسیر بخشی از فروش نفت قاچاق را به حساب شخصی خودش میگذارد که این هم جرم و عجیب و جدید نیست . در حکومت اسلامی 36 سال است که هرکسی دستش برسد اول جیب خودش را پر میکند .

صدور این حکم در شرایط فعلی ( پسا برجام ) قابل تامل است . مدتهاست روحانی پیام و التماس میکند که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری به ایران بروند تا شاید چرخ اقتصاد ایران بهتر بچرخد و رونق بگیرد . اما علیرغم هر وعده ای باز هم این اتفاق نمیافتد . ظاهرا صدور حکم اعدام بابک زنجانی بیشتر اعتماد سازی برای سرمایه گذار است تا مبارزه با مفاسد اقتصادی را برجسته کنند ! اما جلب اعتماد سرمایه گذار طناب دار نیست بلکه در دوران پسا تحریم کاملا برعکس است. بابک زنجانی یک عامل است در این بدنه سیاسی بیمار ! پیکره ای که بین سپاه پاسداران و روحانییت حاکم در دوران پسا تحریم ظاهرا باید خودش را تعیین تکلیف کند . سرمایه گذار نگاهشان به اقدامات داخلی و اجتماعی است چون میداند که نیروی کار جامعه مهم است . حسن روحانی مبارزه با فساد اقتصادی را وعده داد و میداند مسیر برجام قوانین اقتصادی اش کاملا فرق میکند . روحانی می‌خواهد حکومت اسلامی  ایران را جزیره امن به سرمایه‌گذار معرفی کند تا شاید عقب‌ماندگی‌ اقتصادی را در دوره کوتاهی جبران کند . حسن روحانی ظاهرا یادش رفته که بیماری سخت سرطانی را بعد ازعمل ( امضاء برجام ) باید وارد دوران سخت شیمی درمانی کرد !

شايد حكومت اسلامی با اعدام يك نفر بخواهد نشان دهد براي مبارزه با فساد مصمم است تا در شرايط پسا برجام سرمايه گذار متقاعد شود . اما براي تحولات جدي اين روش به درد نميخورد . مثل كسي كه تمام پيكرش با سرطان پوشيده باشد و بعد مدعی باشد با از بين بردن يكی از سلولهای سرطاني سالم ميشود ! جلب اعتماد سرمايه گذار به سلامت نسبی ساختار اقتصادی گره خورده است . سلامت نسبی ساختار اقتصادی در گرو داشتن سياست متعارف است و اتخاذ سياست متعارف با انبساط بيرونی و انقباض و سرکوب درونی در تضاد مطلق است . جهت جلب اعتماد سرمایه گذار ، انبساط و قدمهای جدی را باید از داخل و جامعه ایران شروع کنید !

اسماعیل هوشیار