امریکا – حامی افراطیت مذهبی 

                                                 نوشته ی : فروغی

        سیاستهای ناکام امریکا در قبال افغانستان و حمایت از گروههای جهادی ـ اسلامی ، کشور ما را همانند سالهای 90 و  91 باردیگر به لبه ی پرتگاهِ سقوط در دامِ افراطیتِ مذهبی نزدیک نموده و زمینه ی دخالت و دست درازی بیگانه گان و همسایه گان طماع را درامور داخلی افغانستان مساعد تر کرده است .

         قرار معلوم بزودی معاهده ی مهندسی شده ای میان امریکا و گروه تروریستی طالبان به امضا رسیده ، زمینه ی شرکت نیرومندِ  تندرو ترین گروه اسلامی در قدرت دولتی افغانستان مهیا خواهد شد .

        به گمان اغلب امریکا بیشتر خواهان تشکیل اداره ی موقت با شرکت طالبان است تا براه افتادن موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری .

        ایالات متحده ی امریکا پس از نوزده سال تلاش و صرف صدها میلیارد دالر برای گویا نابودی تروریزم در افغانستان ، بازهم به همان باور سالهای هشتاد خویش ( به قدرت رساندن مجاهدین )  برگشته و بازهم ما را شایسته ی اطاعت از یک گروه افراطی مذهبی وابسته به پاکستان دانسته است .

       ایالات متحده ی امریکا بازهم به یک گروه افراطی مذهبی دیگر باور نموده است که فقط از راه کنترول و قاچاق مواد مخدر ، اختطاف و مزدوری به پاکستان و سعودی به زنده گی ادامه داده و از براه انداختن فجیع ترین کشتارها در افغانستان دریغ نمی نمایند .

       در چونین وضعیت بحرانی ، برای نجات افغانستان عزیز باید تمام نیروهای ملی و مردمی ، تمام شخصیتها و صاحب نظران دلسوز و وطندوست ( از داخل و خارج کشور ) دست به دست هم داده ، به دور یک جبهه متحد ملی گرد بیایند – به دور جبهه ای نیرومند با شرکت تمام اقوام باهم برادر کشور .

       افغانستان به یک جبهه ی متحد و به یک رهبرشجاع ، واقعاً ملی و وطندوست نیاز دارد – به رهبری که تمام نیروهای ملی را متحد و یکپارچه کرده ، همه را بسوی صلح و دفاع از عزت و سربلندی افغانستان راهنمون گردد .

       نباید بیش ازین به نقش های تماشاگرانه ی مان ادامه بدهیم . مادروطن به همت و همبسته گی همه ی ما نیازمند است .           

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