از خطا کاری های دیروز تا بازیهای ریا کارانه امروز

فرهاد

یا رب سر ما دار نا مرد مباد

مرغ دل ما شکار نامرد مباد

شمشیر قلم دو حربه ای پیکار اند

این هر دو در اختیار نامرد مباد

(فانی)

بیش از شش ماه میشود خلیل زاد نماینده وزارت خارجه امریکا مذاکرات پشت پرده را با طالبان در کشور های مختلف آغاز نموده که توجه مقامات ذیصلاح کشور های درگیر در جنگ، منطقه و جهان را بخود جلب نموده رفت و آمد خلیل زاد به کشور های پاکستان، دوبی و غیره که مردم افغانستان تا هنوز از محتوای نشست آن آگاهی لازم ندارند و  تدویر جلسه مسکو سبب بلند بردن اعتبار و مورال طالبان در نزد بازیگران گردید طرح ها و نظریات که از طریق وسایل اطلاعات جمعی در این رابطه به نشر میرسد، بخش از بازیهای بازیگران بوده که مردم بیطرف و درگیر مانده جنگ افغانستان را سخت نگران ساخته است از اینکه مردم خطا کاری های سه دهه قبل را به چشم سر مشاهده و قربانی های فراوان را از این ناحیه متحمل شده اند، به ستوه آمده خواهان یک صلح عادلانه و پایدار میباشند، در دین مقدس اسلام صلح خیرخوانده شده و در قرآنکریم برای رهنمایی بنده گان خداوند (ج) چنین لطف و مهربانی نموده، ترجمه (مسلمانان با هم برادر اند بین شان صلح کنید) و در تامین صلح باید عدالت عملی گردد، نیاکان ما نیز گفته اند که خون به خون شسته نمیشود مردم میگویند اگر سران گروه ها و حامیان خارجی شان به هدایات و گفته های فوق پابند میبودند امروز کشور و مردم ما به این سرنوشت خونین و غم انگیز مبتلا نمی گردیدند، مردم از تکرار بازیهای گذشته که معاهده ژنیف بین وزرای خارجه افغانستان و پاکستان تحت نظر سازمان ملل متحد به امضاء رسید نماینده گان دولت های وقت امریکا و شوروی بحیث تضمین کننده عملی شدن آن امضا نمودند و برخلاف  تعهدات خویش بازیهای ریاکارانه، دوگانه و خصمانه را بر ضد مردم و کشور ما راه اندازی نموده، سخت نگران میباشند در این رابطه بخاطر آگاهی بیشتر شهروندان از جمله نسل جوان کشور چند جمله از کتاب (شمعه ائی از دید گاه های پژوهشگران و نویسنده گان داخلی و خارجی در رابطه به کارکرد های دوکتور نجیب الله و نقش کشور های خارجی) که توسط قلم بدست کشور محترم جیلانی گلشنیار جمع آوری گردیده است، خدمت خواننده گان گرامی قرار میدهم:

در بخش از این کتاب چنین تذکر بعمل آمده در ماه سپتمبر سال 1991 نماینده گان شوروی و دولت امریکا مشترکاً موافقت کردند که بعد از اول جنوری سال 1992 از فرستادن اسلحه به مشتریان افغانستان دست بکشند بعد از رفت آمد های بنین سیوان مرحوم دوکتور نجیب الله در هجدهم مارچ 1992 آماده شد که قدرت را به یک حکومت انتقالی که اساس طرح آن توسط سازمان ملل متحد ارایه گردیده بود، بسپارد.

بنین سیوان نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در طرح های که ارایه نموده بود از ایجاد یک دولت بیطرف در کابل وعده میداد.

نجیب الله دو هفته قبل از سقوط کابل اعلان نمود که حاضر است قدرت سیاسی را طبق پلان سازمان ملل متحد به یک حکومت ائتلافی انتقال دهد.

