انتخابات در سایه خون و آتش

محمد یوسف

طی همین چند روز اخیر علاوبر شهیدان گمنام یومی نیرو های امنیتی ، ترور چهره های شناخته شده چون جنرال جبار قهرمان نماینده مردم هلمند در پارلمان ، جنرال رزاق قوماندان امنیه قندهار جنرال مومن حسین خیل ریس امنیت این ولا خبر ساز و صفحات وسایل اطلاع رسانی افغانی و رسانه های بسا از کشور ها جهان معطوف به این جنایات سازمان یافته بود من مانند هزاران هموطن مان ارواح این مردان و مبارزان  حماسه افرین کشورم را یکجا با همه قربانیان دیگر تاریخ سیاه اشغال امپریالستی و حاکمیت متحجر جهادی امریکایی ، شاد و خاطرات شان را رهنمون و سر مشق مبارزات آزادیخواهان و عدالت محوران می خواهم .

خون قربانیان غزنی ، مزار  ، فاریاب ، سمنگان ، کندز ، تخار جلال آباد ، هلمند  و … تا هنوز تازه و نه خشکیده و هر روز خونهای بی گناه و بی دفاع  دیگر درکشور ما نقش بیشتری از وحشت ، بربریت و خود سری گروه های وحشی طالب ، القاعده ، داعش و … را بر زمین ، خانه ، در ودیوار ، دشت کوه و مزرعه  شهر ، مسجد ، مکتب ، مدرسه ، کلپ ورزشی … با رنگ خون رنگ دود اتش ویرانی و زشتی بجا میگذارد. وهر دو طرف قاتلین الله اکبر می گویند وخود را غازی و مجاهد و … می دانند ، مقتولین نیز الله اکبر می گویند و به امر الله و حکمت شهادت حتی بعضا تبریکی می گویند ، باز مانده گان با ناله و فریاد و  نفرت و انزجار به امر حق تسلیم اند . پاره از « روشنفکران » به جای افشاء چهره اشغال و تحجر درین جهنم و درین آتش با متهم ساختن قوم تبار و طایفه به تفرقه قومی مذهبی زبانی سمتی و … دامن می زنند و در کوشش گرفتن ماهی مراد « سیاسی » اند و برخی هم مصروف عیش و نوش و ثروت اندوزی در داخل و خارج و برخی با خوش باوری رفتن به پای صندوق های رای را مکلفیت ، دین ، وجیبه ، استفاده از حق دموکراتیک و راه تغیر وخوشبختی مردم می گویند  اما جنگ ، وحشت تحجر، تعبد ،عقب مانده گی بیگانه پرستی ، تفرقه و دشمنی همه روزه قربانی می گیرد و هستی مادی و معنوی کشور را دارد به تاراج می برد . تعریف از ملت از مردم از دوست از دشمن از جنگ از صلح و … وجود ندارد کرزی احمدزی حکمتیار طالب را برادر می خوانند عبدالله قانوی خلیلی و .. طالب را مخالفین سیاسی می نامند ملا مولوی اخوند حجت الله و ایت الله ها اعمال طالب را غیر اسلامی می گویند و در خفا این موجودات وحشی را از طریق دوستان انگلیسی امریکایی و .. شان تمویل تکمیل تجهیز وحمایت استخباراتی می نمایند غرب به سر کرده گی امریکا این همه وحشت گری ها را ار طریق مهره های کثیف داخلی و خارجی شان رهبری نموده و در صورت ضرورت به تغیر و تکمیل انها می پردازند . وضعیت سیاسی نظامی و اپراتیفی در کشور چنان مغشوش آشفته بغرنج و مبهم است که تحلیل و رهگشای آن به قول معروف کار فیل است .

در روز های شنبه و یک شنبه5 در جریان گویا بر گذاری نمایش مضحک انتخابات پارلمانی باز هم جان بیشتر از 55 نفرقربان گردید ولی سیاسیون و حاکمان ارگ و ولایات و حامیان فرا مرزی شان برگذاری انتخابات را موفقیت ، گام به پیش و ازین گونه واژه های تخیلی می نامند . دردا به حال ملتی که سرنوشت سیاسی اقتصادی و نظامی اش بازیچه گونه بدست دیگران رقم خورد .

 

بر مبنای گذارش خانم سیمی جان ژور نالست وخبر نگار کانال دوم خبری دنمارک که مستقیم از کابل نشر می گردید طی دو روز برگذاری انتخابات ( 20 و 21 اکتوبر ) از جمله 9 ملیون شهروند راجستر شده واجد شرایط رای دهی در روز شنبه 20 اکتوبرو یکشنبه 21 اکتوبر صرف 4 ملیون شهروند توانسته اند به کاندیدان  « انتخابی و یا انتصابی » شان رای دهند . درین دو روز از جمله 7000 محل رای دهی 2000 ان بنابر مسایل امنیتی مسدود و در بسا از محلات باز شد مشکلات تخنیکی و تشکیلاتی مشاهد گردیده است . در نتیجه حملات انتحاری انفجاری و حملات چریکی ونظامی طالبان که کمیت ان در کابل و ولایات از طرف سیمی جان رقم  بیشتر از 200 ذکر گردید به تعداد حد اقل 55 تن کشته و به تعداد 260 تن زخمی ذکر گردید او رقمی از خسارات مالی را ذکر نه کرد . در میان کشته ها متاسفانه اطفال نیز موجود اند همچنان 4 تن از ناظران انتخابات در شمال کشوربعد ازازیت ازار و شکنجه کشته شده و وسایط شان به آتش کشیده شده است . در پاسخ به سوال گرداننده برنامه خبری در مورد نتایج و عواقب انتخابات او گفت : در مورد این که تقلب وتخلف وسیع وجود داشته است سوالی نیست ، سوال اصلی بر سر گسترده گی کمیت و نوعیت آنهاست که طی هفته و یا همفته های بعد روشن خواهد شد . همچنان او از موارد نارضایتی فقرو بیکاری در افغانستان یاد آور گردیده اضافه کرد که در کوچه و بازار عده از مردم به او مراجعه نموده خواهان یافتن شغلی و یا هم فراهم ساختن زمینه بدستن آوردن ویزای اروپا  از او می شوند زیرا این افراد به آینده نا باورند . من بخشی از مشاهدات و نظریات یک خانم ژورنالست خارجی را به گونه مشت نمونه خروار گذاشتم تا نظریات به خصوص انعده از اعضای سابق ح د خ ا را که در توجیه و مشروع سازی حضور اشغال در افغانستا ن ذهن جوانان و انقلابیون کشور را مغشوش می سازند به مبارزه طلبم . زیرا در کشور تحت اشغال ، در سایه خون و اتش ، در کشور در حال جنگ و جنگ زده ، در کشور که اکثریت مردمش نه تنها از سواد عادی و سیاسی محروم اند بلکه در زنجیر اسارت فقر جهل ملا مذهب طالب امریکا انگلیس و … نیز در بند می باشد انتخابات به جز نمایش و فریب چیزی دیگری ارمغان نه خواهد داشت .