قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

افغانها نیازمند همکاری متقابل اند

 پوهاند داکتر محمد اسلام رحیمی          

                                    مارچ 2021                                           

                                

چرا این عنوان را برګزیدم ؟ بخاطری که بیش از هروقت دیګر، مردم ما در داخل و خارج کشور، جهت حل مشکل شان به همبستګی وهمکاری با یکدیګرنیازدارند . درین راستا ، یک مثال عملی و آشنا به هموطنان ما درکشورالمان را متذکر میشوم . تا مصداق سخن اینجانب باشد : 

من پس ازفروپاشی نظام و راه افتادن جنګهای داخلی (۱۹۹۲) ، مانند سایرهمکاران وهم سلک های من درعرصه ای علم ودانش ، زمینۀ زندګی مصئون را درکشورخویش ناممکن دیده وبا فامیل خود ، رهسپاردیارغربت گردیدیم . تا اینکه بسال ۱۹۹۵ در کشورالمان پناهنده شدیم . 

شروع زندګی درینجا هم آسان نبود. باید برمشکلات فایق میشدیم .بخاطر نیل به این هدف ، درصدد پیدا کردن راه حل برآمدم . به ادامه ای این جستجوها در یافتم که در سال ۱۹۹۳به اشتراک تعداد زیادی افغانها دریکی از صالون های پوهنتون شهرکلن ، ” شورای مهاجران افغان ” تأسیس ګردیده است. هدف ازایجاد آن ، هم بسته ساختن مهاجران بخاطر حل مشکلات خود شان بود.

پس ازآګاهی ازشیوۀ کار و مرامنامۀ شورا ، دریافتم که این یک تشکیل مستقل بوده ، به کدام حزب ، ګروه و یا شخصی مربوط نمی باشد . طبعا در رهبری هرسازمان (سیاسی ، اجتماعی ، فرهنګی) ودربین اعضای آن کمبودی ها و نواقص وجود میداشته باشد. اما مهم این است که باید خوبی ها و نواقص میزان شده و سپس در معرض ارزیابی قرار ګیرد.

بیانیه اساسی که در آن ضرورت و انګیزۀ تأسیس همچو یک شورا بازتاب یافته بود ، از جانب میرعنایت الله سادات درجلسۀ مؤسس شورا قرائت گردید. پس از تائید مرام واساسنامۀ شورا ، اعضای هیأت مدیره نیز از جانب شرکت کنندگان جلسه ، انتخاب شده ومحترم سادات در رأس ” شورای مهاجران افغان ” برگزیده شد. سپس فعالیت شورا آغاز شده و همه ساله اعضای هیاٌت مدیره ورئیس شورا درجلسۀ سرتاسری شورا با رأی مستقیم وسری ، مجدداٌ انتخاب میشدند.

 این طرزالعمل ، زمینه را مساعد ساخت تا اینجانب ( پوهاند داکتررحیمی) مطابق به منشور شورا ، منحیث عضوهیاٌت مدیرۀ شورا انتخاب شده ودرکاررهبری شورا همکاری مستقیم داشته باشم . من از نزدیک می دیدم که چګونه محترم سادات تلاش میورزید که پالیسی شورا را مطابق به مندرجات منشور آن ، مورد اجرا‌ء قراربدهد. تا زمینه های تماس فشرده و تفاهم میان مهاجران افغان فراهم شود. درمدت پنجسال که موصوف رئیس شورا بود ، به رهنمایی ایشان کارهای بزرګی صورت گرفت . شمار اعضای شورا افزایش بی سابقه یافت . بخاطرجلب توجه مقامات کشورپناه دهنده و بخاطررسیدګی به معضلات مهاجران افغان ، ګردهماهی ها و میتنګ ها ، سازماندهی میشد. همچنان پخش اعلامیه ها ، ارسال نامه ها و پیام ها به موسسات بین المللی مدافع حقوق بشرصورت میګرفت . تا متقاضیان پناهندګی پذیرفته شوند. قابل ذکراست که طبق اطلاع مراجع خبر رسانی المان دریکی ازتظاهرات مربوط به شورا ، بیش از پنج هزار افغان شرکت نموده بود.همچنان درسیمینارکه روی معضلۀ مهاجران افغان در شهر بن به ریاست محترم سادات تدویریافت ، چندین وکیل پارلمان المان (مربوط احزاب مختلف ) با حضورداشت جمع غفیری از افغانها ورسانه های معتبرالمانی به ګفتګو پرداختند ، که انعکاس وسیع داشت. 

بخاطرآګاهی ازوظایف انجام شدۀ شورا و رساندن رهنمود ها به مهاجران افغان ، همچنان به خاطراطلاع رسانی ازاوضاع جاری درافغانستان جریده ای وزین “تصویر” منحیث اورګان نشراتی شورا طبع ومنتشر میشد. همینطورارتباط شورا از طریق انترنت برقراربوده ومصاحبه های رادیوئی وتلویزیونی ، پیوسته سازماندهی میشد. 

یک مروربه کارهای انجام شده ونقش میرعنایت الله سادات در آنها میرساند که موصوف شخص مبتکر، دیموکرات و دارای افکار ملی بوده ، وازتجارب خوب در اموراجتماعی برخوردار است. اوتاریخ و اوضاع کنونی وطن مارا درکتاب اش زیر عنوان ( افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه) انعکاس روشن و دقیق داده است . همینطوردرسائرآثار وی که از منابع معتبرجمع آوری ، ترتیب و تنظیم ګردیده است ، برای خواننده ، یک بخشی ازافق فردای کشورما را ترسیم مینماید.

نګارندۀ این نوشته ، با یاد آوری ازتاسیس شورای مهاجران و نقش مبتکرانه ای میرعنایت الله سادات در آن ، خواستم تا منحیث یک مثال ، بار دیګر روی ضرورت ونقش ” همکاری متقابل افغانها ” بخاطر حل مشکلات خودشان تاکید نمایم . پایان