بنین سیوان نماینده خاص سازمان ملل متحد برای دوکتور نجیب الله وعده داده بود در صورتیکه رئیس جمهور از قدرت کنار برود پناهنده گی سیاسی اش را در هندوستان تضمین مینماید وی (بینین سیوان) موافقه و تصمیم گرفت تا پانزده تن از افراد بیطرف دولت مؤقت یعنی شورای عالی انتقالی بیطرف به کابل پرواز نمایند.

زمانیکه بنین  سیوان به کابل آمد شورای مؤقت بیطرف با وی نبود همان شورای که با همکاری سازمان ملل متحد باید به کابل میامد و لویه جرگه عنعنوی را که انتخابات بعدی را در برداشت از پیشتیبانی کامل ایالات متحده و سازمان ملل متحد بر خوردار بود یگانه راه ختم جنگ در افغانستان دانسته میشد، تدویر مینمود و در سال 1992 سناریو حل سیاسی سازمان ملل متحد نیازمند همکاری همه جانبه ایالات متحده امریکا، همسایه گان اطراف افغانستان بود تا این پلان تحقق یابد ایالات متحده امریکا، روسیه تمام همسایه گان افغانستان بشمول پاکستان ظاهراً از این پلان پشتیبانی نموده بودند.

با وجود انجام وعده های بلند بالای کشور های ایالات متحده امریکا، روسیه، سازمان ملل متحد  از اینکه جنرالان پاکستانی بوجود آمدن یک حکومت میانه رو که سبب نزدیکی هندوستان، افغانستان و پشتون های دو طرف خط دیورند میگردید نگران بودند و آنها میخواستند گلبدین حکمتیار را بعد از سقوط  دوکتور نجیب الله در قدرت مسلط سازند هدف نهایی آنها کنترول حاکمیت سیاسی در افغانستان بود سازمان جاسوسی عربستان سعودی از سران گروه ها نیز به حمایت از طرح آی، اس، آی قرار داشتند تا بتوانند بباور آنها جنگ مقدس اسلامی را به کشور های مسلمان نشین آسیای میانه توسعه دهند.

نظر به نوشته نویسنده کتاب متذکره زمانیکه دوکتور نجیب الله و کارمندان سازمان ملل متحد در 16 اپریل سال 1992 بطرف میدان هوایی کابل در حرکت بودند تا به بنین سیوان بپیوندند، در عین زمان وسایط باربری گران وزن حامل سلاحهای سی، آی، ای، افسران آی، اس، آی با تغیر قیافه در لباس مجاهدین جنگجویان مربوط حکمتیار که توسط آی، اس، آی آموزش دیده بودند و هزاران جوان آموزش دیده مدرسه های پاکستان و صد ها جنگجویان عرب از ساحات مختلف پاکستان بطرف کابل یورش بردند.

سفارت ایران هزار ها میل سلاح را به هزاره ها توزیع نمود با شعله ور شدن جنگ های خونین بین گروه ها روزانه هزاران راکت بواسطه حکمتیار و سایر گروه ها بالای شهروندان کابل پرتاب میگردید تا زمینه آنرا مساعد ساختند که در 26 سپتمبر 1996 هزاران تن طالبان با جنگجویان پاکستانی، عرب داخل شهر کابل شده به دفتر سازمان ملل متحد داخل شده مرحوم دوکتور نجیب الله و برادرش احمدزی را به ارگ انتقال بعد از لت و کوب به شهادت رسانیده و در چهارراهی آریانا حلق آویز کردند.

