اهداف پشت پرده

                                                               نوشته ی : فروغی

 

   تقررامرالله صالح و اسدالله خالد ، دو رییس قدرتمند پیشین امنیت ملی و دوچهره ی نیرومند ضد طالب و ضد پاکستان ، در پُست های حساس وزارت داخله و دفاع افغانستان، تصمیم ناگهانی رییس جمهور محمد اشرف غنی و پرخاش دربرابر بی توجهی امریکا  نسبت به حکومت افغانستان در مذاکرات صلح نیست . تصمیمی است که بدون تردید به هدایت دولتمردان امریکایی و به مشوره ی نماینده ی خاص آن کشور آقای زلمی خلیلزاد اتخاد شده است . تصمیمی است آگاهانه ، استخباراتی  و به سود پاکستان و طالبان .

 

    رییس جمهورغنی که محتاج ترین و مطیع ترین رییس جمهورجهان است ، همگام با حامیان امریکایی – انگلیسی شان ، با تقرراین دو شخصیت میخواهند با یک تیر چندین  نشان را شکار نمایند :

 

    شکار اول :  دو کرکتر ضد طالب و مخالف سیاستهای تجاوزکارانه ی پاکستان را به دام چوکی دولتی بسته نموده ، هردورا به چهره های بی اثر مبدل کرده ، کارِ بقدرت رساندن طالبان و یا کم از کم شریک کردن موثر آنان را در قدرت آسان تر میسازند .


   شکار دوم : با جلب و جذب دو حریف قدرتمند در بدنه ی قدرت و در کنار رییس جمهور ، چانس برنده شدن در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری را دوچندان بالا        می برند .


   وشکار سوم : با جذب امرالله صالح ، جزایر جمعیت اسلامی را بیشتر و فاصله و اختلاف میان رهبران شانرا گسترده تر و عمیق تر می نمایند .


   فراموش نشود که برکناری دو وزیرناکام و ناکاره از قدرت ، میتواند اولین تکانه ی پس ازاعلام دونالد ترامپ مبنی برخروج هفت هزار سربازآن کشور ازافغانستان باشد .

 

   این که آیا تقرراین دوشخصیت موثرامنیتی ، طالبان قدرتمند را که اخیراً امریکاییان آگاهانه برای تقویت و تحکیم مواضع سیاسی ــ نظامی شان می کوشند ، ضعیف ترازپیش خواهد نمود یا قوی تر ، روزها و هفته های آینده نشان خواهد داد .