سرزمین انگور یعنی کوهدامن را به سرزمین سوخته مبدل، بت های بامیان را منفجر، کشتار های جمعی را در یکاولنگ، بلخ و سایر نقاط آغاز نمودند که تا امروز مردم افغانستان نتوانستند زخم های خونین جنایت پیشه گان قرن بیست و یک را مرحم گزاری نمایند به نسبت انجام بازیهای فوق کشور ما به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد، آزمایش انواع سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی از جمله بمب که به مادر بمب ها شهرت پیدا کرد، ایدولوژی ها، بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشور های منطقه و جهان تبدیل گردید با وجود سپری شدن سی سال از بازی های خونین هنوز هم عده از بازیگران وابسته به اجانب درس عبرت نگرفته با ابراز نظریات تخریش کننده میخواهند پروسه صلح عادلانه را با نادیده گرفتن دستاورد های سال های گذشته قربانی اهداف گروه های عقب گرد نمایند، در حالیکه مردم شرافتمند افغانستان صدای صلح خواهی را از هر گوشه کشور و جهان بلند شود از استقبال نموده بعد از تحلیل و ارزیابی روی آن نظریات نیک خود را ارایه نموده و مینمایند و از نظریات نیک سالم و سازنده دانشمندان، حقوق دانان، علما، روحانیون، نماینده گان احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی که بخاطر عملی شدن پروسه صلح ارایه نموده قدردانی نموده اند بخاطر قضاوت سالم شهروندان دید گاه های آنرا یکبار دیگر خدمت خواننده گان گرامی قرار میدهیم:

تا بعد از تحلیل و ارزیابی نظریات مثبت و منفی، تصامیم لازم را غرض اشتراک فعالانه در پروسه های صلح اتخاذ نمایند.

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور دیدار سران طالبان را با نماینده گان امریکا اعمال نفوذ قوت های بزرگ خوانده میافزاید نباید قدرت های بزرگ زیر بهانه پروسه صلح به اعمال نفوذ خویش ادامه دهند و با انجام بازیهای صلح یکبار دیگر سرنوشت افغانستان را به پاکستان بسپارند.

سیما (ثمر) رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید زمانیکه گفته میشود زنان رئیس جمهور و قاضی شده نمیتوانند در حالیکه نصف نفوس جامعه را تشکیل میدهند از حقوق شان مرحوم شوند میتوانند به آینده صلح آمیز امیدوار باشند؟

یک قومندان مرکزی اردوی ایالات متحده امریکا داعش را در افغانستان به آینده امریکا تهدید خواند، در حالیکه دولت افغانستان چند هفته قبل از سرکوب داعش خبری را نشر نمود، سفیر تاجکستان در روسیه از ناحیه موجودیت سه هزار داعشیان در ولایات شمالی افغانستان اظهار نگرانی نمود.

کارشناسان بتاریخ 1/12/1397 از طریق کابل نیوز گفته اند داعش تا الحال هیچ عمل بر ضد دولت و امریکا انجام نداده بلکه صد ها تن آنها در جوزجان و سایر ولایات بواسطه طالبان محاصره شده بود توسط قوت های هوایی نجات به نقاط امن انتقال یافته، محمد اشرف غنی از تدویر لویه جرگه مشورتی بخاطر تامین صلح اطمینان داده، گلبدین حکمتیار میگوید تدویر بورد ها و لویه جرگه های مشورتی نمیتوانند مشکلات صلح را حل نمایند میافزاید کشور های خارجی و وابسته گان آنها نمیتوانند مشکلات افغانستان را حل نمایند و دیگر مردم گروه های وابسته به اجانب و حکومت های تحمیلی را نمی پذیرند.

نخست وزیر آلمان خواهان تدویر جلسه بن سوم در رابطه به حل مشکلات صلح افغانستان شد، وزیر خارجه جمهوری خلق چین میگوید یک گروه تماس از سازمان شانگهای بخاطر حل مشکلات تامین صلح افغانستان ایجاد خواهند کرد، یک افغان از انستیتیوت واشنگتن گفت بدون سهمگیری صادقانه افغانها مشکلات افغانستان حل نخواهد شد، خبرنگار تلویزیون یک به نماینده ملکی سازمان ناتو گفت خروج یکبارگی نظامیان امریکایی سبب تقویه روحیه طالبان گردیده و در بین مردم ترس ایجاد نموده است.

نماینده ملکی سازمان ناتو در جواب وی گفت خلیلزاد نه در پی خروج قوای خارجی بلکه در عملی شدن پروسه صلح افغانستان کار مینماید افزود من از یک انتخابات شفاف، دموکراتیک، بموقع پیشتیبانی مینمایم.

این بازیها زمانی جریان دارد که یکعده از ملا های ولایت خوست جنازه سربازان را  که در جنگ ها بر ضد دشمنان افغانستان شهید شده اند، نخوانده اند، عده از آنها گفته اند که این کار را از ترس طالبان انجام نداده اند.

محمد اشرف غنی در ترکمنستان در بخش از صحبت هایش تروریزم را یک خطر بزرگ به کشور های منطقه و جهان خواند افزود دولت ها  بجای حمایت از تروریزم مانع آن شوند، در جریان هفته جاری دور پنجم دیدار خلیل زاد با طالبان در دوحه صورت خواهد گرفت نظر به گفته وحید مژده در این نشست روی جدول خروجی قوت های خارجی و قطع رابطه طالبان با هراس افگنان بحث خواهد شد، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در مقابل سوال خبرنگار کابل نیوز در رابطه به ایجاد حکومت مؤقت گفت یک دوکتور لایق بعد از تشخیص مریضی علاج آنرا با دوا و غیره مینماید اما دوکتوران نا لایق با دادن دوای مسکن میخواهند مریض را یک مدت آرامش بخشند افزود مردم باید بخاطر تامین صلح  دولت موجود را همکاری و اصلاح نمایند.

عبدالطیف نظری استاد پوهنتون ایجاد دولت مؤقت را بزرگترین چالش برای تامین صلح   خواند.

مردم میگویند انجام حملات انتحاری بر ضد سربازان ایران و هندوستان که بیش از هفتاد کشته بجا گذاشت ثابت میسازد که مرکز ده ها هزار لانه های تروریزم در پاکستان میباشد در نامه که بدست طلوع نیوز رسیده دولت شکایت به سازمان ملل متحد نوشته است که هشت تن از طالبان در دوحه اشتراک مینمایند شامل لیست تحریم سازمان ملل متحد بوده حق اشتراک و سفر را به کشور ها ندارند، خلیلزاد نیز در نامه ای خواهان رفع تحریم بر طالبان شده تا بتوانند در جلسات اشتراک نمایند، دولت افغانستان در یک هفته دو شکایت به سازمان ملل متحد ارایه نموده در شکایت دومی از ناحیه پرتاب هزاران گلوله، راکت بالای ولسوالی های کنر و غیره تذکر بعمل آمده در ادامه مینویسد طی چند سال اخیر بیش از بیست و هشت هزار راکت و گلوله از آنطرف خط تحمیلی دیورند توسط نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی های دانگام و غیره پرتاب گردیده که از این ناحیه هزاران خانه ویران و هشتاد نفر از افراد ملکی به شهادت رسیده اند.

بباور آگاهان امور وقت آنرسیده که نیرو های سالم اندیش کشور با گرفتن درس عبرت از بازیهای خونین گذشته بخاطر تامین صلح عادلانه و پایدار در کشور دست دوستی و همبستگی را بسوی هم دراز صدای اعتراضات خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی، جامعه مدنی و مبارزات مسالمت آمیز بر ضد طرح های خصمانه و ریا کارانه اجنبی ها و گماشته گان شان در داخل و خارج کشور بلند نمایند با آوردن اصلاحات در دولت و مساعد نمودن زمینه انتخابات شفاف زمینه یک صلح واقعی را در کشور مساعد سازند.

زیرا که ارایه نسخه های غیر علمی و غیر انطباقی نمیتواند صلح دایمی و عادلانه را در کشور تامین نماید.